אודות

כניסה ראויה למערכת החינוך וקליטה מיטבית בתוכה תלויות בין היתר בליווי נכון ובתהליכי תמיכה והערכה, שכן הם מעצבים את הזהות המקצועית ומפתחים את המחויבות למקצוע. על כן, מטרת היחידה היא להבטיח את קליטתם המיטבית וצמיחתם המקצועית של המתמחות והמתמחים (סטאז'רים) ושל הגננות והמורים החדשים על ידי הכשרתם במכללה; על ידי הכשרתם  של מורים ומורות כחונכים ומלווים; ועל ידי ביסוס ופיתוח שיתופי פעולה עם מערכת החינוך.

בנוסף, מפרסמת היחידה מחקרים עדכניים בנושא אתגרי הכניסה להוראה, מציעה מודליים מעשיים בתחום, ומפעילה את "מרכז תמקין" להעצמת מתמחים ומורים מתחילים בנושאים אישיים, חברתיים, רגשיים, ארגוניים ופדגוגיים.

בעלי תפקידים ביחידה

 

ד"ר וליד דלאשה, ראש היחידה ורכז הסטאז', [email protected]

ד"ר איהאב זבידאת, רכז מורים מתחילים ומורים חונכים, [email protected]

גב' אמר חאג' עלי, מזכירת היחידה [email protected]

טלפון: 04-905-8039

קבלת קהל: ימים א'-ה', ש' 8:30-15:30