התפתחות על ציר הזמן

25.09.2001 המדינה מאשרת את הקמת המכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה. נפתחות שלוש תוכניות לימוד: אנגלית, מתמטיקה-מדעי המחשב, וחינוך מיוחד.

2002 המכללה מגישה למועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) בקשה להכרה כמוסד אקדמי. 

2004 המכללה זוכה בהכרה ובהסמכה להענקת תואר ראשון בהוראה. 

2005 מתקבל אישור המל"ג להרכב המועצה האקדמית של המכללה. 

2010 פתיחת תכנית הגיל הרך.

2011 פתיחת מסלול יסודי א'-ו' ובו שלוש תוכניות: ערבית, אנגלית ומתמטיקה. 

2011 פתיחת תכנית תואר שני (M.Ed.) בארגון וניהול מערכות חינוך. 

2012 פתיחת החוג למדעים למסלול היסודי, ותכנית תואר שני (M.Ed.) בייעוץ החינוכי. 

2013 פתיחת תכנית תואר שני (M.Ed.) הערכה בית ספרית.

2014 פתיחת תוכנית תואר שני (M.Ed.) לקויות למידה. 

2014 המכללה האקדמית סכנין זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע"ש יצחק רבין. הפרס מוענק מטעם ראש הממשלה. למידע נוסף: כתבה בפורטל זהר.נט וב- אתר נציבות שירות המדינה

2019 פתיחת תוכנית תואר שני בהוראה (M.Teach) לעל יסודי במקצועות: אנגלית, מתמטיקה, ומדעי מחשב.