אודות

לשכת רקטור המכללה ממונה על ניהול כלל הפעילות האקדמית של המכללה. הלשכה אחראית על שמירתה של הרמה האקדמית ועל קידומה מבחינת מחקר והוראה. לנגד עינינו עומדים תמיד היעדים של המכללה וערכי הדגל שלה ובראשם טיפוח מצוינות אקדמית לצד מנהיגות חינוכית-חברתית וערכית אשר ישפיעו על רבדיה השונים של מערכת החינוך בקהילה ובחברה.

אנו פועלות ליישם את יעדי המכללה, להבטיח הוראה איכותית ומיטבית, להבטיח כר פורה לעשייה ומחקר אקדמיים, ולאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות לסיים את לימודיהם בהצלחה ולהתפתח למחנכים אפקטיביים ומובילים.

 תחומי הפעילות והאחריות של לשכת הרקטור:

  • יישום שוטף של תכניות הלימודים המאושרות ופיתוח אקדמי של תכניות חדשות ועדכניות עבור הסטודנטים/יות תוך הבטחת האיכות והרלוונטיות של התוכניות להכשרת עובדי חינוך.
  • פיתוח וקידום מקצועי של הסגל האקדמי במכללה.
  • עידוד ותמיכה במחקר וחדשנות על ידי קידום פעילויות מחקר בקרב סגל וסטודנטים/יות.
  • אחריות על פעילותן השוטפת של היחידות האקדמיות השונות במכללה לרבות פיקוח על שלבי התכנון והבקרה האקדמיים.
  • פיקוח על שירותי תמיכה בסטודנטים ושמירה על סביבת הוראה-למידה חיובית ומכילה, מאתגרת ומכבדת.
  • שמירה על תקנון המכללה ונהליה תוך הקפדה על סטנדרטים אקדמיים מקובלים וכללי האתיקה המקצועית.