https://sakhnin.ac.il/

ד"ר וליד דלאשה

ראש תכנית תואר שני בהוראה (M. teach)

רכז תוכנית ניהול מערכות חינוך וראש היחידה לכניסה להוראה

שעות קבלה: בתיאום מראש

04-9058072 [email protected]

ד"ר וליד דלאשה

  • סגל אקדמי בכיר 
  • ראש תכנית תואר שני בהוראה (M. teach)
  • רכז תכנית ניהול וארגון מערכות חינוך
  • ראש היחידה לכניסה להוראה

 

ביוגרפיה

ד"ר וליד דלאשה סיים את לימודי התואר הראשון בסוציולגיה ובאנתרופולוגיה מאוניברסיטת בר אילן. גם התואר השני מאוניבירסיטת בר אלין במינהל ציבורי. הוא קיבל את הדוקטורט שלו במינהל חינוך מאוניבירסטת אל-ירמוכ, בירדן. תחומי העניין המחקריים העיקריים של ד"ר דלאשה הינם בתחום הכשרת המורים, תוך התמקדות בהיבטים שונים הנוגעים לעולם עובדי ההוראה, לרבות ההיבטים החינוכיים-פדגוגיים, האישיים-רגשיים והחברתיים. התמקדות נוספת בנושאי מינהל, ניהול ומנהיגות, יחסי בית ספר – קהילה, יחסי מורה-הורים-תלמידים, ונושאים אחרים הקשורים לתקופת הכניסה להוראה של מורים מתחילים. המטרה העיקרית היא להשיג תובנה מעמיקה שתאפשר פיתוח תכניות התערבות לחיזוק החברה הישראלית בכלל והחברה הערבית בפרט.

ד"ר דלאשה פרסם מאמרים רבים בכתבי עת מקצועיים והשתתף במספר כנסים לאומיים ובינלאומיים. ד"ר דלאשה משמש כעורך שותף של כתב העת Al-Nebras on Education, Science and Society והוא חבר ב-VaKE (האגודה הבינלאומית לחינוך לערכים וידע) מאז 2020.

פרסומים אחרונים

Dallasheh, W., & Zubeidat, I. (2021). Demographic, School-Organizational and Emotional Characteristics of the Absorption Support Process of Novice Teachers in Arab Society in Israel. Journal of Inclusive Education. [Q1]. https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1879956.

Dallasheh, W., & Zubeidat, I. (2022). The Degree of Implementing Total Quality Management Standards in Arab Minority Higher Education Institutions in Israel. Submitted Manuscript. Management in education. Published online: 11 July 2022. https://doi.org/10.1177/08920206221111270.  [Q1]. 

Dallasheh, W., Zubeidat, I. (2022). The relationship between emotional intelligence and the learning motivation of students with specific learning disorders moderated by the inclusion ability of special education teachers in Arab minority in Israel. Educational Studies. [Q2]. https://doi.org/10.1080/03055698.2022.2138268.

Zubeidat, I., Dallasheh, W., & Khalil, A. (2022). Social anxiety subtypes among Arab student teachers: Demographic, social-emotional and educational characteristics. Psychology and Education, 59(2), 678-705. [Q4].

Masri, S., Kupermintz, H., Zubeidat, I. & Dallasheh, W. (2023). Fostering emotional intelligence and intergroup empathy: an intervention program for Jewish and Arab adolescents. Learning: Research and Practice. Published online: 18 Jul 2023.  DOI: 10.1080/23735082.2023.2234367. [Q2].