https://sakhnin.ac.il/

מרכז תמקין

 

מרכז תמקין מעצים מתמחים ומורים מתחילים בנושאים אישיים, חברתיים, רגשיים, ארגוניים ופדגוגיים. המרכז מציע תמיכה אישית וקבוצתית ע"י צוות מומחים, באמצעות מגוון רחב של סדנאות העצמה, קורסים, ימי עיון, ותוכניות ליווי לבנייה ופיתוח של החוסן והזהות האישיים המקצועיים ואף הארגוניים של עובדות ועובדי ההוראה החדשים.

המרכז פותח שעריו לכלל המתמחים והמורים החדשים מהחברה הישראלית בכלל ומהחברה הערבית בפרט. 

 

ההיבטים המרכזיים של התמיכה והשירותים במרכז:

  1. תמיכה אישית, רגשית וחברתית ותקשורת בין אישית.
  2. העצמה, חיזוק המסוגלות העצמית, והחוסן האישי והמקצועי.
  3. חיזוק "האני המקצועי" של המתמחה והמורה המתחיל.
  4. סיוע בתהליך הקליטה בבית הספר, וביצירת אקלים כיתה לימודי וחברתי.
  5. סיוע בבניית תקשורת הורים-מחנכים מיטבית.
  6. סיוע בהתמודדות עם שונות בין התלמידים ובטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
  7. עזרה וסיוע בהשתלבות במערכת, וביחסים עם הממונים, עם הצוות ועם גורמים אחרים.
  8. חשיפה למודלים של פתרון בעיות משמעת ויצירת נורמות התנהגות בכיתה.
  9. חשיפה למודלים להתמודדות, לקבלת החלטות ופתרון קונפליקטים.