מטרות

  • פיתוח, שדרוג ועדכון סגנונות, שיטות וטכנולוגיות הוראה, למידה והערכה בקורסים קיימים וחדשים.​
  • ליווי ותמיכה לחברי וחברות הסגל ולפרחי ההוראה ביישום ​​מודלים חדשניים של הוראה, למידה והערכה במודלות/בקורסים שונים.
  • יישום פיילוטים של מערכי שיעור על ציר הוראה-למידה-הערכה אשר ישמשו את חברי וחברות הסגל ופרחי ההוראה.
  • ​​זיהוי הלומד/לומדת העתידיים, ומתן מענה לחוויית הלימוד לה הוא/היא מצפים.

​​מעקב וחקר מגמות עולמיות על ציר הוראה-למידה-הערכה.

היחידות במרחב הפדגוגי החדשני