https://sakhnin.ac.il/

חזון

המכללה האקדמית סכנין היא מוסד אקדמי מתפתח ומתקדם, המכשיר בוגרות ובוגרים משכילים, רפלקטיביים, ומצטיינים שמשתלבים היטב בעולם ההוראה בישראל של המאה ה-21.
במכללה מגוון רחב מאוד של מסלולים ותוכניות המתאימים לקהלי יעד רבים, והיא מציעה שיטות, גישות ומתודולוגיות דינמיות, אשר מצד אחד נשענות על חדשנות וטכנולוגיה ומצד שני שואבות מהתרבות והמסורת הערבית.
המכללה האקדמית סכנין רואה את עצמה כגורם שמחבר באמצעות דיאלוג בין עולם האקדמיה לבין הקהילה, ושמה דגש על הכשרת נשות ואנשי חינוך פלורליסטים שהם לא רק מהמקצוענים והמיומנים ביותר, אלא גם אמפתיים, פעילים חברתית ואוהבי אדם.

ערכי הדגל של המכללה