https://sakhnin.ac.il/

كلية سخنين بتفهمك وقريبة منك

בניית מנהיגות חינוכית למופת למורה העתיד

מהמכללות המובילות במגזר הערבי בפרט ובמדינת ישראל בכלל

تواصلوا معنا

"*" تحدد الحقول المطلوبة

אני מעוניין/ת לקבל מידע באמצעות דוא"ל