https://sakhnin.ac.il/

שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שנת ההתמחות בהוראה ואת השנתיים שלאחריה. מדובר בשלב מכריע בהתפתחותו המקצועית של עובד/ת ההוראה החדש, המאופיין בהתמודדות פדגוגית, מערכתית ורגשית. בשנים האחרונות הושם הדגש על תכנים ופעילויות שונות לשירות המורים המתחילים, המתמחים בהוראה והחונכים הקשורים בלמידה משמעותית, פסיכו-פדגוגיה, למידה רגשית-חברתית ועוד.

כיום, יש הכרה בכך שטיפוח יכולות קוגניטיביות וידע לא מספיקים כדי שתלמידים ובוגרי מערכת החינוך יוכלו לתפקד היטב וירגישו טוב. התפתחות ותפקוד מיטביים מחייבים פיתוח של משאבי צמיחה רגשיים, חברתיים ומוטיבציוניים, שיאפשרו לתלמידים שגשוג, רווחה נפשית, והתמודדות עם אתגרים וקשיים. על בסיס הכרה זו משולבות בהכשרה תפיסות ותוכניות של למידה רגשית-חברתית שמטרתן היא קידום התפתחות רגשית-חברתית מיטבית דרך הקניית מיומנויות של הבעה ווויסות רגשי, ניהול כעסים, שליטה בפחדים, תקשורת רגשית, דיאלוג משמעותי ועוד יכולות חברתיות התואמות את טיב האינטראקציה בין חונך-חניך ובין מורה-תלמיד.  

תפקיד החונכות מתגבש בשנים האחרונות ותחומי אחריותו של החונך מתרחבים ומקבלים אתגרים נוספים. בתום שנת ההתמחות של עובד/ת ההוראה ובמשך השנתיים הבאות, מצופה ממנו ללמוד כיצד לפעול מתוך שיקול דעת פדגוגי, ליישם דרכי הוראה, להכיר את כל תחומי העשייה של המורה כולל יצירת תקשורת אישית ובינאישית נאותה עם ההנהלה, עם המורים ועם ההורים. 

דרך ההתנסות והעשייה החינוכית בליווי החונך/ת אמור המורה החדש להגיע לחוכמת המעשה. היינו מערכת של עקרונות מעשיים ופשוטים להתמודדות עם מצבי הוראה, ולמציאת דרכי פעולה אפשריות לטיפול בהם. 

בעבודת החונכות עובר החונך/ת ממעמד של מורה-כיתה למעמד של עמית-מדריך. תפקיד זה הוא נדבך נוסף על תפקיד ההוראה, המצריך כישורים נוספים כגון מיומנויות הנחיה, רגישות, יכולות קוגניטיביות מקצועיות להדרכת מורים חדשים. זאת ועוד, תפקידם של החונך והמלווה הוא לתמוך בקליטתם והערכתם של עובדי הוראה מתחילים, והחונך אף אחראי לעמידתו בהצלחה של המתמחה בשנת ההתמחות שבסופה הוא זכאי לקבל רישיון לעיסוק בהוראה. מכאן, תכני הסדנאות נשענים על שלושה צירים מרכזיים: (א). ציר ארגוני-בית ספרי, (ב). פדגוגי, (ג). רגשי-חברתי פסיכו-פדגוגי. בנוסף נערכים מפגשים עם קובעי מדיניות מתחומים שונים.

התוכנית מתקיימת במסגרת של קהילה לומדת, עם שפה משותפת, הפועלת בשותפות עם צוות בית הספר, והיא מותאמת גם לצרכים הייחודיים של בית הספר כארגון ומשתלבת בתרבות בית הספר והחזון החינוכי שלו.

מטרות

תפקיד החונך/ת והמלווה הוא לסייע בקליטתם והערכתם של עובדות ועובדי הוראה מתחילים. לוודא שסטאז'רים יעברו בהצלחה את שנת ההתמחות שבסופה יהיו זכאים לרישיון עיסוק בהוראה, ושמורים חדשים יעברו בהצלחה את שנות העבודה הראשונות שלהם במערכת החינוך. מטרות ההכשרה כוללות:

  1. פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך/חונכת" / "מורה מלווה" כעמית/ה תומך/ת ומסייע/ת.
  2. טיפוח כישורי הנחיה והדרכה לשם זיהוי צרכי המתמחה ותמיכה בקליטה ובהסתגלות בבית הספר.
  3. הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי, חינוכי, ורפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחות המקצועית האוטונומית של המתמחה והמורה המתחיל/ה. 
  4. הקניית כלים להערכת המתמחה לקראת הסמכתו/ה לקבלת רישיון הוראה.

קורסים להכשרת מורים/מורות חונכים ומלווים

הכשרה לתעודת מורה חונך/מלווה – שלב א'

הכשרה לתעודת מורה חונך/מלווה – שלב ב'

תוכנית דו-שנתית בשני שלבים 

סה"כ 60 שעות בשנתיים ובנוסף ליווי/חניכה בפועל. מוכר לגמול השתלמות לעובדי הוראה.

  • היקף: 30 שעות (כל אחד מהקורסים). 
  • קהל יעד: מורות ומורים בפועל עם ותק הוראה של לפחות 4 שנים ו/או דרגה 4+ ב"אופק חדש". 
  • מועד: הלימודים מתקיימים בימי שישי ושבת, 08:30-12:00

הכשרת גננות מלוות תומכות הערכה

הגננות יקבלו כלים מיטביים לתמיכה וליווי של הגננות החדשות, וכן ידע ומיומנויות בתחום ההערכה (מאחר והן לוקחות חלק בתהליכי ההערכה של הגננות החדשות לקראת קבלת קביעות במערכת החינוך).

  • היקף: 30 שעות. 
  • קהל יעד: גננות בעלות ותק של 8 שנים ומעלה
  • מועד: הלימודים מתקיימים בימי שיש ושבת, 08:30-11:30

לפרטים נוספים, נא ליצור קשר עם מזכירות היחידה לכניסה להוראה: 04-905-8039/41/43