היחידה לקשרים בינלאומיים

מנהל היחידה: ד"ר יאסר עואד
מרכזת היחידה: גב' ג'ינפר שיפלד

 

היחידה מקדמת, מתכננת, בונה, מבצעת, משווקת ומתכללת את כל הפעילויות הבינלאומיות במכללה.
היחידה אחראית על:
א.    השתתפות בקולות קוראים להובלת פרויקטים בינלאומיים במסגרת השוק האירופית המשותפת ומקרנות בינלאומיות אחרות.
ב.    שיווק ומיתוג התוכניות הבינלאומית על כל היבטיהם.
ג.    תכנון קורסים אקדמיים שמתאימים לסטודנטים מחו"ל.
ד.    שילוב הסטודנטים של המכללה באותם קורסים עם סטודנטים מחו"ל.
ה.    בניית קשרים עם מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל.
ו.    קידום תכניות לחילופי סטודנטים וחברי סגל עם מוסדות אקדמאים מחו"ל.
ז.    ארגון כנסים בינלאומיים במכללה, בשיתוף פעולה עם יחידת המחקר ומוסדות אחרים.
ח.    קידום תוכניות לימודי לשפה הערבית בקרב סטודנטים מחו"ל.
ט.    קורסים אקדמיים משותפים בשפה האנגלית לסטודנטים מחו"ל ולסטודנטים מהמכללה. 
י.    קידום תוכנית ללימודי דוקטורט / תואר שני במכללה, בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמאים מחו"ל.
יא.    עדכון האתר בשפה האנגלית כולל כלל הפעילויות של היחידה.
יב.    סיוע לסטודנטים מחו"ל במידע/הדרכה לשילובם במכללה ובחברה הערבית במהלך שהותם בארץ.
יג.    קידום שיתופי פעולה מחקריים ברמה הבינלאומית בשותפות עם יחידת המחקר במכללה.
 
 

הקדמה
במהלך השנים האחרונות רכשה המכללה מעמד ויוקרה אקדמיים ברמה הבינלאומית(Tables 1-2) , והיא מקיימת קשר עם אוניברסיטאות בחו"ל (כמו בריטניה, אוסטריה, אסטוניה, רומניה, ארה"ב, יוון, קרואטיה, גיאורגיה, גרמניה ועוד), עימן המכללה מנהלת מערכת דינמית של חילופי רעיונות, תוכניות ומפגשי סטודנטים. המכללה פעילה ושותפה ליוזמת המל"ג בפרויקט Study in Israel, כולל פרסום המכללה באתר הפרויקט.
בנוסף המכללה הייתה שותפה בכירה בפרויקט Doit במסגרת תכנית Tempus IV בשנים 2012-2016. ומאז שנת 2016 המכללה שותפה בחמשה פרויקטים בינלאומיים במסגרת תכנית Erasmus+. הפרויקטים הם: 1) כניסה להוראה (Pro-Teach); 2) מעורבות חברתית ואזרחות טובה (Cure); 3) פיתוח, חדשנות ויזמות בחינוך ובקהילה  (Silice); 4) קבוצות שוליים, מהגרים ורב-תרבותיות (Demo); 5) פיתוח כלי הערכה בסביבות למידה חלופיות ו/או עתירות טכנולוגיה (Asset). הפעילות של המכללה בפרויקטים כוללת, פיתוח קוריקולום וקורסים בתחומים הרלוונטיים של הפרויקטים, הרצת הקורסים במכללה, וניידות של חברי סגל וסטודנטים מכלל התכניות בתואר הראשון, במיוחד סטודנטים מתוכנית המצוינים בתואר ראשון וסטודנטים מתוכניות תואר שני.
 

המכללה במבט בינלאומי שנים 2020-2016: פרויקטים במכללה
נקבעו אבני דרך וקווים מנחים לדמות הבוגר במכללה, בין היתר הבוגר ישאף למצוינות בהוראה בתחומי הידע הפדגוגי והדידקטי כולל אסטרטגיות על ציר הוראה-למידה-הערכה ובסביבה גלוקליות. 
האופרציה והפעילויות במסגרת הפרויקטים מחדדים את יישום הקווים המנחים ובאים לידי ביטוי בהשתתפות הסטודנטים בפרויקטים אלו. הגלוקליות מתקיימת דרך שתי פלטפורמות של פרויקטים לעידוד הבינלאומיות: 1) פרויקטים דרך ה- EU; 2)  פרויקטים דרך נתיבים אחרים (פולפרייט, MEPI, ויוזמה מכללתית). הפרויקטים 9-1 שייכים ל- EU והשאר שייכים לנתיבים אחרים. 

1. פרויקט לקידום חינוך רב תרבותי (Tempus IV: DOIT), שנים 2016-2012, מטרות הפרויקט:
https://www.erasmusplus.org.il/doit


-    שיפור איכותן של תכניות לחינוך רב-תרבותי, לקידום זכויות אדם וגיוון תרבותי באמצעות תוכנית רבגונית שתביא לרפורמה בתכניות הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.
-    פיתוח תוכניות הוראה ולימוד לסטודנטים בתואר ראשון, חברי סגל, כולל סדנאות ופעילויות כיתתיות לסטודנטים שמטרתם לקדם יחסים בין-תרבותיים חיוביים, ופורטל המאפשר עבודה משותפת והפצה.
במסגרת הפרויקט פותחו חומרים וקוריקולום בשלושה מוקדים: זכויות ילדים, זהות, קידום יחסים בין תרבותיים בתוך הכיתה, וזהות בחברה רב תרבותי. המפגשים עם השותפים התקיימו בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הסטודנטים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט.
שותפים בפרויקט גיאורגיה, גרמניה, בריטניה, אוסטריה, הולנד, אסטוניה וישראל.

2. פרויקט כניסה להוראה (Erasmus+: Pro-Teach), שנים 2016 - 2019, מטרות הפרויקט: 
https://www.erasmusplus.org.il/proteach


-    חיזוק מסגרות ההתמחות בתוך בית הספר על-ידי שילוב הדוק יותר בין בית הספר כגורם קולט - ולאקדמיה כגורם שמתמקד במתן ההכשרה המקצועית של המתמחה.
-    התמקדות ביכולות של המורה המתמחה (והמורה החדש) ככוח שבא להעשיר ולהעצים את בית הספר.
-    יצירת מעורבות חזקה יותר של בית הספר (כארגון) בתהליך הקבלה של המתמחה בבית הספר תוך כדי שיתוף פעולה עם האקדמיה.
יחידת הכניסה להוראה במכללה פתחה במסגרת הפרויקט מודל קליטה מיטבית, שאומץ על ידי משרד החינוך, ואשר מופעל במכללה במסגרת סדנאות ההתמחות והעבודה המעשית. המפגשים עם השותפים התקיימו בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הסטודנטים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט.
ג.    הכשרות חברי הסגל בחו"ל (Special Mobility Strand- SMS) במודל VaKE (Value and Knowledge Education) ע"י פרופ' Jean-Luc Patry  שהתקיים באוני' זלצבורג באוסטריה. 
ד.    הכשרת חברי סגל וסטודנטים במכללה במודל VaKE ע"י פרופ' Jean-Luc Patry  שהתקיים במכללה.
שותפים בפרויקט אנגליה, אוסטריה, אסטוניה, רומניה וישראל.

3. פרויקט מעורבות חברתית ואזרחות טובה (Erasmus+:Cure), שנים 2016 – 2020, מטרות הפרויקט:
/https://cure.erasmus-plus.org.il

-    פיתוח ויישום תכנית מקיפה של קורסים ופעילויות סטודנטים המעודדת חינוך אזרחי והתנהגות במסגרת תכנית הכשרת מורים.
-    קורסים ופעילויות בשילוב פדגוגיה חדשנית שתחזק את המטרות והיעדים של הקורסים (למשל PBL,, VaKE, למידה חווייתית והוראה, שילוב של טכנולוגיה חדשה בהוראה ובלמידה וכו ').
-    יצירת ערכות למידה שיאפשרו לאנשי מקצוע ומורים אחרים ליהנות מהקורסים החדשניים.
-     הקמת רשת בינלאומית של אנשי מקצוע המשתפים פעולה, לשיתוף ידע ושיטות עבודה.
-    הקמת מרכז למעורבות חברתית וקידום חינוך אזרחי בבתי הספר. אשר מצויד, במערכות מחשוב ומולטימדיה.
המפגשים עם השותפים התקיימו בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הסטודנטים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט. לדוגמא, תכנית "קפה עולם" (World café), דרך המתודולוגיה הזו הסטודנטים מעניקים משמעות למקום (place making), ומגבירים את מעורבותם בעשייה היומיומית בקהילה. 
ג.    הכשרות חברי הסגל בחו"ל (SMS): 
1.    הכשרה במודל VaKE (Value and Knowledge Education) ע"י פרופ' Jean-Luc Patry  שהתקיים באוני' זלצבורג באוסטריה. 
2.    הכשרה בכתיבה ביוגרפית ע"י פרופ' Linden West  וד"ר Alan Bainbridge, באוני' Christ Church University, Canterbury, UK.
3.    הכשרה בהבנת ופיתוח הספירה הציבורית וחשיבותה למורי מורים בדמוקרטיות ישנות וחדשות, אוני' Jagiellonian, Kraków, Poland.
4.    הכשרה בהכרה ויישום כלים דיגיטליים בהוראה, אוני' Tallinn, Tallinn, Estonia.
5.    הכשרה בתחום הקהילה, הענקת שירות ולמידה מבוססת בעיות, אוני' PHOO, Linz, Austria  .
שותפים בפרויקט גאורגיה, אנגליה, אסטוניה, אוסטריה, פולין וישראל.

4. פרויקט חדשנות ויזמות בחינוך ובקהילה  (Erasmus+:Silice), שנים 2016 – 2019, מטרות הפרויקט:
https://www.silice.org/

פיתוח סביבה יצירתית ותומכת במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות הקמת מעבדתSinnoLAB (Social Innovation LAB.)  אשר תתרום בפיתוח כישורים ומיומנויות של יוזמות וחדשנות בכלכלה חברתית וארגונית. 
-    הפרויקט יספק הדרכה וחונכות כפתרון שתורם למעורבות מוגברת של הלומדים בכלכלה החברתית.
המפגשים עם השותפים התקיימו בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הסטודנטים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט. לדוגמא, עריכת ההאקטון הראשון של מכללת סכנין "יוזמות חינוכיות וקהילתיות עם פן כלכלי בתוך בתי הספר". צוות הסטודנטים (שלושה במספר) שזכו במקום הראשון השתתפו במחנה והתחרות הבינלאומית בין הסטודנטים של המדינות המשתתפות בפרויקט, אשר התקיים בווייס בקרואטיה.   
ג.    הכשרות חברי הסגל בחו"ל (SMS): 
1.    הכשרה למנהלי ה- SinnoLAB  כולל הכשרה בהפעלת ויישום קורסים ופעילויות, שהתקיים באוני' VERN, Zagreb, Croatia. 
2.    הכשרת מורים במורים בתחום ה"חדשנות החברתית לקהילות מקומיות הודיות וישראליות ויזמים בוגרים", באוני' Tecnico, Lisbon, Portugal.
3.    הכשרה למנהלי ה- SinnoLAB  כולל הכשרה בהפעלת ויישום קורסים ופעילויות, שהתקיים באוני' Edinburgh, Scotland (UK). 
שותפים בפרויקט הודו, גרמניה, אנגליה, קרואטיה פורטוגל וישראל.

5. פרויקט פיתוח תכנית לימודים מודרנית על חייהם של קבוצות שוליים, מהגרים ופליטים (Erasmus+: Demo), שנים 2017 – 2020, מטרות הפרויקט:
https://www.demo.erasmus-il.org/


-    פיתוח, יישום והפצת של קורסים ומודולים על חייהם של קבוצות שוליים (כמו מהגרים ומיעוטים) בתוכניות של מקצועות חברתיים יישומיים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
-    לארגן ולקיים מפגשים, כנסים, סדנאות והדגמות של חומרי ההוראה בחינוך החברתי.
-    לפתח ולהפעיל פלטפורמה מקוונת שתספק חומרי הוראה והדרכה למורים.
-    השגת השפעה חברתית רחבה של סובלנות חברתית ולכידות על ידי שיתוף פעולה עם גופים ציבוריים לאומיים וקהילות מקומיות.
המפגשים עם השותפים מתקיימים בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    אירוח מומחים מחו"ל ממדינות ה- EU אשר שותפים בפרויקט, שמעבירים הרצאות וסדנאות בתחומים שונים, לדוגמא:
1.    פרופ' Isabell Schierenbeck מאוניברסיטת גטבורג, שוודיה: כבר בקרה פעמיים והעבירה שיעורים וסדנאות לסטודנטים בתואר ראשון בנושא "אתיקה במחקר: רפלקסיביות, עמדות ויחסי כוח א-סימטריים במחקר". עבור הסטודנטים בתואר שני העבירה סדנאות בנושא "כתיבת עבודת גמר, תהליכים ראשוניים, כלים וטיפים לעבודת מחקר מצליחה".
2.    פרופ' Jutta Standop  מאונ' Trier, גרמניה: העבירה לסטודנטים בתואר שני סדנאות בנושא "למידה דיגיטלית בקונטקסט בינלאומי".
שותפים בפרויקט גרמניה, אנגליה, שבדיה, ליטא וישראל.

6. פרויקט פיתוח כלי הערכה לתכנים שמועברים בשיטות הוראה חלופיות (למידה מבוססת מקום; פרויקטים; משחק; סינריו; הוכחות; ערכים ויעד; ועוד) ואו הוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה (Erasmus+:Asset), שנים 2017 – 2020, מטרות הפרויקט: 
https://www.asset-erasmus.com/


-    פיתוח ויישום כלים חדשניים להערכה בכיתה, שעשויים לשפר את הכישורים שמהווים קבוצה של מיומנויות מפתח אשר ידועות כבעלי חשיבות מכרעת להצלחה בחינוך ובעבודה. 
-    פיתוח היכולת לחשוב בצורה ביקורתית, לקחת יוזמה, להשתמש בכלים דיגיטליים, לפתור בעיות ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם התלמידים.
במסגרת הפרויקט פותחו/שודרגו ששה כלים חדשים של הערכה:
1.    תגים פתוחים (Open Badges)
2.    עמית קריטי (Critical friend)
3.    מפת מושגים (CoMA- Concept Map)
4.    הערכת עמיתים (Peer Assessment)
5.    יומן רפלקטיבי (Reflective Diary)
6.    מיומנויות רכות (Soft skills)
המפגשים עם השותפים מתקיימים בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
1.    אירוח הקונסורציום של הפרויקט במכללה, נכחו בו 60 משתתפים מכלל המדינות השותפות בפרויקט. הקונסורציום הווה הזדמנות להשתתפות יותר מ 50 חברי סגל וסטודנטים במיוחד מתכנית ההערכה תואר שני. ההכשרה בקונסורציום כללה סדנאות לשימוש בכלי ההערכה במערכי שיעורים. 
שותפים בפרויקט גאורגיה, גרמניה, אסטוניה, אוסטריה, יוון, אירלנד וישראל.

7. המכללה זכתה יחד עם שותפים מהארץ ומחו"ל בפרויקט Pro-Mentors במסגרת תכנית Erasmus+, שנים 2022-2020: 
https://www.erasmusplus.org.il/capacity-building-selection-results-2019
מטרת הפרויקט, קידום עבודת החונכים (מורים בפועל אשר מלווים סטז'רים ומורים מתחילים בשדה העבודה). השקת הפרויקט תתקיים בחודש דצמבר 2019, בהובלת מכללת תלפיות.
המפגשים עם השותפים יתקיימו בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הסטודנטים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט.
שותפים בפרויקט אנגליה, רומניה, פולין, פינלנד וישראל.

8. הסכם בין מכללת סכנין לאוני' יאש ברומניה (Erasmus+: student mobility), להחלפת סטודנטים וחברי סגל, שנים 2015-2021. מימוש ההסכם החל בינואר 2016.
א.    חמשה סטודנטים מחוג לאנגלית בשנה השנייה ללימודיהם, למדו סמסטר ב' (פברואר עד יוני 2016) בית הספר הבינלאומי לשפה האנגלית באוני' יאש.
ב.    החלפת חברי סגל: בנובמבר 2016 חברי סגל מהמכללה ביקרו באוני' יאש. מטרת הביקור היא העברת סדרת הרצאות במשך שבוע ימים בנושא שימוש במתודולוגיות תקשוב בחינוך רב תרבותי.  
ג.    במרץ 2017 בקרה במכללה Dr. Magda-Elena Samoila, והעבירה הרצאות לסטודנטים בתואר שני בנושא יחסים סמנטיים בחינוך מבוגרים וממשיכים. 

9. המכללה הגישה ביולי 2019, הצעה (ECO-MED) לשנים 2022-2020, בנושא "העצמה, והאוריינטציה של קריירה בקרב צעירים ונשים באגן ים התיכון", בהתאם לקול קורא במסגרת תכנית CBCMED (שיתוף פעולה בין מדינות אגן ים התיכון).
המפגשים עם השותפים אמורים להתקיים בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הצעירים והנשים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט.
שותפים בפרויקט יוון, איטליה, ספרד, ירדן, הרשות וישראל.

10. הזמנת מומחית מארה"ב במימון שגרירות ארה"ב בישראל, בשיתוף עם מכללת גורדון, אוני' ת"א, מאי 2019. 
פרופ' Megan Tscahnnen-Moran  מאונ'  William & Mary School of Education, Virginia, USA:    
1.    העבירה את ההרצאה הראשונה עבור סטודנטים לתואר שני (שהם מורים בפועל). ההרצאה הראשונה בנושא Fostering Trust with Students and Their Parents, עבור סטודנטים בתואר שני, שנה ראשונה; מהתכניות ארגון וניהול מערכות חינוך, ייעוץ חינוכי, הערכה בית ספרית, ו-  M.Teach (80 סטודנטים ו- 5 חברי סגל).
2.    ההרצאה השנייה בנושא Fostering More Vibrant School, עבור סטודנטים בתואר שני, שנה שנייה; מהתכניות ארגון וניהול מערכות חינוך, הערכה בית ספרית (60 סטודנטים ו- 4 חברי סגל).

1. במסגרת פרויקט ASSET הפיקה המכללה 6 חוברות חדשות בשפה הערבית עם דוגמאות יישום, של כלים בהערכה חלופית. כאשר כל חוברת דנה בכלי הערכה אשר מתאים להערכת תוצרי למידה עבור קורסים שנלמדים בסביבה עישרה טכנולוגית או לקורסים שנלמדים בשיטות הוראה חדשות.

הכלים החדשים של הערכה שתמצאו אותם מקוטלגים בספרייה כחוברות בספה הערבית:

  1.  / מפת מושגים / خريطة المفاهيم / Concept Map 
  2.  / גישת חבר ביקורתית / توجَه الصديق الناقد / Critical friend approach 
  3.  / הערכת (עמיתים) בקבוצה / تقييم (الزملاء) ضمن مجموعة / Group (peer) Assessment 
  4.  / יומן רפלקטיבי בקבוצה / اليوميات التأملية ضمن مجموعة / Group Reflective Diary 
  5.  / תגים דיגיטליים פתוחים / الأوسمة الرقمية المفتوحة / Open Digital Badges
  6.  מסע רפלקטיבי של אינטליגנציה חברתית-רגשית כלי פיתוח מיומנויות רכות למאה ה -21 / الذكاء الاجتماعي-العاطفي  المدوّنة التأمليّة, أداة تطوير المهارات الشخصيّة للقرن 21 / Social-Emotional Intelligence [SEI] Reflective Journey Soft Skills Development Tool for the 21st century

 

2. هذا الكتيب ، باللغتين العربية والإنجليزية ، هو منتج فريد من نوعه لمشروع DEMO ، وهو جزء من برنامج ERASMUS +. يهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي والحاجة إلى التثقيف حول حياة المهاجرين والنازحين في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل. كتبه فريق المشروع في كلية سخنين. الهدف هو تحسين مهارات المهنيين ، في مهن العلوم الاجتماعية التطبيقية (المعلمين ، المستشارين ، الأخصائيين الاجتماعيين ، إلخ) في إسرائيل وحول العالم ، وخاصة في العالم العربي بطريقة تمكنهم من تلبية الاحتياجات بشكل أفضل لهذه الشرائح من السكان. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال منح صوت للمهاجرين والنازحين ، فإننا نسعى جاهدين لتعزيز خطاب أكثر شمولية وتماسكًا في المجتمع الإسرائيلي. يتضمن الكتيب الخلفية النظرية ووصفًا لأساليب التدريس المبتكرة القابلة للتطبيق ، والتي تتضمن وسائل مساعدة بصرية وسمعية (التعلم القائم على الثقافة ، PhotoVoice ، المقابلات السردية ، إشراك المجتمع واستخدام الفنون). تنتج هذه الأساليب بين الطلاب عملية تعلم ذات مغزى ومعنى بالمستوى الشخصي ، مع تأثيرات عميقة ودائمة. تتيح هذه الأساليب مساحة آمنة للطلاب لمشاركة تجاربهم الخاصة وتجارب أسرهم من المهمشين والنازحين والتفكير في تحديات حياتهم كأعضاء في مجموعة أقلية وهويتهم المدنية والوطنية.
نحن ممتنون للبروفيسور جوليا ميرسكي من جامعة بن غوريون في النقب على المبادرة وقيادة المشروع ، ولزملائنا من 11 مؤسسة أكاديمية في إسرائيل وأوروبا الذين شاركوا في المشروع. شكر خاص للموجه، البروفيسور إيزابيل شيرينبيك من جامعة جوتنبرج ، السويد الذي رافقنا في عملنا وفي إعداد الكتيب.

الكتيب باللغة العربية

חוברת זו, בערבית ובאנגלית היא תוצר ייחודי של פרויקט DEMO, שהתקיים במסגרת תכנית +ERASMUS. הפרויקט נועד להעלות את המודעות לצורך בחינוך על חיי המהגרים והעקורים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. החוברת נכתבה ונערכה על ידי צוות הפרויקט של מכללת סכנין. מטרתה היא לשפר את הכישורים של אנשי מקצוע, בארץ ובעולם ובפרט בעולם הערבי, במקצועות של מדעי חברה יישומיים (מורים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים ואחרים) באופן שיאפשר להם להיות מסוגלים לענות טוב יותר על הצרכים של פלחי אוכלוסייה אלה. בנוסף, על ידי מתן קול למהגרים ולעקורים, אנו שואפים לקדם שיח מכיל ומשלב יותר בחברה הישראלית. החוברת כוללת רקע תיאורטי ותיאור יישומי של שיטות הוראה חדשניות תוך כדי שילוב עזרים חזותיים וקוליים (הוראה מבוססת תרבות, PhotoVoice, ראיונות נרטיביים, למידה מערבת קהילה ושימוש באומנויות). שיטות אלו מייצרות בקרב הלומדים תהליך למידה משמעותי באופן אישי שיש לו השפעות עמוקות ומתמשכות. בנוסף הן מאפשרות לסטודנטים מרחב בטוח לחלוק את החוויות שלהם ושל משפחותיהם, כמשפחות שוליות ועקורות ולהתבונן באתגרי חייהם כחברים בקבוצת מיעוטים ובזהותם האזרחית והלאומית.

תודתנו לפרופ' יוליה מירסקי מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב שיזמה וריכזה את הפרויקט ולעמיתינו מ-11 המוסדות האקדמיים בישראל ובאירופה שהיו שותפים בפרויקט. תודה מיוחדת למינטורית שלנו, פרופ' איזבל שרינבק מאוניברסיטת גטבורג-שוודיה שלוותה אותנו בעבודה ובהכנת החוברת.

- החוברת בשפה האנגלית

אורחים מחו"ל בהזמנת המכללה, ותכנית פולברייט;

לאחרונה ביקרו במכללה פרופ' שלמה ליבסקינד (הוראת המתמטיקה) מאוניברסיטת מינסוטה, פרופ' דיאן בריאן (חינוך מיוחד) מאוניברסיטת טמפל בארה"ב. במסגרת תכנית פולברייט בקר במכללה פרופ' וולטר אלן מאוניברסיטת קליפורניה (University of California-Los Angeles).

                                                                                                Table 1: Projects of Sakhnin College in the EU

Num.

Name of the project

Program

Acronym

year

position

1

Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training

Tempus IV

DOIT

2012-2016

partner

2

Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia

Erasmus+

CURE

2016-2019

partner

3

Social Innovation for Local Indian and Israeli Communities and graduate Entrepreneurs

Erasmus+

SILICE

2016-2019

partner

4

Promoting teachers' success in their induction period

Erasmus+

PROTEACH

2016-2019

partner

5

Developing Modernized Curricula on Immigrants' Lives

Erasmus+

DEMO

2017-2020

partner

6

Assessment Tools for new learning environments in higher education institutions

Erasmus+

ASSET

2017-2020

partner

7

Promoting Mentors' Work in Education

Erasmus+

PROMENTOS

2020-2022

partner

8*

Empowerment and Career Orientation for Youth and Women in the Mediterranean

ENI

CBCMED

ECO-MED

2020-2023

Leader

9*

Innovative curriculum promoting Leadership in Israeli higher education through negotiation education and cultural Diplomacy

Erasmus+

ILIAD

2021-2024

Leader

10*

Curriculum Development for integrating Geographic Information Systems in teacher-training in Israel  

Erasmus+

GISTIS

2021-2024

partner

11*

Promoting Digital Transformation Through Open Digital Badges in Higher Education Institutions in Israel

Erasmus+

PRODIG

2021-2024

partner

 *Submitted

 

Table 2: Guests and experts from abroad visit the college

Num.

Name of the visitor

Sending Inst. /Country

Subject

Type of activity (Educational meeting, Teaching,
 Joint reserach, other)

year

1

Prof. Magda-Elena SAMOILĂ

 

Iash Uni., Romania

Semantic Relationships in Adult and Continuing Education

Teaching

Mar. 2017

2

Prof. Isabell Schierenbeck

University of Gothenburg, Sweden

writing a thesis, preliminary processes, tools, and tips for successful research work.

Teaching

Jan. 2019

3

Prof. Jutta Standop

University of Trier, Germany

Digital learning in International Contexts

Teaching

Mar. 2019

4

Professor Megan Tscahnnen-Moran

William & Mary School of Education, USA

Fostering Trust with Students and Their Parents

Teaching, Educational meeting

May 2019

5

Professor Jean Lock & Lydia Linortner

Salzburg Uni., Austria

Using VAKE model in education

Teaching, Educational meeting

Nov. 2018

6

Professor Jean Lock

Salzburg Uni., Austria

Using VAKE model in education

Educational meeting

Jun. 2019

7

Professor Richard Hichter

University of Manitoba, Canada

Promoting the learning of Astrophysics among pre-service teachers

Educational meeting

2015

8

Dr. Michael Hacker

Hofstra University / NY, USA

Strengthening the computational thinking in science education

Educational meeting

2015

חיפוש

image
image
image
image