יחידת המחקר

 • יחידת המחקר שותפה בהתוויית מדיניות המחקר במכללה ובישומה, והנגשת הידע הנצבר במוסד לקהילה האקדמית. היחידה אחראית על הנושאים הבאים:
 • ליווי וניהול הגשת הצעות מחקר של חברי הסגל לקרנות מימון חיצוניים (מופ"ת, ISF)- הבטחת תקינות ואיכות ההצעות המוגשות.
 • ליווי ביצוע המחקרים וייעוץ לחברי הסגל
 • קיום פעולות שמטרתן עידוד המחקר בקרב חברי סגל וסטודנטים לתואר שני, קידום שיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות אקדמאיים מהארץ, עריכת כנסים (מקומיים, ארציים ובינלאומיים), ימי עיון, סדנאות מחקריות.
 • ניהול וייעוץ מקצועי בנושא הערכת ההוראה
 • פיקוח על התהליכים לקידום פרסומים בקרב חברי הסגל בהתאם להמלצות מל"ג:
 • ניהול קרן ששל שעות מחקר
 • מעקב אחרי הפרסומים של חברי הסגל
 • מעקב אחרי ניצול יעיל לתשתיות המחקריות שתעניק המכללה:
 • קרן עידוד מחקר
 • ייעוץ מתודולוגי
 • ניתוח נתונים
 • הכנת תכניות מחקר אישית/קבוצתית עם לוח זמנים.