https://sakhnin.ac.il/

אודות היחידה

היחידה ללימודי תעודה במכללה אקדמית סכנין עוסקת בהכשרתם ובקידומם המקצועי של עובדות ועובדי הוראה וחינוך מנוסים המבקשים להעמיק ולגוון את הידע המקצועי שלהם. התוכניות עוצבו באופן שמעצים את המשתתפים באמצעות שילוב של ידע אקדמי ומחקרי מעודכן, לצד הקניית כלים פרקטיים ומיומנויות אישיות.