https://sakhnin.ac.il/

לוח אירועי המכללה לשנה״ל תשפ״ד 2023/2024

תאריך סוג האירועחוג/תכנית ו/או אופי האירוע
03/12/2023פתיחת שנה"ל סמס' אמכללתי
05/12/2023Introduction to TEC Coursesמכללתי
11/01/2024הרצאה חוגיתהחוג לגיל הרך
25/02/2024הרצאה חוגיתהחוג לחינוך
27/02/2024יום פתוחמכללתי
24/03/2024פתיחת סמסטר ב לשנה"ל תשפ"דמכללתי
24/04/2024יום עיוןהחוג לגיל הרך
26/04/2024יום עיוןהיחידה לכניסה להוראה
30/04/2024יום עיון החוג לחינוך מיוחד
05/05/2024יום עיוןלקויות למידה – היחידה ללימודים מתקדמים
09/05/2024יום עיוןהחוג למתמטיקה
12/05/2024יום סטודנטמכללתי
15/05/2024יום עיוןתכנית רג"ב – מכללתי
23/05/2024יום עיון המחלקה להתנסות מעשית בהוראה – מכללתי
30/05/2024כנס החוג למדעים – מכללתי
04/06/2024TEC Study Day- Sakhnin Collegeמכללתי
09/06/2024יריד תעסוקתימכללתי
13/06/2024סמינר סגל החוג לגיל הרך
20/06/2024טקס סיום פרויקט "זוכרים את החיים"מכללתי
23/06/2023הצגת פוסטרים תואר שנימכללתי
30/06/2024טקס בוגריםמכללתי
27/07/2024יום פתוח מחלקת יעוץ והדרכה – מכללתי
18/08/2024יום פתוחמחלקת יעוץ והדרכה – מכללתי