יעדים

  1. מעבר ל לסטטוס של מכללה כללית – קידום תהליכים למעבר ממכללה להכשרת עובדות ועובדי הוראה בלבד, למכללה כללית המכשירה את תלמידיה במקצועות מחוללי תעסוקה נוספים דוגמת כלכלה וניהול, מדעי המחשב ומקצועות הבריאות והרווחה. 
  2. קידום וטיפוח המחקר– עידוד הסגל האקדמי לתרבות מחקרית ולפרסום מאמרים בכתבי עת מובילים, ליזום ולהשתתף בצוותי מחקר מקומיים ובינלאומיים, ולהציג את מחקריהם בכנסים מקומיים ובינלאומיים מובילים. 
  3. קידום וטיפוח הפעילות הבינלאומית– הפיכת הקמפוס בסכנין לקמפוס בינלאומי באמצעות המשך קידום ההשתתפות בפרויקטים בינלאומיים, חילופי סטודנטים וחברי סגל עם מוסדות אקדמאים מובילים בעולם, ובניית גשרים וקשרים אסטרטגיים מבוססי דיאלוג עם קרנות בינלאומיות.  
  4. קידום הפרופיל האקדמי של סגל המכללה – טיפוח סגל איכותי מבחינה מקצועית ואקדמית והמשך גיוס חברי סגל מובילים בתחומם כמו גם גיוס וטיפוח סגל צעיר. 
  5. המשך העלאת איכות מועמדים המתקבלים להוראה באמצעות שכלול תהליכי המיון והבקרה, והרחבה של קהלי היעד שהמכללה נותנת להם מענה, לרבות המגזר היהודי.
  6. המשך הרחבה והעמקה של השדה האקדמי באמצעות התאמה ועדכון מתמידים של תוכניות הלימוד, כמו גם הוספה של קורסים, מסלולים ותוכניות לימוד המותאמים לרוח התקופה ולהתפתחויות הטכנולוגיות במאה ה-21.
  7. הרחבת ההסמכה האקדמית שהמכללה מציעה גם לתואר שני מחקרי (עם תזה).