https://sakhnin.ac.il/

אודות

התוכנית ללימודי תואר שני בחינוך עם התמחות בניהול וארגון מערכות חינוך נוסדה על מנת לתת מענה לצרכים הייחודיים של מערכת החינוך הערבית בישראל. מדובר בתוכנית דו-שנתית, המעניקה תואר M.Ed. מוסמך בחינוך עם התמחות בניהול וארגון מערכות חינוך, אשר מיועדת למורים ולבעלי תפקידים המעוניינים להיות מנהלי בתי-ספר או לאייש עמדות ניהוליות אחרות.

התוכנית משלבת בין מרכיבים עיוניים-מחקרים עדכניים לבין מרכיבים יישומיים הנוגעים לפעילות חינוכית-פדגוגית הן בחברה מסורתית והן בחברה רב תרבותית. הלימודים בתוכנית מציעים נקודת מבט מוסרית, תרבותית, חברתית ופוליטית על מערכת החינוך הישראלית בכלל ועל מערכת החינוך הערבי בישראל בפרט, והתייחסות מיוחדת מוקדשת למבנה החברתי-תרבותי של החברה הערבית. נושא זה בא לידי ביטוי בפעילות יישומית העוסקת בנושאים הנוגעים לעבודתו של המנהל במערכת החינוך הישראלית, ובקשר בין המערכת לבין הסביבה החברתית-תרבותית הרחבה.

התוכנית מבטיחה רמה אקדמית גבוהה, הנשענת על סגל אקדמי של מרצות ומרצים בכירים ובעלי ניסיון והיכרות עמוקה עם מערכת החינוך והתרבות הערבית והישראלית בכלל. היא כוללת 26 ש"ש, ומורכבת מלימודי תשתית ולימודי התמחות. לימודי התשתית, בהיקף של 5 ש"ש, מכוונים להקנות את הרקע העיוני והמחקרי הדרוש לבניית מנהיגות בית ספרית, תוך התייחסות למצבה הייחודי של מערכת החינוך הערבי בישראל. לימודי ההתמחות, בהיקף של 21 ש"ש שכוללות גם פרויקט גמר יישומי, נועדו להקנות לסטודנטים ידע והיכרות עם בית הספר כארגון בחברה רב תרבותית משתנה.

לצורך חיזוק הפן הארגוני והניהולי בעבודת המנהל העתידי, התוכנית כוללת גם קורסים שעוסקים בתיאוריות בסיסיות הנוגעות לנושאים של מינהל החינוך, מנהיגות חינוכית, שימוש בתקציב ככלי ניהולי, קבלת החלטות, תכנון וסוגיות משפטיות בדיני חינוך. ברוח זו, ועל מנת להצעיד את בית הספר אל המאה ה-21, דגש מיוחד מושם על פדגוגיה דיגיטלית והוראה מרחוק.

סגל אקדמי

רכיב First Year Year B Total
לימודי תשתית - - 5
לימודי התמחות - - 21
סה"כ - - 26

תנאי קבלה

  1. תואר B.Ed או B.A
  2. תעודת הוראה
  3. תואר אקדמי ראשון בציון גמר של 80 ומעלה
  4. שני מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד/ת, ניסיונו/ה ותפקודו/ה בבית הספר
  5. עמידה בראיון קבלה.
להרשמה

צרו איתנו קשר, נשמח לעזור

"*" אינדוקטור שדות חובה

אני מאשר/ת קבלת חומר פרסומי מהמכללה

אנשי קשר

גב' שירין היבי
מנהלת אדמינסטרטיבית - היחידה ללימודים מתקדמים
049058053
גב' מאי עאסלה
מזכירות
049058051