יש מרצים המאפשרים הגשה חוזרת לשיפור המטלה והציון.
הסטודנט יכול לראות את הציון שקיבל על המטלה בגליון ציונים.
 
כדי להגיש מטלה יש ללחוץ על שורת המטלה.  האייקון שלה הוא  
נפתח החלון הבא
 
יש ללחוץ על כפתור הוספת הגשה ולצרף את הקובץ לפי החלון הבא
 
הוספת קובץ – נפתח החלון הבא
 
יש לבחור קובץ ב Browse מהמחשב שלי ולהעלות אותו בכפתור העלאת קובץ זה
לאחר מכן לא לשכוח שמירת שינויים.
זהו, המטלה הוגשה למרצה.

מקור: http://moodle-handbook.macam.ac.il/?p=301