תנאי המבצע\ההנחה :

  • ההנחה חלה על כל סטודנט הנרשם למכללת סכנין ע.ר. להכשרת עובדי הוראה (להלן: “המכללה”) בין התאריכים 1/8/2023 עד 1/9/2023, לתאור ראשון, תואר שני או הסבה
  • ההנחה לא חלה על כל מסלול אחר או קורסים נוספים מלבד המצויינים בסעיף 1 לעיל.
  • ללא כפל הנחות.
  • ההנחה תנתן לנרשם אשר נתקבל כסטודנט מן המניין במכללה.
  • ההנחה מחושבת משכר הלימוד המלא שעל הסטודנט לשלם.
  • ההנחה תנתן לסטודנט אשר שלם את מלוא שכר הלימוד של שנת הלימודים הראשונה.
  • המכללה רשאית לשלול ההנחה מכל סטונדט לפי שיקול דעתה.
  • המכללה רשאית להפסיק או להאריך את המבצע בכל עת ולכל תאריך לפי שיקול דעתה.

 

הכל בכפיף לתקנון.