https://sakhnin.ac.il/

אודות

התוכנית מציעה הכשרה לתפקיד מעריך בית ספרי (רכז מדידה והערכה) ולמגוון תפקידי הערכה במסגרות השונות של מערכת החינוך (רשות מקומית, מחוז, מטה משרד החינוך וכד'). היא עוסקת בשני תחומי הערכה בחינוך: הראשון – הערכת תלמידים, והשני – הערכת תוכניות ופרויקטים, הערכת מוסדות ומערכות, הערכת כוח אדם ועוד.

מדובר בתוכנית דו-שנתית המעניקה תואר מוסמך בחינוך M.Ed עם התמחות בהערכה בית ספרית. היא מיועדת לבעלי תואר ראשון או שני עם תעודת הוראה (רצוי עם ניסיון מוכח בהוראה), אשר לצד המשך עבודתם כמורים או כבעלי תפקידים אחרים בבית הספר מעוניינים למלא בעתיד תפקיד של רכז הערכה בית ספרית או תפקידי ריכוז הערכה נוספים ברמת היישוב, המחוז או כלל מערכת החינוך.

היא נבנתה על בסיס התפיסה לפיה בוגרות ובוגרי התוכנית צריכים גם להבין את מהות ההערכה, חשיבותה ותפקידיה בעולם החינוך, וגם להכיר את המערכת בתוכה הם פועלים על היבטיה הפדגוגיים, הארגוניים והחברתיים.

התוכנית כוללת 4 מקבצי לימוד בהיקף כולל של 25 ש"ש, אשר באמצעותם היא שואפת להקנות לבוגריה ארבעה סוגים של כישורים: הכשרה מתודולוגית בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות (7 ש"ש); הקניית ידע, עקרונות וכלים ליישום משמעות ההערכה ותפקידיה במערכת החינוך (9 ש"ש); העמקה בתהליכי למידה, הוראה ותכנון לימודים (4 ש"ש); והיכרות עם ההיבטים החברתיים והארגוניים של מערכת החינוך בישראל (4 ש"ש). זאת בנוסף לסדנת רשות המלווה את פרויקט הגמר (1 ש"ש).

רכיב First Year Year B Total
לימודי חובה (סה"כ 16 ש"ש) לימודי תשתית מתודולוגיים 5 2 7 ש"ש
לימודי חובה (סה"כ 16 ש"ש) לימודי הערכה בחינוך 4 5 (כולל סמינריון וסדנת חובה) 9 ש"ש
לימודי בחירה (סה"כ 9 ש"ש) למידה, הוראה ותכנון לימודים 4 (כולל סמינריון חובה) 4 4 ש"ש
לימודי בחירה (סה"כ 9 ש"ש) היבטים חברתיים וארגוניים 4 (כולל סמינריון חובה) 4 4 ש"ש
לימודי בחירה (סה"כ 9 ש"ש) סדנת רשות 1 פרויקט גמר 1 ש"ש
סה"כ 14 11 25 ש"ש

תנאי קבלה

תנאי קבלה

  • תואר ראשון עם ממוצע 80 לפחות.
  • שליטה באנגלית ברמת פטור.
  • שליטה במושגי יסוד בסטטיסטיקה  (עמידה במבחן פטור או לימוד קורס מקדים ועמידה במבחן פטור בציון מינימלי של 60).
    תעודת הוראה
  • 2 מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד/ת, ניסיון ותפקוד קודם.
  • ראיון קבלה.
להרשמה

צרו איתנו קשר, נשמח לעזור

(חובה)
כתובת(חובה)

אנשי קשר

גב' שירין היבי
מנהלת אדמינסטרטיבית - היחידה ללימודים מתקדמים
049058053
גב' מאי עאסלה
מזכירות
049058051