https://sakhnin.ac.il/

שנת ההתמחות (סטאז')

ההתמחות בהוראה (סטאז') מתבצעת בשנת העבודה הראשונה במערכת החינוך, והיא חובה על כל בוגרי ובוגרות המסלולים ללימודי תעודת הוראה. היא כוללת סדנת חובה בהיקף של 60 שעות לשם קבלת רישיון הוראה בכפוף לנהלי משרד החינוך. המכללה מציעה בכל שנה 16-20 סדנאות שמטרתן ללוות את המתמחות והמתמחים ולקדם את התפתחותם האישית והמקצועית (סדנאות רגילות, היברידיות ומקוונות, וחממות: 7 סדנאות סטאז' חממה, 4 סדנאות סטאז' רגילות, 4 קורסי מורים מתחילים, 2 קורסי חונכים שלב א', 2 קורסי חונכים שלב ב', וסדנת טק היברידית משולבת עם מכון מופת). הסדנאות מתפרסמות החל מחודש יולי בגלגל החדשות באתר המכללה וברשתות החברתיות.

תנאי קבלה

 1. קהל היעד: ניתן להשתלב בהתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה, ובתנאי שהושלמו לפחות 80% מחובות הלימודים, ו-100% מההתנסות המעשית, במסגרת תעודת ההוראה.
  סטודנטים בתכנית להסבת אקדמאים – סיום חובות העבודה המעשית והקורסים עזרה ראשונה, זהירות בדרכים ובטחון ובטיחות.
  זכאות לפטור: מורים בעלי וותק של מעל חמש שנים בהוראה או בעלי קביעות במערכת החינוך. יש להגיש בקשה לפטור מהתמחות באגף כניסה להוראה במשרד החינוך, אל מר ברוך אלון בדוא"ל [email protected]
 2. העסקה במערכת החינוך בזיקה לתחום הדעת ובשכבת הגיל שאליו הוכשר/ה המתמחה בתעודת ההוראה.
 3. משך ההתמחות היא שנת לימודים אחת. אם לא הוצע למתמחה שיבוץ לשנ"ל מלאה תוכר ההתמחות אם התקיימה במשך שישה חודשים מלאים לפחות, ברצף או בשתי תקופות של לא פחות משלושה חודשים רצופים כל תקופה, באותה שנה. המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה לתקופה של ששה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר. בכל מקרה לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים של מילוי מקום יומי כהתמחות בהוראה.
 4. היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות: 12 שעות ברפורמת "אופק חדש", ו-13.5 שעות ברפורמת "עוז לתמורה, כמפורט להלן:
  רפורמת "אופק חדש":
  בבית ספר יסודי: 8 שעות פרונטליות + 2 שעות פרטניות + 2 שעות שהייה (12 שעות).
  בחטיבת הביניים: 7 שעות פרונטאליות + 2 שעות פרטניות + 3 שעות שהייה (12 שעות).
  בקדם יסודי: 10 שעות עבודה בגן הילדים לגננת מנהלת גן; 11 שעות לגננת משלימה.
  רפורמת "עוז לתמורה" (תיכון):
  8 שעות פרונטאליות + 2 שעות פרטניות + 3.5 שעות שהייה (13.5 שעות).
  מסגרת ללא רפורמה (כמו תל"ן): יסודי וקדם יסודי 10 שעות פרונטאליות, על יסודי 8 שעות פרונטאליות.
  שעות פרונטאליות – הוראה במליאת הכיתה לקבוצת לומדים קבועה, מינימום 15 תלמידים.
  שעות פרטניות – הוראה של תלמיד באופן פרטני או בקבוצה של עד 5 תלמידים.
  שעות שהייה – שהייה בביה"ס לישיבות, הכנת חומרי למידה, מפגשים עם הורים וכדומה.
  למידע נוסף לרבות הסכמי שכר; השכלה, וותק וגמולים; רווחה וזכויות ועוד – פורטל עו"ה
 5. ליווי מקצועי של חונך/ת שהינם איש/אשת סגל במערכת החינוכית בה עובד/ת המתמחה. בתהליך השיבוץ לעבודה בניהול כוח אדם במחוז – על המתמחה להציג שם ומס' ת.ז. של החונך/ת. למידע נוסף בפורטל עובדי הוראה
 6. השתתפות בסדנת סטאז' לתמיכה, העצמה והתפתחות מקצועית לאורך השנת ההתמחות. לפרטים והרשמה
 7. שתי הערכות יבוצעו במהלך השנה: הערכה מעצבת/אמצע שנה (בינואר) והערכה מסכמת (במאי), כמפורט להלן:
  הערכה מעצבת:
  בבתי הספר מבוצעת ע"י מנהל/ת בית הספר והמורה החונך/כת.
  בגני ילדים מבוצעת ע"י מפקחת הגן, הגננת החונכת והמתמחה.

  הערכה מסכמת:
  הערכה מקוונת, נערכת על ידי ועדה בראשות מפקח או מנהל, ומוזנת לפורטל עובדי הוראה במרחב המנהלי.בבתי הספר המעריכים הם: מנהל בית הספר בשיתוף המפקח, המורה החונך/ת והמתמחה.
  בגני ילדים המעריכים הם: מפקחת הגן, הגננת החונכת והמתמחה. בראשות הוועדה עומדת המפקחת המחוזית הרפרנטית, בהשתתפות חברת ענף ההתמחות בהוראה.

  למידע נוסף בנוגע להערכות בפורטל עו"ה

  לטופס הערכה מעצבת לעובדי הוראה בתי ספר

  לטופס הערכה מעצבת לעובדי הוראה גני ילדים

המסגרות המאושרות להתמחות

 • התמחות בהוראה צריכה להתקיים במסגרת בה יש פיקוח של משרד החינוך, לרבות מסגרות שאינן שייכות למשרד החינוך אך נמצאות בפיקוחו. במקרים אלו על המועמד/ת לבדוק עם מנהל/ת בית הספר אם המסגרת מאושרת לסטאז' על ידי משרד החינוך.
 • המסגרות המאושרות להתמחות בהוראה (בתי ספר וגני הילדים) מתפרסמות בכל שנה במהלך חודש יולי ע"י משרד החינוך. האישור הינו לשנה אחת בלבד, לכן יש להתעדכן ברשימה העדכנית לאותה שנת לימודים. ניתן למצוא את הרשימה העדכנית באתר משרד החינוך, אגף הכניסה להוראה תחת 'מסגרות מאושרות להתמחות'.
 • כל העסקה במסגרת שאינה מאושרת ע"י משרד החינוך, לא תוכר לצורך חובת התמחות בהוראה.

השיבוץ להתמחות - דרכים למציאת עבודה בהוראה

 • התייעצות עם המנהל/ת בבית הספר בה התקיימה ההתנסות המעשית, והשתלבות בו. 
 • פנייה בדוא"ל למפקח/ת בישוב בו מחפשים משרת הוראה (כוללת, מקצועית, חנ"מ, חנ"ג).
 • חיפוש משרת הוראה באתרי משרד החינוך, הסתדרות המורים וארגון המורים.
 • לעבודה בבתי ספר יסודיים יש לפנות למפקחים הכוללים או המקצועיים של בתי הספר במחוזות השונים במשרד החינוך.
 • לעבודה בחטיבות הביניים או בבתי ספר התיכוניים יש לפנות ישירות למנהלי בתי הספר.
 • מתמחים/ות בחינוך המיוחד חייבים להגיע דרך הפיקוח, אלא אם הם משתבצים להתמחות במסגרת חינוכית שאינה שייכת למשרד החינוך. יש לפנות למפקח/ת של המחוז המבוקש מחודש יוני ואילך, לאחר גמר ועדות ההשמה. פרטי מפקחי החינוך המיוחד בכל המחוזות.

למועמדים להוראה בבתי הספר, מומלץ להגיש מועמדות להוראה באופן מקוון ב"פורטל עובדי הוראה – מרחב המנהלי – הגשת מועמדות להוראה". 

עם מציאת מסגרת התמחות/העסקה יש לבצע את שלבים 1-5 באתר סטאז'קל לרבות פתיחת תיק עובד הוראה ומילוי טופס אישור מסגרת.

תשלום בזמן ההתמחות

עבודת ההוראה בשנת ההתמחות היא בשכר. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או בעלות המוסד, או עמותה המוכרת ע"י משרד החינוך. רק עבודה בשכר תוכר כהתמחות. להלן פירוט השכר:

 • מתמחה שסיים/ה 80% מהחובות הלימודיים לשנים א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מתמחה למשרה מלאה (שהם 90% משכר מורה מתחיל/ה בעל/ת תואר ב.א. בדרגה 1 ובוותק 0).
 • מתמחה שלא סיים/ה 80% מהחובות הלימודיים לשנים א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מורה בלתי מוסמך/ת.
 • מתמחה שתקופת התמחותו היא בשנה שלאחר סיום לימודיו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה, וכן מתמחה בוגר תכנית המצוינים (המסיים את לימודיו בתכנית מיוחדת, בשלוש שנים) בהתניות הבאות:
 • על המתמחה להמציא אישורים על זכאות לתואר אקדמי ולתעודת הוראה עד סוף חודש מרץ של שנת ההתמחות, כדי להמשיך ולקבל את השכר הנ"ל עד סוף השנה.
 • אם המתמחה לא המציא/ה אישורים על זכאות לתואר אקדמי ולתעודת הוראה לכל המאוחר עד סוף מרץ של שנת ההתמחות, יקבל דרגת שכר של מתמחה ושכרו/ה ינוכה רטרואקטיבית מ-1 בספטמבר של אותה שנה (בהפרש בין שכר מורה בעל תואר ב.א. שקיבל/ה ובין שכר מתמחה בהוראה), בהתאם לעבודה ולהיקף במשרה.

מי שאינו/ה בהסכם "אופק חדש" ישתכר בתקופת ההתמחות על פי התואר שבידיו/ה. במקרה זה, השכר למתמחה שבחר/ה לעשות את ההתמחות במקביל לשנת הלימודים האחרונה הינו שכר "מורה מוסמך בכיר" ובתנאי שהציג/ה אישור מן המוסד המכשיר על מילוי חובות הלימודים לשנים הקודמות.

לפרטי העסקה, שכר, הסכמי שכר ועוד בפורטל עובדי הוראה

הליך הרישום לסדנאות סטאז'

בשנת ההתמחות ולצורך קבלת רישיון ההוראה חייב/ת המתמחה להשתתף בסדנת התמחות (סטאז') בהיקף של 60 שעות הכוללת תמיכה וליווי מקצועי, במכללה לחינוך או באוניברסיטה.

הסדנה איננה מוכרת לגמול לצורך פיתוח מקצועי באופק חדש בשנת ההתמחות.

בשנת ההתמחות: אין כל דרישה להשתתף בהשתלמויות לפיתוח מקצועי, שכן סדנת הסטאז' והחונכות הן המסגרות היחידות הנדרשות. למתמחה ב"אופק חדש" שהשתלם בשנת ההתמחות – לא תוכר ההשתלמות לצורך קידום. למתמחה שאינו באופק חדש ושמבצע את שנת ההתמחות לאחר שסיים את כל חובותיו הלימודיים לתואר ולתעודת הוראה – תוכל להיות הסדנה מוכרת לצורך גמול השתלמות.

תנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה

 • עמידה בהצלחה בהערכה המסכמת.
 • קבלת מכתב המאשר הצלחה בשנת ההתמחות, ממנהלת אגף התמחות בהוראה.
 • עמידה בהצלחה בדרישות סדנת ההתמחות בהוראה בציון 75 ומעלה.
 • תעודת סיום תואר ראשון
 • תעודת הוראה

האישורים/מסמכים יוגשו באופן מקוון לפורטל עובדי הוראה לצורך קבלת הרישיון (שיישלח לבית המתמחה). דוא"ל אגף רישיונות להוראה: [email protected] 

מתמחה שלא עמד/ה בתנאים לא יוכל/תוכל לקבל רישיון לעיסוק בהוראה, ויהיה עליו/ה לחזור על שנת ההתמחות, כולל סדנה. ניתן להגיש ערר. לטופס הגשת ערר