https://sakhnin.ac.il/

אודות הספרייה

ספריית המכללה האקדמית סכנין מעניקה שירותי ספרייה לסטודנטים/יות ולחברי וחברות הסגל האקדמי והמנהלי במכללה. 

אוסף הספרייה מורכב ממקורות מידע כתובים וממוחשבים וכולל מעל 70,000 כותרים, ביניהם ספרים וכתבי עת (בעברית, ערבית ואנגלית), ומאגרי מידע אקדמיים, במגוון תחומים לרבות חינוך, הוראה, מדעי החברה והרוח, מתמטיקה, מדע הטבע, שפות ועוד. הספרייה משמשת מרכז להפקדת הפרסומים המקצועיים של סגל ההוראה של המכללה. כמו כן כולל האוסף חומר לא-ספרי, לרבות קלטות וידיאו, קלטות שמע, תקליטורים וערכות דידקטיות.

צוות הספרייה מציע שירותי השאלה ומידע ושירותי יעץ מחקר והדרכה, בהתאם לכללים המקובלים בכפוף לחוק זכויות יוצרים.

שיטת המיון הנהוגה בספרייה היא המערכת העשרונית של דיואי. הספרייה משתתפת במאגדי ספריות אקדמיים כדוגמת מאגד המכללות ומופ"ת.

הספרייה שמה לה למטרה:

  • להעשיר את האוסף הקיים כך שתמיד יהיה עדכני ורלוונטי וייתן מענה לכל צרכי המידע של משתמשי הספרייה.
  • להעמיד לרשות קהל המשתמשים מערכות מידע מתוחכמות וטכנולוגיה מתקדמת.
  • להקנות לסטודנטים ולסגל ידע לחיפוש עצמי במאגרי המידע השונים, ולתמוך בצרכיהם הלימודיים והמקצועיים.
  • ליצור סביבת עבודה נעימה ומזמינה, הכוללת מרחבי למידה שונים ומהווה מקום לאינטראקציה לימודית וחברתית.

תקנון הספרייה

התקנון מהווה חלק מתקנון הלימודים של המכללה האקדמית סכנין. 

אי ציות לכללים המפורטים בתקנון ולפניות הספרנים יחשב כעבירת משמעת. המפר אותם יופנה אל ועדת המשמעת של המוסד ובו בזמן תישלל זכותו להשתמש בספרייה ובשירותיה עד לסיום תהליך הבירור.

הספרייה רשאית לשנות או להוסיף סעיפים בתקנון מעת לעת ומתחייבת לפרסמם על לוח מודעות הספרייה.

התקנון והעדכונים מחייבים את כלל הסטודנטים מרגע פרסומם.

מנהל הספרייה רשאי לשלול מקורא/ת את הזכות להשתמש בשירותי הספרייה לתקופה מוגבלת גם ללא ועדת משמעת.

לתקנון 

שעות פעילות

ימים א-ה ושבת
08:00-16:00
מידע על שינויים בשעות הפעילות מתפרסם על לוחות המודעות בספריה ובאתר המכללה.

צרו קשר

[email protected]

השאלה: 04-905-8060
יעץ: 04-905-8059

מיקום

הספרייה נמצאת בקומה השישית בבניין המכללה