היחידה לקשרים בינלאומיים

היחידה לקשרים בינלאומיים

מנהל היחידה: פרופ' יאסר עואד
מרכזת היחידה: גב' ג'ינפר שיפלד

 

היחידה מקדמת, מתכננת, בונה, מבצעת, משווקת ומתכללת את כל הפעילויות הבינלאומיות במכללה.
היחידה אחראית על:
א.    השתתפות בקולות קוראים להובלת פרויקטים בינלאומיים במסגרת השוק האירופית המשותפת ומקרנות בינלאומיות אחרות.
ב.    שיווק ומיתוג התוכניות הבינלאומית על כל היבטיהם.
ג.    תכנון קורסים אקדמיים שמתאימים לסטודנטים מחו"ל.
ד.    שילוב הסטודנטים של המכללה באותם קורסים עם סטודנטים מחו"ל.
ה.    בניית קשרים עם מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל.
ו.    קידום תכניות לחילופי סטודנטים וחברי סגל עם מוסדות אקדמאים מחו"ל.
ז.    ארגון כנסים בינלאומיים במכללה, בשיתוף פעולה עם יחידת המחקר ומוסדות אחרים.
ח.    קידום תוכניות לימודי לשפה הערבית בקרב סטודנטים מחו"ל.
ט.    קורסים אקדמיים משותפים בשפה האנגלית לסטודנטים מחו"ל ולסטודנטים מהמכללה. 
י.    קידום תוכנית ללימודי דוקטורט / תואר שני במכללה, בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמאים מחו"ל.
יא.    עדכון האתר בשפה האנגלית כולל כלל הפעילויות של היחידה.
יב.    סיוע לסטודנטים מחו"ל במידע/הדרכה לשילובם במכללה ובחברה הערבית במהלך שהותם בארץ.
יג.    קידום שיתופי פעולה מחקריים ברמה הבינלאומית בשותפות עם יחידת המחקר במכללה.
 
 

הקדמה
במהלך השנים האחרונות רכשה המכללה מעמד ויוקרה אקדמיים ברמה הבינלאומית(Tables 1-2) , והיא מקיימת קשר עם אוניברסיטאות בחו"ל (כמו בריטניה, אוסטריה, אסטוניה, רומניה, ארה"ב, יוון, קרואטיה, גיאורגיה, גרמניה ועוד), עימן המכללה מנהלת מערכת דינמית של חילופי רעיונות, תוכניות ומפגשי סטודנטים. המכללה פעילה ושותפה ליוזמת המל"ג בפרויקט Study in Israel, כולל פרסום המכללה באתר הפרויקט.
בנוסף המכללה הייתה שותפה בכירה בפרויקט Doit במסגרת תכנית Tempus IV בשנים 2012-2016. ומאז שנת 2016 המכללה שותפה בחמשה פרויקטים בינלאומיים במסגרת תכנית Erasmus+. הפרויקטים הם: 1) כניסה להוראה (Pro-Teach); 2) מעורבות חברתית ואזרחות טובה (Cure); 3) פיתוח, חדשנות ויזמות בחינוך ובקהילה  (Silice); 4) קבוצות שוליים, מהגרים ורב-תרבותיות (Demo); 5) פיתוח כלי הערכה בסביבות למידה חלופיות ו/או עתירות טכנולוגיה (Asset). הפעילות של המכללה בפרויקטים כוללת, פיתוח קוריקולום וקורסים בתחומים הרלוונטיים של הפרויקטים, הרצת הקורסים במכללה, וניידות של חברי סגל וסטודנטים מכלל התכניות בתואר הראשון, במיוחד סטודנטים מתוכנית המצוינים בתואר ראשון וסטודנטים מתוכניות תואר שני.
 

המכללה במבט בינלאומי שנים 2020-2016: פרויקטים במכללה
נקבעו אבני דרך וקווים מנחים לדמות הבוגר במכללה, בין היתר הבוגר ישאף למצוינות בהוראה בתחומי הידע הפדגוגי והדידקטי כולל אסטרטגיות על ציר הוראה-למידה-הערכה ובסביבה גלוקליות. 
האופרציה והפעילויות במסגרת הפרויקטים מחדדים את יישום הקווים המנחים ובאים לידי ביטוי בהשתתפות הסטודנטים בפרויקטים אלו. הגלוקליות מתקיימת דרך שתי פלטפורמות של פרויקטים לעידוד הבינלאומיות: 1) פרויקטים דרך ה- EU; 2)  פרויקטים דרך נתיבים אחרים (פולפרייט, MEPI, ויוזמה מכללתית). הפרויקטים 9-1 שייכים ל- EU והשאר שייכים לנתיבים אחרים. 

1. פרויקט לקידום חינוך רב תרבותי (Tempus IV: DOIT), שנים 2016-2012, מטרות הפרויקט:
https://www.erasmusplus.org.il/doit


-    שיפור איכותן של תכניות לחינוך רב-תרבותי, לקידום זכויות אדם וגיוון תרבותי באמצעות תוכנית רבגונית שתביא לרפורמה בתכניות הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.
-    פיתוח תוכניות הוראה ולימוד לסטודנטים בתואר ראשון, חברי סגל, כולל סדנאות ופעילויות כיתתיות לסטודנטים שמטרתם לקדם יחסים בין-תרבותיים חיוביים, ופורטל המאפשר עבודה משותפת והפצה.
במסגרת הפרויקט פותחו חומרים וקוריקולום בשלושה מוקדים: זכויות ילדים, זהות, קידום יחסים בין תרבותיים בתוך הכיתה, וזהות בחברה רב תרבותי. המפגשים עם השותפים התקיימו בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הסטודנטים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט.
שותפים בפרויקט גיאורגיה, גרמניה, בריטניה, אוסטריה, הולנד, אסטוניה וישראל.

2. פרויקט כניסה להוראה (Erasmus+: Pro-Teach), שנים 2016 - 2019, מטרות הפרויקט: 
https://www.erasmusplus.org.il/proteach


-    חיזוק מסגרות ההתמחות בתוך בית הספר על-ידי שילוב הדוק יותר בין בית הספר כגורם קולט - ולאקדמיה כגורם שמתמקד במתן ההכשרה המקצועית של המתמחה.
-    התמקדות ביכולות של המורה המתמחה (והמורה החדש) ככוח שבא להעשיר ולהעצים את בית הספר.
-    יצירת מעורבות חזקה יותר של בית הספר (כארגון) בתהליך הקבלה של המתמחה בבית הספר תוך כדי שיתוף פעולה עם האקדמיה.
יחידת הכניסה להוראה במכללה פתחה במסגרת הפרויקט מודל קליטה מיטבית, שאומץ על ידי משרד החינוך, ואשר מופעל במכללה במסגרת סדנאות ההתמחות והעבודה המעשית. המפגשים עם השותפים התקיימו בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הסטודנטים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט.
ג.    הכשרות חברי הסגל בחו"ל (Special Mobility Strand- SMS) במודל VaKE (Value and Knowledge Education) ע"י פרופ' Jean-Luc Patry  שהתקיים באוני' זלצבורג באוסטריה. 
ד.    הכשרת חברי סגל וסטודנטים במכללה במודל VaKE ע"י פרופ' Jean-Luc Patry  שהתקיים במכללה.
שותפים בפרויקט אנגליה, אוסטריה, אסטוניה, רומניה וישראל.

3. פרויקט מעורבות חברתית ואזרחות טובה (Erasmus+:Cure), שנים 2016 – 2020, מטרות הפרויקט:
/https://cure.erasmus-plus.org.il

-    פיתוח ויישום תכנית מקיפה של קורסים ופעילויות סטודנטים המעודדת חינוך אזרחי והתנהגות במסגרת תכנית הכשרת מורים.
-    קורסים ופעילויות בשילוב פדגוגיה חדשנית שתחזק את המטרות והיעדים של הקורסים (למשל PBL,, VaKE, למידה חווייתית והוראה, שילוב של טכנולוגיה חדשה בהוראה ובלמידה וכו ').
-    יצירת ערכות למידה שיאפשרו לאנשי מקצוע ומורים אחרים ליהנות מהקורסים החדשניים.
-     הקמת רשת בינלאומית של אנשי מקצוע המשתפים פעולה, לשיתוף ידע ושיטות עבודה.
-    הקמת מרכז למעורבות חברתית וקידום חינוך אזרחי בבתי הספר. אשר מצויד, במערכות מחשוב ומולטימדיה.
המפגשים עם השותפים התקיימו בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הסטודנטים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט. לדוגמא, תכנית "קפה עולם" (World café), דרך המתודולוגיה הזו הסטודנטים מעניקים משמעות למקום (place making), ומגבירים את מעורבותם בעשייה היומיומית בקהילה. 
ג.    הכשרות חברי הסגל בחו"ל (SMS): 
1.    הכשרה במודל VaKE (Value and Knowledge Education) ע"י פרופ' Jean-Luc Patry  שהתקיים באוני' זלצבורג באוסטריה. 
2.    הכשרה בכתיבה ביוגרפית ע"י פרופ' Linden West  וד"ר Alan Bainbridge, באוני' Christ Church University, Canterbury, UK.
3.    הכשרה בהבנת ופיתוח הספירה הציבורית וחשיבותה למורי מורים בדמוקרטיות ישנות וחדשות, אוני' Jagiellonian, Kraków, Poland.
4.    הכשרה בהכרה ויישום כלים דיגיטליים בהוראה, אוני' Tallinn, Tallinn, Estonia.
5.    הכשרה בתחום הקהילה, הענקת שירות ולמידה מבוססת בעיות, אוני' PHOO, Linz, Austria  .
שותפים בפרויקט גאורגיה, אנגליה, אסטוניה, אוסטריה, פולין וישראל.

4. פרויקט חדשנות ויזמות בחינוך ובקהילה  (Erasmus+:Silice), שנים 2016 – 2019, מטרות הפרויקט:
https://www.silice.org/

פיתוח סביבה יצירתית ותומכת במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות הקמת מעבדתSinnoLAB (Social Innovation LAB.)  אשר תתרום בפיתוח כישורים ומיומנויות של יוזמות וחדשנות בכלכלה חברתית וארגונית. 
-    הפרויקט יספק הדרכה וחונכות כפתרון שתורם למעורבות מוגברת של הלומדים בכלכלה החברתית.
המפגשים עם השותפים התקיימו בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הסטודנטים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט. לדוגמא, עריכת ההאקטון הראשון של מכללת סכנין "יוזמות חינוכיות וקהילתיות עם פן כלכלי בתוך בתי הספר". צוות הסטודנטים (שלושה במספר) שזכו במקום הראשון השתתפו במחנה והתחרות הבינלאומית בין הסטודנטים של המדינות המשתתפות בפרויקט, אשר התקיים בווייס בקרואטיה.   
ג.    הכשרות חברי הסגל בחו"ל (SMS): 
1.    הכשרה למנהלי ה- SinnoLAB  כולל הכשרה בהפעלת ויישום קורסים ופעילויות, שהתקיים באוני' VERN, Zagreb, Croatia. 
2.    הכשרת מורים במורים בתחום ה"חדשנות החברתית לקהילות מקומיות הודיות וישראליות ויזמים בוגרים", באוני' Tecnico, Lisbon, Portugal.
3.    הכשרה למנהלי ה- SinnoLAB  כולל הכשרה בהפעלת ויישום קורסים ופעילויות, שהתקיים באוני' Edinburgh, Scotland (UK). 
שותפים בפרויקט הודו, גרמניה, אנגליה, קרואטיה פורטוגל וישראל.

5. פרויקט פיתוח תכנית לימודים מודרנית על חייהם של קבוצות שוליים, מהגרים ופליטים (Erasmus+: Demo), שנים 2017 – 2020, מטרות הפרויקט:
https://www.demo.erasmus-il.org/


-    פיתוח, יישום והפצת של קורסים ומודולים על חייהם של קבוצות שוליים (כמו מהגרים ומיעוטים) בתוכניות של מקצועות חברתיים יישומיים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
-    לארגן ולקיים מפגשים, כנסים, סדנאות והדגמות של חומרי ההוראה בחינוך החברתי.
-    לפתח ולהפעיל פלטפורמה מקוונת שתספק חומרי הוראה והדרכה למורים.
-    השגת השפעה חברתית רחבה של סובלנות חברתית ולכידות על ידי שיתוף פעולה עם גופים ציבוריים לאומיים וקהילות מקומיות.
המפגשים עם השותפים מתקיימים בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    אירוח מומחים מחו"ל ממדינות ה- EU אשר שותפים בפרויקט, שמעבירים הרצאות וסדנאות בתחומים שונים, לדוגמא:
1.    פרופ' Isabell Schierenbeck מאוניברסיטת גטבורג, שוודיה: כבר בקרה פעמיים והעבירה שיעורים וסדנאות לסטודנטים בתואר ראשון בנושא "אתיקה במחקר: רפלקסיביות, עמדות ויחסי כוח א-סימטריים במחקר". עבור הסטודנטים בתואר שני העבירה סדנאות בנושא "כתיבת עבודת גמר, תהליכים ראשוניים, כלים וטיפים לעבודת מחקר מצליחה".
2.    פרופ' Jutta Standop  מאונ' Trier, גרמניה: העבירה לסטודנטים בתואר שני סדנאות בנושא "למידה דיגיטלית בקונטקסט בינלאומי".
שותפים בפרויקט גרמניה, אנגליה, שבדיה, ליטא וישראל.

6. פרויקט פיתוח כלי הערכה לתכנים שמועברים בשיטות הוראה חלופיות (למידה מבוססת מקום; פרויקטים; משחק; סינריו; הוכחות; ערכים ויעד; ועוד) ואו הוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה (Erasmus+:Asset), שנים 2017 – 2020, מטרות הפרויקט: 
https://www.asset-erasmus.com/


-    פיתוח ויישום כלים חדשניים להערכה בכיתה, שעשויים לשפר את הכישורים שמהווים קבוצה של מיומנויות מפתח אשר ידועות כבעלי חשיבות מכרעת להצלחה בחינוך ובעבודה. 
-    פיתוח היכולת לחשוב בצורה ביקורתית, לקחת יוזמה, להשתמש בכלים דיגיטליים, לפתור בעיות ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם התלמידים.
במסגרת הפרויקט פותחו/שודרגו ששה כלים חדשים של הערכה:
1.    תגים פתוחים (Open Badges)
2.    עמית קריטי (Critical friend)
3.    מפת מושגים (CoMA- Concept Map)
4.    הערכת עמיתים (Peer Assessment)
5.    יומן רפלקטיבי (Reflective Diary)
6.    מיומנויות רכות (Soft skills)
המפגשים עם השותפים מתקיימים בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
1.    אירוח הקונסורציום של הפרויקט במכללה, נכחו בו 60 משתתפים מכלל המדינות השותפות בפרויקט. הקונסורציום הווה הזדמנות להשתתפות יותר מ 50 חברי סגל וסטודנטים במיוחד מתכנית ההערכה תואר שני. ההכשרה בקונסורציום כללה סדנאות לשימוש בכלי ההערכה במערכי שיעורים. 
שותפים בפרויקט גאורגיה, גרמניה, אסטוניה, אוסטריה, יוון, אירלנד וישראל.

7. פרויקט ProMentors נועד לשפר את איכות הכשרת המורים בישראל באמצעות מערכת חונכות יעילה ובת קיימא המבוססת על שיטות עבודה פרקטיות של האיחוד האירופי. עם סך של 14 שותפים מישראל, פולין, רומניה, פינלנד ובריטניה, ומכללת סכנין, לשנים 2020 - 2023, השותפים מקדמים את היעדים הבאים: 

https://promentors.org/

 - לפתח ולשכלל, באמצעות הטמעה והערכה של פיילוט, מערכת חונכות יעילה ובת קיימא בישראל וליישמה במסגרת קורסי הכשרה במוסדות אקדמאיים בישראל.

- לאמן 360 מנטורים בקורסים החדשים באמצעות (MIT) צוותי אינדוקציה מרובי משתתפים .

- לקיים 3 תהליכי ניוד בינלאומיים  להכשרת המנחים של קורסי החונכות ליישום מערכת החונכות במערכת החינוך בישראל.

- לספק מערכת הסמכה למערכת החונכות בישראל כתווית איכות באמצעות חונכות בקבוצת השווים (PGM) של מורים .

שותפים בפרויקט אנגליה, רומניה, פולין, פינלנד וישראל.

8. הסכם בין מכללת סכנין לאוני' יאש ברומניה (Erasmus+: student mobility), להחלפת סטודנטים וחברי סגל, שנים 2015-2021. מימוש ההסכם החל בינואר 2016.
א.    חמשה סטודנטים מחוג לאנגלית בשנה השנייה ללימודיהם, למדו סמסטר ב' (פברואר עד יוני 2016) בית הספר הבינלאומי לשפה האנגלית באוני' יאש.
ב.    החלפת חברי סגל: בנובמבר 2016 חברי סגל מהמכללה ביקרו באוני' יאש. מטרת הביקור היא העברת סדרת הרצאות במשך שבוע ימים בנושא שימוש במתודולוגיות תקשוב בחינוך רב תרבותי.  
ג.    במרץ 2017 בקרה במכללה Dr. Magda-Elena Samoila, והעבירה הרצאות לסטודנטים בתואר שני בנושא יחסים סמנטיים בחינוך מבוגרים וממשיכים. 

9. המכללה הגישה ביולי 2019, הצעה (ECO-MED) לשנים 2022-2020, בנושא "העצמה, והאוריינטציה של קריירה בקרב צעירים ונשים באגן ים התיכון", בהתאם לקול קורא במסגרת תכנית CBCMED (שיתוף פעולה בין מדינות אגן ים התיכון).
המפגשים עם השותפים אמורים להתקיים בשתי רמות:
א.    מפגשים בין חברי הסגל של המכללה עם חברי סגל מהמדינות השותפות בפרויקט בעיקר בחו"ל.
ב.    מפגשים בין הצעירים והנשים במסגרת הפעילויות המשותפות הן בישראל והן במדינות השותפות בפרויקט.
שותפים בפרויקט יוון, איטליה, ספרד, ירדן, הרשות וישראל.

10. הזמנת מומחית מארה"ב במימון שגרירות ארה"ב בישראל, בשיתוף עם מכללת גורדון, אוני' ת"א, מאי 2019. 
פרופ' Megan Tscahnnen-Moran  מאונ'  William & Mary School of Education, Virginia, USA:    
1.    העבירה את ההרצאה הראשונה עבור סטודנטים לתואר שני (שהם מורים בפועל). ההרצאה הראשונה בנושא Fostering Trust with Students and Their Parents, עבור סטודנטים בתואר שני, שנה ראשונה; מהתכניות ארגון וניהול מערכות חינוך, ייעוץ חינוכי, הערכה בית ספרית, ו-  M.Teach (80 סטודנטים ו- 5 חברי סגל).
2.    ההרצאה השנייה בנושא Fostering More Vibrant School, עבור סטודנטים בתואר שני, שנה שנייה; מהתכניות ארגון וניהול מערכות חינוך, הערכה בית ספרית (60 סטודנטים ו- 4 חברי סגל).

 

1. במסגרת פרויקט ASSET הפיקה המכללה 6 חוברות חדשות בשפה הערבית עם דוגמאות יישום, של כלים בהערכה חלופית. כאשר כל חוברת דנה בכלי הערכה אשר מתאים להערכת תוצרי למידה עבור קורסים שנלמדים בסביבה עישרה טכנולוגית או לקורסים שנלמדים בשיטות הוראה חדשות.

הכלים החדשים של הערכה שתמצאו אותם מקוטלגים בספרייה כחוברות בספה הערבית:

 1.  / מפת מושגים / خريطة المفاهيم / Concept Map 
 2.  / גישת חבר ביקורתית / توجَه الصديق الناقد / Critical friend approach 
 3.  / הערכת (עמיתים) בקבוצה / تقييم (الزملاء) ضمن مجموعة / Group (peer) Assessment 
 4.  / יומן רפלקטיבי בקבוצה / اليوميات التأملية ضمن مجموعة / Group Reflective Diary 
 5.  / תגים דיגיטליים פתוחים / الأوسمة الرقمية المفتوحة / Open Digital Badges
 6.  מסע רפלקטיבי של אינטליגנציה חברתית-רגשית כלי פיתוח מיומנויות רכות למאה ה -21 / الذكاء الاجتماعي-العاطفي  المدوّنة التأمليّة, أداة تطوير المهارات الشخصيّة للقرن 21 / Social-Emotional Intelligence [SEI] Reflective Journey Soft Skills Development Tool for the 21st century

 

2. هذا الكتيب ، باللغتين العربية والإنجليزية ، هو منتج فريد من نوعه لمشروع DEMO ، وهو جزء من برنامج ERASMUS +. يهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي والحاجة إلى التثقيف حول حياة المهاجرين والنازحين في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل. كتبه فريق المشروع في كلية سخنين. الهدف هو تحسين مهارات المهنيين ، في مهن العلوم الاجتماعية التطبيقية (المعلمين ، المستشارين ، الأخصائيين الاجتماعيين ، إلخ) في إسرائيل وحول العالم ، وخاصة في العالم العربي بطريقة تمكنهم من تلبية الاحتياجات بشكل أفضل لهذه الشرائح من السكان. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال منح صوت للمهاجرين والنازحين ، فإننا نسعى جاهدين لتعزيز خطاب أكثر شمولية وتماسكًا في المجتمع الإسرائيلي. يتضمن الكتيب الخلفية النظرية ووصفًا لأساليب التدريس المبتكرة القابلة للتطبيق ، والتي تتضمن وسائل مساعدة بصرية وسمعية (التعلم القائم على الثقافة ، PhotoVoice ، المقابلات السردية ، إشراك المجتمع واستخدام الفنون). تنتج هذه الأساليب بين الطلاب عملية تعلم ذات مغزى ومعنى بالمستوى الشخصي ، مع تأثيرات عميقة ودائمة. تتيح هذه الأساليب مساحة آمنة للطلاب لمشاركة تجاربهم الخاصة وتجارب أسرهم من المهمشين والنازحين والتفكير في تحديات حياتهم كأعضاء في مجموعة أقلية وهويتهم المدنية والوطنية.
نحن ممتنون للبروفيسور جوليا ميرسكي من جامعة بن غوريون في النقب على المبادرة وقيادة المشروع ، ولزملائنا من 11 مؤسسة أكاديمية في إسرائيل وأوروبا الذين شاركوا في المشروع. شكر خاص للموجه، البروفيسور إيزابيل شيرينبيك من جامعة جوتنبرج ، السويد الذي رافقنا في عملنا وفي إعداد الكتيب.

الكتيب باللغة العربية

חוברת זו, בערבית ובאנגלית היא תוצר ייחודי של פרויקט DEMO, שהתקיים במסגרת תכנית +ERASMUS. הפרויקט נועד להעלות את המודעות לצורך בחינוך על חיי המהגרים והעקורים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. החוברת נכתבה ונערכה על ידי צוות הפרויקט של מכללת סכנין. מטרתה היא לשפר את הכישורים של אנשי מקצוע, בארץ ובעולם ובפרט בעולם הערבי, במקצועות של מדעי חברה יישומיים (מורים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים ואחרים) באופן שיאפשר להם להיות מסוגלים לענות טוב יותר על הצרכים של פלחי אוכלוסייה אלה. בנוסף, על ידי מתן קול למהגרים ולעקורים, אנו שואפים לקדם שיח מכיל ומשלב יותר בחברה הישראלית. החוברת כוללת רקע תיאורטי ותיאור יישומי של שיטות הוראה חדשניות תוך כדי שילוב עזרים חזותיים וקוליים (הוראה מבוססת תרבות, PhotoVoice, ראיונות נרטיביים, למידה מערבת קהילה ושימוש באומנויות). שיטות אלו מייצרות בקרב הלומדים תהליך למידה משמעותי באופן אישי שיש לו השפעות עמוקות ומתמשכות. בנוסף הן מאפשרות לסטודנטים מרחב בטוח לחלוק את החוויות שלהם ושל משפחותיהם, כמשפחות שוליות ועקורות ולהתבונן באתגרי חייהם כחברים בקבוצת מיעוטים ובזהותם האזרחית והלאומית.

תודתנו לפרופ' יוליה מירסקי מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב שיזמה וריכזה את הפרויקט ולעמיתינו מ-11 המוסדות האקדמיים בישראל ובאירופה שהיו שותפים בפרויקט. תודה מיוחדת למינטורית שלנו, פרופ' איזבל שרינבק מאוניברסיטת גטבורג-שוודיה שלוותה אותנו בעבודה ובהכנת החוברת.

- החוברת בשפה האנגלית

 

במסגרת מדיניות הקיימות של תוצרי פרויקט DEMO, המכללה למדה ומלמדת שלושה קורסים בתכנית הלימודים של תואר ראשון - לימודי חינוך.

- בשנה"ל 2018/2019 נלמדו שני קורסים בחוגים: אנגלית, גיל רך, חינוך מיוחד, מדעים:

1. Migration, minorities and children literature" , Dr. Rawia Hayik" 

הגירה, מיעוטים וספרות ילדים

2. Anthropology of displacement in the Arab sociey in Israel", Dr. Ramez Eid"

אנתרופולוגיה של עקירה בחברה הערבית בישראל

- בשנה"ל 2019/2020 נלמדו שני קורסים בחוגים: אנגלית, גיל רך, חינוך מיוחד, מדעים וערבית:

1. Migration, minorities and children literature" , Dr. Rawia Hayik" 

הגירה, מיעוטים וספרות ילדים

2. Identity, Society & Culture",  Dr. Amal Taha Faoum"  

זהות, חברה ותרבות

- בשנה"ל 2020/2021 יועבו שני הקורסים אונליין, בדומה לקורסים משנה"ל 2019/2020,  בחוגים: אנגלית, גיל רך, חינוך מיוחד, מדעים וערבית.

להלן הסילבוסים של הקורסים:

 

Migration, Minorities and Children’s Literature

Course Title  

 

Dr. Rawia Hayik

Name of the teacher

Sakhnin College

Institution

English Department

Department

2019-2020 A & B

Year, semester

BA   -  4

Level and Credits

The course connects children’s literature and academic readings on migration and marginalization with students’ life challenges as members of a minority group in Israel. Students are invited to respond to the children’s books and readings using reader response strategies that combine arts and connections to self and community. Additionally, they engage in project-based learning through PhotoVoice projects and making films of displacement that create possibilities for reflection on their challenging reality. Such engagements would provide a safe space for students to reflect on issues of marginalization, identity, privilege, memory, and aspirations for a better future.

Description of the course

 

1: 28/10 (Face to Face - F2F):

Introduction, Course Syllabus & Expectations

 

2: 4/11 (Distance Learning - DL): What’s in a Name? Students’ Name Stories

Children’s Literature: The Name Jar, By Yangsook Choi, 2001

Reader Response: I Am Poem

Readings: Hatoss A. (2012) Where are you from? Identity construction and experiences of ‘othering’ in the narratives of Sudanese refugee-background Australians.  Discourse & Society, 23(1) 47–68.

 

 • View a video of the story The Name Jar in the following link: https://tinyurl.com/yabhv3wj
 • Write the “I Am Poem” reader response on the story: A poem about a character in the story: Who s/he is, what s/he wonders, hears, sees, touches, worries, understands, says, dreams & wants, & how s/he pretends, cries, feels, tries, & hopes.
 • Read the article “Where are you from? Identity construction and experiences of ‘othering’ in the narratives of Sudanese refugee-background Australians” and highlight key points

 

 

3: 11/11 (F2F): Students’ Name Stories & Identities

 • Sharing the “I Am” poems with the whole group
 • Discussing Hatoss’ article
 • Discussing the relevance between names and identities.

 

4: 18/11 (F2F): Trust Building Workshop

A Trust Building Workshop with the visiting scholar Isabell Schierenbeck from the University of Gothenburg, Sweden

Readings: Wackenhut, A. F. (2018). Ethical considerations and dilemmas before, during and after fieldwork in less-democratic contexts: Some reflections from post-uprising Egypt. The American Sociologist, 49(2), 242-257.‏

 

5-6: 25/11 & 2/12 (DL): Multiple Identities and Identity Construction in the Context of Migration

Children’s Literature: My Name Is Sangoel, by Karen Williams &‎ Khadra Mohammed, 2009

Reader Response: Connections: Text to Self & Text to World

Readings: Valentine, G., Sporton, D., & Nielsen, K. B. (2009). Identities and belonging: A study of Somali refugee and asylum seekers living in the UK and Denmark. Environment and Planning D: Society and Space, 27(2), 234-250.

 

 • View a video of the story My Name Is Sangoel in the following link: ">.
 • Write a reader response that describes how the story connects to the reader & to the community/world.
 • Share your reader responses “Connections: Text to Self & Text to World” with the whole group
 • Read the article “Identities and belonging: A study of Somali refugee and asylum seekers living in the UK and Denmark” and discuss its relevance to your reality in the session forum.

 

7: 9/12 (DL): Identities and Border-Crossing Social Formations

Children’s Literature: Crow Boy, by Taro Yashima, 1976

This is Me: A Story of Who We Are & Where We Came From, by Jamie Lee Curtis, 2016.

Reader Response: Sketch to Stretch

Readings: Brubaker, R. (2005). The ‘Diaspora’ Diaspora. Ethnic and Racial Studies, 28(1), 1-19.

 

 • View a video of the story Crow Boy in the following link: "> 
 • Draw a “Sketch to Stretch” (a sketch symbolizing the text)
 • Read Brubaker’s article and pick up 3 sentences/excerpts that you found especially intriguing

 

8: 16/12 (F2F): Identities and Border-Crossing Social Formations

 • Sharing the sketches through a classroom walk-in exhibit and elaborating on them
 • Discussing Brubaker’s article and sharing students choices of sentences/excerpts they found especially intriguing
 • Discussing the intersection between social formations and identities.

 

9-10: 23/12 & 13/1 (DL): Ethnic Identity & Theories of Acculturation/Assimilation

Children’s Literature: Azzi In Between, by Sarah Garland, 2012

Reader Response: Post It Thoughts

Readings: Berry, J.W. (1997). Immigration, Acculturation and Adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46(1), 5-68.

 

 • View the video of the story Azzi In Between in the following link: ">
 • Write “Post It Thoughts” on the story: Write quotes from the book on Post-It notes and add your thoughts on underneath each quotation.
 • Read Berry’s article and try to connect it to the story.
 • Share your “Post It Thoughts” in the course forum and comment on at least 3 thoughts shared by others.
 • Discuss the connection between Berry’s article and the story in the assigned forum discussion section in the forum.  
 • In your discussion, relate to theories of acculturation/assimilation in the Israeli society.

 

11: 20/1 (DL): The Journey in Between: Students’ “Journeys” as Minority Members

Children’s Literature: The Journey, by Francesca Sanna, 2016.

Reader Response: One Observation, One Surprise, One Connection, One Question [Using four Post-It notes, students write on each, respectively, one observation, one surprise, one connection, one question that come to their mind when reading the text. Then, they hang their notes around the room and discuss them together.]

Readings: Bhabha, H. K. (1994). Between Identities. In: R. Benmayor & A. Skotnes (Eds.): Migration and identity: International yearbook of oral history and life stories, Volume 3.

Optional reading: Reyhner, J. (2017). Affirming identity: The role of language and culture in American Indian education. Cogent Education, 4(1), 1340081

 

-     View the video of the story The Journey in the following link:  

       ">  

 • Write the reader response “One Observation, One Surprise, One Connection, One Question” on the story: Using  

      four Post-It notes, write on each, respectively, one observation, one surprise, one connection, one question that

      come to your mind when reading the text.

 • Bring your notes to the following F2F session to hang around the room and discuss together with the whole group.
 • Read Bhabha’s article and highlight key sentences

 

12: 27/1 (F2F): Students’ “Journeys” as Minority Members

 • Sharing of Post-It notes: hanging them around the room and discussing together with the whole group.
 • Discussing Bhabha’s article and its connection to students’ reality as minority members in Israel, with a special focus on their feelings.

 

13: 2/3 (DL):  Crossing Borders

Children’s Literature: Stepping Stones: A Refugee Family’s Journey, by Margriet Ruurs, 2016.

Reader Response: Graffiti Wall

Readings: Cocks, E., & Dix, T. (2012). Creative ESOL: The power of participatory arts in language acquisition. For migrants and refugees, 95.

 

 • View the video of the story Stepping Stones: A Refugee Family’s Journey in the following link:  ">
 • Read Cocks & Dix’s article and write a one page summary of the article.
 • Upload the article summary to Moodle.

 

14: 9/3 (F2F): Narrative Interviewing Workshop

Readings: Bucerius, S. M. (2013). Becoming a “Trusted Outsider” gender, ethnicity, and inequality in ethnographic

research. Journal of Contemporary Ethnography, 42(6), 690-721.‏

 

A workshop on narrative interviewing given by Isabell Schierenbeck, the University of Gothenburg

 

 

15: 16/3 (F2F): Crossing Borders

 • The pebbles activity
 • Preparing a collective graffiti wall of sketches, drawings, words, ideas, symbols, shapes, and colors that represent the story and its relevance to students
 • Talking about the artistic products in a circle
 • Exploring the benefits of using arts in the EFL classroom

 

16: 23/3 (DL): Challenges in the Lives of Migrants & Minorities

Children’s Literature: Four Feet, Two Sandals, by Karen Lynn Williams & Khadra Mohammed, 2007.

Children’s Literature: The Other Side, by Jacqueline Woodson, 2001

Reader Response: Collage

Readings: Amit, K. (2017). Identity, Belonging and Intentions to Leave of First and 1.5 Generation FSU Immigrants in Israel. Social Indicators Research, 1-17.

 

 • View the videos of the two required stories in the following links: 

        "> &

       ">

 • Prepare a collage that represents the relevance of the stories to your life. It may include drawings, cut-out pictures, real objects, words, chunks, and symbols.
 • Read Amit’s article and pick up an outstanding insight.

 

17: 30/3 (F2F): Challenges in the Lives of Migrants & Minorities

 • Sharing the collages in a classroom walk-in exhibit and elaborating on them
 • Sharing the insights from Amit’s article and discussing its connection to students’ reality as minority members in Israel.

 

18: 27/4 (DL):  Critical Race Theory and Whiteness Studies

Children’s Literature: I am Rosa Parks, by Brad Meltzer, 2014

Reader Response: Double Entry Diary

Readings: Hayik, R. (2019). Voices countering whiteness in the Israeli Arab classroom. Whiteness and Education, 1-20.

Optional reading: Ahmed, S. (2007). A phenomenology of whiteness. Feminist Theory, 8(2).

 

 • View a video of the story I am Rosa Parks in the following link: ">
 • Write a “Double Entry Diary”: Write quotes from the story on one side of the diary and explain what each quote reminds you of on the other side.
 • Read Hayik’s article and write a reflection on it

 

19: 4/5 (F2F): Critical Race Theory and Whiteness Studies

Readings: McIntosh, P. (1988). White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack.

 

 • Sharing the “Double Entry” diaries on the story I am Rosa Parks
 • Discussing McIntosh’s article and which of its components apply to students
 • Sharing students’ reflections on Hayik’s article

 

20-21: 11/5 & 18/5 (DL): PhotoVoice (Participatory Documentary Photography Projects)

Readings: Hayik, R. (2018). Through their eyes: Israeli-Arab students speak up through participatory

documentary photography projects. Language Teaching Research Journal, 22(4), 458-477. 

Hayik, R. (2017). Exploring the passers-by’s perceptions through the participatory documentary

photography tool PhotoVoice. Linguistic Landscape, 3(2), 187-212.

Wang, C., & Burris, M. (1997). Photovoice: Concept, methodology, and use for

Participatory needs assessment. Health Education and Behavior, 24, 369–387.

Project: PhotoVoice

 

 • View the PowerPoint presentation describing PhotoVoice.
 • Read the three required articles and write a one-paragraph reflection on each.
 • Post your reflections to Moodle and discuss at least 2 reflections of other students.
 • Take photos of challenges in your life (hardships, concerning issues, things requiring change, etc…) and write a reflection underneath the photo.
 • Assemble your photo and written description in one PPT slide and post it to the group Google PPT.

 

22: 25/5: Eid El-Fitir - No class

 

23: 1/6 (F2F): PhotoVoice Presentations

Students’ PhotoVoice projects are displayed in the college in a festive walk-in exhibit, and influential figures (policy makers, political representatives, and media) are invited to hear the students’ voices.

 

24-25: 8/6 & 15/6 (Distance support & Individual student-lecturer meetings): Narrative Interviews and Life Stories

Final Task: Interviewing an immigrant/displaced person (in pairs) & preparing a video clip of the story

 

 • Students engage in the interviewing and editing process.
 • Individual student-lecturer F2F meetings with students needing support and guidance while conducting and processing the interviews

 

26: 22/6 (F2F):  Presentations of Narratives Of Displacement

A festive summation of the course: Students share their interviews (stories/videos) with each other and possibly an invited audience

 

Syllabus with subjects and readings

 1. Reading aloud children’s literature
 2. Creative reader response strategies
 3. Teaching methodologies combining arts, photography, life-interviewing and connections to self & community
 4. Engagement in participatory documentary photography projects
 5. Interviewing and film making of life stories

Teaching methodologies

Weekly reading & reader responses: 40 % of the final mark

Interview & film: 40 % of the final mark

PhotoVoice project: 20 % of the final mark

Students' assignments

 1. Connecting the texts to students context through creative reader responses
 2. Documented interviews with older relatives on stories of displacement and/or marginalization
 3. Engaging in participatory documentary photography projects named PhotoVoice (Wang & Burris, 1997)
 4. Providing a safe space for students to voice their feelings and thoughts as members of a minority group

 Learning outcomes

 

 

Identity, Society, and Culture

Course Title  

 

Dr. Amal Taha Fahoum

Name of the teacher

Sakhnin College

Institution

Education studies: Kindergarten, Special Education, Science, Arabic Language, Math Departments; Second year students

Department

2019-2020 A & B

Year, semester

BA   - 4                                           

Level and Credits

The goal of this course is to introduce students to several important social, historical, and economic aspects that affect the Arab society in Israel. This course will discuss trends in the 20th century that influenced the developing social and civil identity of Palestinians in Israel. Our course will cover issues of socioeconomic status and rights, gender in society, migration, social movements, art, and Israeli education policies in Arab schools. This course will describe the reality of the Palestinians in Israel by looking at the criteria that the Arab society in Israel uses to define itself. In this manner, students will also become familiarized with the challenges that face this society in the 21th century.

Description of the course

 

1: 28/10 (Face to Face - F2F):

Introduction, Course Syllabus & Expectations

 

2: 4/11 (F2F): Demographic data about the Arab society in Israel

Readings:

- קופמן, א', כבהא, מ' (עורכים) (2014). החברה הערבית בישראל. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (עמ' 6-3)

- רודניצקי, א' (2014). הערבים אזרחי ישראל בפתח המאה העשרים ואחת. תל אביב: המכון למחקר ביטחון לאומי. (עמ' 15-13)

 

3: 11/11 (F2F): The land question

Readings:

- ע' מנאע (עורך) 2008. ספר החברה הערבית בישראל (2). ירושלים: מכון ון ליר.

4: 18/11 (F2F): Internal issues in the Arab society in Israel

Readings:

- ע' מנאע (עורך) 2008. ספר החברה הערבית בישראל (2). ירושלים: מכון ון ליר.

- רכס, א' ורודניצקי, א' (2009). האוכלוסייה הערבית בישראל: נתוני יסוד. החברה הערבית בישראל: אוגדן מידע. (עמ' 54-1) נווה אילן: יוזמת קרן אברהם.

 

5-6: 25/11 & 2/12 (F2F): Women and gender Arab society in Israel

Readings:

- אבראהים, א' (1993). מעמד האישה הערבייה בישראל. ירושלים: סיכוי.

- אוסצקי-לזר, ש' (2005). "לא כמו אמי": נשים מעצימות את עצמן- המקרה של כפר קרע. ירושלים: האוניברסיטה העברית- מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים.

- אבו-בקר, ח' (2001). מנהיגות פוליטיות ערביות: האומנם תופעה של שינוי חברתי? עמ' 354-344.

- חסן, מ' (1999). הפוליטיקה של הכבוד, הפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד המשפחה" בתוך יזרעאלי, ד' ואחרים (עורכים) מין, מגדר ופוליטיקה. (עמ' 306-267). תל אביב: קו אדום-הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

7: 9/12 (F2F): Historical overview since the 19th century

Readings:

- רודניצקי, א' (2014). הערבים אזרחי ישראל בפתח המאה העשרים ואחת. תל אביב: המכון למחקר ביטחון לאומי.

- כבהא, מ' (2006). החברה הערבית-פלסטינית בתקופת המנדט הבריטי. בתוך א' קופמן אחרים (עורכים), החברה הערבית בישראל (עמ' 241-155). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

8-9: 16/12 & 23/12 (F2F): The establishment of the state, and the military government

Readings:

- קופמן, א', כבהא, מ' (עורכים) (2014). החברה הערבית בישראל. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

- מוריס, ב' (1988).  לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1949-1947. תל אביב: עם עובד.

10: 13/1 (F2F): Changes from the abolishment of the military government until the 1990s.

Readings:

- לוסטיק, א' (1985). הערבים במדינה היהודית: שליטת ישראל במיעוט לאומי. חיפה: מפרש.

11: 20/1 (F2F): From the 1990s until the present day

Readings:

- קופמן, א', כבהא, מ' (עורכים) (2014). החברה הערבית בישראל. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

- לוסטיק, א' (1985). הערבים במדינה היהודית: שליטת ישראל במיעוט לאומי. חיפה: מפרש.

12: 27/1 (F2F): Introduction to the Arab heritage and culture

Readings:

- קופמן, א', כבהא, מ' (עורכים) (2014). החברה הערבית בישראל. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (עמ' 6-3)

- רודניצקי, א' (2014). הערבים אזרחי ישראל בפתח המאה העשרים ואחת. תל אביב: המכון למחקר ביטחון לאומי. (עמ' 15-13)

 

13: 2/3 (F2F): Prose and the arts in the Arab society

Readings:

- بولس, ح. (2000). لعبة الايهام والواقع، حيفا. مسرح الميدان.

 

14-15: 9/3 & 16/3 (F2F): Poetry and music

Readings:

- القاسم؛ ن. (1994). في الإبداع المسرحي الفلسطيني. شفا عمرو، دار المشرق للترجمة والطباعة والنشر، ط1، 5.

- بولس حبيب. لعبة الايهام والواقع. حيفا، مسرح الميدان 2000.

 

16: 23/3 (Distance Learning Via Zoom - DLZ): Cinema and theater

Readings: Meeting with an artist Via Zoom

 

17: 30/3 (DLZ): Introduction to social identity

Readings:

- רודניצקי, א' (2014). הערבים אזרחי ישראל בפתח המאה העשרים ואחת. תל אביב: המכון למחקר ביטחון לאומי.

- קימרלינג, ב' (2004). פלסטינים כערבים, ערבים כישראלים. מהגרים, מתיישבים, ילידים (עמ' 409-370). תל אביב: עלמא עם עובד.

 

18: 27/4 (DLZ):  Arab identity in a multicultural context

Readings:

- קופמן, א', כבהא, מ' (עורכים) (2014). החברה הערבית בישראל. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

- לוסטיק, א' (1985). הערבים במדינה היהודית: שליטת ישראל במיעוט לאומי. חיפה: מפרש.

19: 4/5 (DLZ): Multiculturalism: identity and diversity in Israeli society

Readings:

- תמיר, י. (1998. שני מושגים של רב-תרבותיות. בתוך א. שגיא., מ. מאוטנר., ר. שמיר. (עורכים). רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית (עמ' 79-92). תל אביב: רמות.

- Dhamoon, R. (2009). Identity, difference, politics: How difference is produced and why it matters. Toronto: UBC Press. (Introduction- the problem with culture).

20: 11/5 (DLZ): National and religious identity

Readings:

- בשארה, ע' ( 2000 ). הערבי הישראלי: עיונים בשיח פוליטי שסוע. בתוך: רות גביזון ודפנה הקר  (עורכות), השסע היהודי-ערבי בישראל: מקראה ( 38-37 ). ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

- ابو سعد، ا. (1999). بلورة الهوية لدى الشبيبة الاصلانية في جهاز التعليم الفلسطيني في اسرائيل. من ي. جبارين (محرر)، التعليم المساواة والتمكين لدى الشعوب الاصلانية: حالة الفلسطينيين. الصفحات 87-108. الناصرة: لجنة متابعة قضايا التعليم العربي

 

21: 18/5 (DLZ): Issues of education in the Arab society

Readings:

- בשיר, ב' (2012). חינוך אזרחי בישראל בין אתנו-לאומיות לדה-קולוניזציה של הישראליות. בתוך ד. אבנון (עורך), חינוך אזרחי בישראל (עמ' 276-287). תל אביב: עם עובד.

- יונה, י' (2007).  חינוך רב תרבותי בישראל: אתגרים וקשיים. בתוך הספר של פ. פרי (עורכת), חינוך בחברה רבת תרבויות (עמ' 39-65). ירושלים: כרמל.

- سعادة، ن. (2013). قراءات ناقدة في موضوع التربية القيمية في المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل. الحصاد, 3, 73-95.

אבו-עסבה, ח' (2006). מערכת החינוך הערבית בישראל: התפתחות ותמונת מצב עכשווית. בתוך ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (עמ' 201-221). ירושלים: ון ליר.

 

22-23: 25/5 & 1/6 (DLZ): Reinforcing the feeling of belonging in Israeli society

Readings:

- גולמן, ד' (2009). אינטליגנציה חברתית.  הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד. 

- רוזן, ל' (2001). מושג החברה האזרחית , ישראל: מחברה מגויסת לחברה אזרחית?, פלד וע. אופיר (עורכים), ירושלים: מכון ון ליר.

גדרון, ב', ברי, מ. וכץ, ח.(2002) קווים לדמותה של החברה האזרחית המאורגנת בישראל. סוציולוגיה ישראלית, ד (2) 369-400.

 

24: 8/6 (DLZ): The tertiary sector and its influence

Readings:

- בארי-סוליציאנו , א' (2009). העמותות וארגוני החברה האזרחית הערבית בישראל. החברה הערבית בישראל, קרן אברהם, פרק 12.

- Pink, S. (2009). Urban social movements and small places, Slow cities as sites of activism. City, 13(4), 451-465.

 

25: 15/6 (DLZ): Civil rights and duties

Readings:

- קופמן, א', כבהא, מ' (עורכים) (2014). החברה הערבית בישראל. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

- רודניצקי, א' (2014). הערבים אזרחי ישראל בפתח המאה העשרים ואחת. תל אביב: המכון למחקר ביטחון לאומי.

 

26: 22/6 (DLZ): Activism in Israeli society

Readings:

- אבו סאפי, נ' (2008). מודעות חברתית והתנדבות בקרב בני נוער בישראל. פתח תקווה: מכון מנדל למנהיגות חינוכית, (עמ' 103-111).

- מנוחין, י' (2010). אקטיביזם ושינוי חברתי. ירושלים: ספרי נובמבר.

- Pink, S. (2009). Urban social movements and small places, Slow cities as sites of activism. City, 13(4), 451-465.

 

27: 29/6 (DLZ): Conclusion

Syllabus with subjects and readings

 1. Lectures, workshops and discussions.
 2. Facilitating group work
 3. Reflexive learning and practice.

Teaching methodologies

 • Weekly reading & reader responses: 3 papers to be submitted throughout the year - 60% of the final mark
 • Interview & film: 40% of the final mark

Students' assignments

 1. Connecting the texts to student's context through creative reader responses
 2. Documented interviews with older relatives on stories of Identity, displacement, Society and Culture.
 3. Providing a safe space for students to voice their feelings and thoughts as members of a minority group through Identity, Gender, Society and Culture.
 4. Experience in significant values of multiculturalism, and familiarizing students with the various sects and their characteristics.
 5. Encouraging the civil participation of students (by volunteering, personal initiative, etc.).
 6. Understanding the significance of identity and acquire new methods to deal with “identity problem” among different sectors of the population.
 7. Providing students, a broader understanding of Israeli society, and the positionality of Arabs as an ethnic minority within a Jewish state.

 Learning outcomes

 

 

Anthropology of displacement in the Arab society in Israel

Course Title

Dr. Ramez Eid

Name of the teacher

Sakhnin Academic College

Institution

Sociology/Anthropology

Department

2018/2019 A & B

Year, semester

BA– 4

Level and Credits

The course aims to present students with several important social, historical and economic aspects of the Arab society in the State of Israel. The course discusses the development of these trends since the beginning of the 20th century, and their impact on the shaping of the social and civil identity of Arab society in Israel, with reference to issues such as status and rights, gender issues, displacement and migration, social movements etc. The course attempts to describe to the students the Arabs in Israel as a community, while presenting the dimensions that this community defines itself, and the various challenges facing its members in the 21st century.

On the theoretical level it offers to understand and evaluate key social concepts about migration, such as displacement, migrant, refugee, and borders, and develop a sensitivity toward the beliefs and values of others, so that we may fully comprehend the complex social and historical constructs, in order to promote peaceful coexistence.

The course is composed of different modules that are integrated together during the academic year.

Description of the course

Main modules of the course:

 1. Introduction to social identity and the course
 2. Demographic Data of Arab Society in Israel
 3. Land Issue
 4. Women and Gender in Arab Society in Israel
 5. Anthropology of displacement in the Arab society in Israel
 6. Arab Identity in a Multicultural Context: Identity and Diversity in Israeli Society
 7. Summary

Readings:

Kaufmann, A., Kabha, M. (eds.) (2014). Arab Society in Israel. Ra'anana: The Open University.

Manna, A. (ed.), (2008). The Book of the Arab Society in Israel. Jerusalem: The Van Leer Jerusalem Institute.

Dhamoon, R. (2009). Identity, difference, politics: How difference is produced and why it matters. Toronto: UBC Press. (Introduction- the problem with culture).

Halstead, J. M. (2010). In defense of multiculturalism. In Y. Raley & G. Preyer (Eds.), Philosophy of education in the era of globalization (pp. 181-197). New York: Routledge.

Zetter, R. (2007) “More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization”. Journal of Refugee Studies 20(2).

Hillel C. (2001). The Present Absentee: Palestinian Refugees in Israel Since 1948 . Jerusalem: Van Leer Institute. (Hebrew, Arabic)

Morris, B. (1991) The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949. Cambridge University Press. (Hebrew, Arabic)

Shacknove, A. (1985) “Who is a refugee”. Ethics 95(2).

Rajaram, P. (2002) “Humanitarianism and Representations of the Refugee”. Journal of Refugee Studies 15(3).

Hammersly, M. (2007) Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge.

Optional:

De Leon, J., Wells, M. (2015) The Land of Open Graves: Living and Dying on the Migrant Trail. LA: University of California Press.

Pink, S (2009). Urban social movements and small places, Slow cities as sites of activism. City 13(4): 451-465.

Syllabus with subjects and readings

 

 1. Lectures to introduce key theoretical and conceptual issues,
 2. Class discussions,
 3. Ethnographic research methods (qualitative- in the field),
 4. Interviews,
 5. Participation projects,
 6. Focus groups,
 7. Oral histories projects
 8. Biographies.

Teaching methodologies

 1. Providing extensive knowledge on the issue of social identity in Arab society within Israel.
 2. Discussion of important and "burning" issues in society, such as gender, migration, displacement.
 3. Enriching students' learning experience through discussions and hosting figures from Arab society.
 4. Studying important values of multiculturalism in society.
 5. Encouraging students' civic participation (social volunteering, personal involvement, etc.).
 6. Promoting anthropological research methodology as a way to understand society.

Course Objectives

 1. Engaging students with the creation of related filmed ethnographic interviews, and connecting it to their earlier workplans.
 2. Evaluating and sharing of voice recorded reports
 3. Connecting the course material and theories with the recorded oral histories,
 4. Supporting their understanding of displacement through the process of creating a database containing ethnographic material

Course outcomes

Attendance (compulsory): 10% of the final mark

An anthropological project: 30 % of the final mark

Final exam: 60 % of the final mark

Grading

 

 

אורחים מחו"ל בהזמנת המכללה, ותכנית פולברייט;

לאחרונה ביקרו במכללה פרופ' שלמה ליבסקינד (הוראת המתמטיקה) מאוניברסיטת מינסוטה, פרופ' דיאן בריאן (חינוך מיוחד) מאוניברסיטת טמפל בארה"ב. במסגרת תכנית פולברייט בקר במכללה פרופ' וולטר אלן מאוניברסיטת קליפורניה (University of California-Los Angeles).

                                                                                                Table 1: Projects of Sakhnin College in the EU

Num.

Name of the project

Program

Acronym

year

position

1

Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training

Tempus IV

DOIT

2012-2016

partner

2

Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia

Erasmus+

CURE

2016-2019

partner

3

Social Innovation for Local Indian and Israeli Communities and graduate Entrepreneurs

Erasmus+

SILICE

2016-2019

partner

4

Promoting teachers' success in their induction period

Erasmus+

PROTEACH

2016-2019

partner

5

Developing Modernized Curricula on Immigrants' Lives

Erasmus+

DEMO

2017-2020

partner

6

Assessment Tools for new learning environments in higher education institutions

Erasmus+

ASSET

2017-2020

partner

7

Promoting Mentors' Work in Education

Erasmus+

PROMENTOS

2020-2022

partner

8*

Empowerment and Career Orientation for Youth and Women in the Mediterranean

ENI

CBCMED

ECO-MED

2020-2023

Leader

9*

Innovative curriculum promoting Leadership in Israeli higher education through negotiation education and cultural Diplomacy

Erasmus+

ILIAD

2021-2024

Leader

10*

Curriculum Development for integrating Geographic Information Systems in teacher-training in Israel  

Erasmus+

GISTIS

2021-2024

partner

11*

Promoting Digital Transformation Through Open Digital Badges in Higher Education Institutions in Israel

Erasmus+

PRODIG

2021-2024

partner

 *Submitted

 

Table 2: Guests and experts from abroad visit the college

Num.

Name of the visitor

Sending Inst. /Country

Subject

Type of activity (Educational meeting, Teaching,
 Joint reserach, other)

year

1

Prof. Magda-Elena SAMOILĂ

 

Iash Uni., Romania

Semantic Relationships in Adult and Continuing Education

Teaching

Mar. 2017

2

Prof. Isabell Schierenbeck

University of Gothenburg, Sweden

writing a thesis, preliminary processes, tools, and tips for successful research work.

Teaching

Jan. 2019

3

Prof. Jutta Standop

University of Trier, Germany

Digital learning in International Contexts

Teaching

Mar. 2019

4

Professor Megan Tscahnnen-Moran

William & Mary School of Education, USA

Fostering Trust with Students and Their Parents

Teaching, Educational meeting

May 2019

5

Professor Jean Lock & Lydia Linortner

Salzburg Uni., Austria

Using VAKE model in education

Teaching, Educational meeting

Nov. 2018

6

Professor Jean Lock

Salzburg Uni., Austria

Using VAKE model in education

Educational meeting

Jun. 2019

7

Professor Richard Hichter

University of Manitoba, Canada

Promoting the learning of Astrophysics among pre-service teachers

Educational meeting

2015

8

Dr. Michael Hacker

Hofstra University / NY, USA

Strengthening the computational thinking in science education

Educational meeting

2015

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image