https://sakhnin.ac.il/

הכיתות האינטראקטיביות

במכללה 2 כיתות אינטראקטיביות הכוללות מערכות ActiveFloor (האחת מיושמת על הרצפה והשנייה על קיר).

 

"מערכת ActiveFloor הינה מרחב למידה טכנולוגי רחב היקף המיושם על גבי רצפה, קיר או שולחן ועליו מוקרנים תכנים לימודיים, התלמידים נעים במרחב המגיב לתנועות הגוף שלהם באמצעות חיישני זיהוי תנועה. הלמידה הינה רב-חושית בשילוב תנועה ומשחק ומבוצעת תוך שימוש ביישומי מחשב. המערכת מכילה מגוון תכני למידה מובנים ובנוסף יכולים צוותי החינוך והתלמידים ליצור תוכן חינוכי בעצמם, להקרינו במרחב הלמידה ולשתפו עם הקהילה."

למידע נוסף: אפיון פדגוגי של מערכת ActiveFloor