https://sakhnin.ac.il/

ד"ר עביר סלאמה מטר

שעות קבלה: בתיאום באמצעות המייל

[email protected]

מומחית להתפתחות הכתיבה אצל ילדים. חוקרת בתחום ההתפתחות המוטורית והסנסומוטורית עם דגש על תהליכי כתיבה.