https://sakhnin.ac.il/

היסטוריה

המכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה

בשנת 2001 פתחה “המכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה” את שעריה לראשונה. המכללה התפתחה בתנופה ראויה לציון בכוח האמונה, הנחישות והרצון לתרום לחברה הערבית ולסייע לכל אחד ואחת למצות את יכולותיו ולהשיג השכלה גבוהה.
סיפור ההתפתחות של המכללה האקדמית סכנין, מגלם בתוכו את היופי הקיים בלב הפסיפס הישראלי. תחילתו בהתגייסותם של אנשי אקדמיה תושבי הצפון, המשכו בראייה ארוכת טווח של חברי העמותה והמועצה האקדמית, וסיכומו בהצטרפותם של מגוון אנשים וארגונים שהבינו את חשיבות המהלך ברמה הארצית-ממלכתית.
החוט המקשר בין כל חלקי השרשרת, הוא אנשי ונשות חזון שלקחו את נבטי הרעיון, טיפחו אותו ביד אוהבת, ויחד החליטו לתת מענה הולם לצרכים חיוניים של האוכלוסייה הערבית הישראלית. החזון המשותף שלהם היה להביא את בשורת ההשכלה הגבוהה לישוב הערבי בצפון ולאפשר לכל אדם, ובעיקר לנשים בחברה הערבית הישראלית, נגישות ללימודים אקדמיים באיכות גבוהה ואת האפשרות ללמוד ולהתפתח. הם שאפו לספק מענה לצעירים ולצעירות שביקשו לרכוש השכלה אקדמית בתחום ההוראה אך לא יכלו לעשות זאת בשל מחסור במוסדות אקדמיים דוברי ערבית, שכן מאז הקמת המדינה לא ניתן מענה הולם לצרכי אוכלוסיית דוברי הערבית במחוז הצפון.
וכך, ב- 25.09.2001 (תשס”א) החלום התממש, והמדינה נתנה את אישורה להקמת מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה בסכנין.
מנהלי המכללה החדשה שהיו מעורים בקהילתם דאגו להתאים את תכניות הלימודים לצרכים שזיהו בה ובבתי הספר הערביים באזור. המכללה פתחה את שעריה עם שלוש תוכניות לימוד שהלמו צרכים אלו: אנגלית, מתמטיקה- מדעי המחשב, וחינוך מיוחד.
בשנת 2004 המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג) העניקה למכללה היתר לפעול כמוסד להשכלה גבוהה. כמו כן, הורחבה המועצה האקדמית במכללה וצורפו אנשי ונשות מקצוע שיעזרו בעיצוב, הכוונה וניווט של מסלולי הלימוד והפיקוח באופן שיביא לשיפור רמת הלימודים וההוראה במכללה ויבטיח את איכותם. חברי המועצה – אנשי אקדמיה מוכרים בתחומם, ובראשם פרופ’ ראובן לזרוביץ’ (אמריטוס של הטכניון) – נתנו כתף מתוך תחושת שליחות ורצון לשותפות במפעל מכובד זה.
כיום מהווה המכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה מוקד עשייה המעורר גאווה וכבוד. המכללה נחשבת במדינה בכלל, ובקרב האוכלוסייה הערבית בפרט, כמובילה בתחומה. מוסד להשכלה גבוהה שמוביל בקידום החינוך, משביח את השיח והידע האקדמי. מוסד שמצמיח בכל שנה דור חדש של בעלי תארים אקדמיים, נשות ואנשי חינוך והוראה איכותיים וחדורי מוטיבציה. מוסד שמטפח סגל מקצועי שלוקח חלק במיזמים, מחקרים ופרסומים מקומיים ובינלאומיים. מוסד שיכול להתגאות בעושר רב של יוזמות חינוכיות מצד הסטודנטים והסטודנטיות, חברי וחברות הסגל וההנהלה.
מוסד אקדמי מפואר אשר מגשים לתפארת את חזון ההנהגה שלו.

להתפתחות המכללה על ציר הזמן