סטאז

סטאז

 

דר וליד דלאשהמכללת סכנין (ע.ר) מברכת את המתמחים בהוראה עם כניסתם לשלב העיסוק בהוראה במערכת החינוך.  המכללה מעמידה בפניכם את האתר הזה לתת לכם מענה בכל הקשור להתמחות בהוראה משלב הכניסה ועד לקבלת הרישיון לעיסוק בהוראה.  

חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') הוחלה על-ידי משרד החינוך משנת הלימודים תש"ס כחובה על כל עובדי ההוראה עם חובת השתתפות בסדנת סטאז'.  אחרי סיום שנת ההתמחות בהצלחה, עובד ההוראה יקבל "רישיון לעיסוק בהוראה" במערכת החינוך במדינת ישראל.
מדי שנה מכללת סכנין (ע.ר) מקיימת בין 18-16 סדנאות שמטרתן ללוות ולתמוך במתמחה ולעזור לו בהתפתחותו האישית והמקצועית.  
המידע הכללי על ההתמחות בהוראה באגף מתמחים ומורים חדשים של משרד החינוך גם כן מעלה מה חדש במינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה.
בנוסף לכך ברמה הארצית משרד החינוך הקים אתר לאגף מתמחים ומורים חדשים שמטרתו לשרת סטאז'רים, חונכים, מרכזי הסטאז' במכללות ובאוניברסיטאות ומנחי סדנאות הסטאז' וכל המעורבים בעשייה החינוכית.  האתר מעלה את הסעיפים החשובים והחיוניים במערך ההתמחות בהוראה ומורים חדשים. מהסעיפים שמודגשים באתר:

 • הוראות ונהלים
 • בעלי תפקידים
 • מתמחים
 • חונכים
 • מורים חדשים ועוד.
קרא עוד

מכללת סכנין (ע.ר) רואה בתכנית ההתמחות בהוראה (סטאז') כציר מרכזי בחייו המקצועיים של עובד ההוראה. המטרה המרכזית שלנו היא ליווי נכון ומסלול מובנה של תהליכי תמיכה והערכה שיאפשרו למתמחה להיקלט בצורה טובה במערכת החינוך ולהתפתח אישית ומקצועית.
המתמחה יועסק במשך שנת ההתמחות לפחות בשליש משרה בשכר במסגרת מאושרת לצד שני תהליכים של תמיכה והערכה מובנים.
התמיכה מוגדרת בליווי חונך למתמחה לאורך כל שנת ההתמחות עם השתתפות חיובית בסדנת סטאז' באחד המוסדות האקדמיים בארץ.  הערכתו של המתמחה מתבצעת בשני שלבים: הערכה מעצבת והערכה מסכמת.
הצלחה בשנת ההתמחות מזכה את המתמחה ברישיון לעיסוק בהוראה.   

 

אגרת למתמחים

באגרת למתמחים של אגף המתמחים ומורים חדשים של משרד החינוך תמצאו מידע תמציתי אודות שנת ההתמחות.  הסעיפים המודגשים באיגרת זו הם:

 • מטרות שנת ההתמחות
 • מסגרות ההתמחות
 • השיבוץ להתמחות
 • ליווי של חונך
 • השתתפות בסדנת ההתמחות
 • הערכת המתמחה
 •  

בנוסף לכך אתר משרד החינוך מעמיד בפני המתמחים בהוראה מידע מפורט שמטרתו לעזור ולתמוך במתמחה למען היקלטות טובה במערכת החינוך ולמטרת התפתחות אישית ומקצועית במשך שנת ההתמחות.

 

חוזר מנכ"ל

לקבלת מידע מפורט על ההתמחות בהוראה -  מהתחלת ההתמחות ועד לקבלת הרישיון לעיסוק בהוראה – משרד החיונך מעמיד בפני כל המעורבים בעשייה החינוכית חוזר מנכ"למיוחד בתחום הזה שמפרט את הסעיפים הבאים:

 • השותפים במערך ההתמחות בהוראה
 • העסקת המתמחה בעבודה בשנת ההתמחות
 • נוהלי ההפניה להתמחות בהוראה
 • נוהלי הכניסה לעבודה בשנת ההתמחות
 • חובות המתמחה בהוראה
 • הזכויות הפרופסיונאליות של המתמחה בהוראה
 • החונך
 • מרכז ההתמחות בהוראה
 • נוהל ההערכה של המתמחה, ועוד

 

קבלת קהל

 

  ד"ר וליד דלאשה waleed.dall@gmail.com     

טלפון:  049058000, לתיאום בטלפון 0547205446

שעות קבלה ד"ר וליד דלאשה:

יום שישי בין 9:00 – 15:00
יום שבת 9:00 – 15:00
שאר הימים בתיאום במיל

שעות קבלה מזכירות - ליאלי בדארנה :

שני: 9:00 – 15:30
רביעי: 9:00 – 15:30
חמישי: 9:00 – 15:30
שישי: 9:00 – 15:30
שבת: 9:00 – 15:30

 

 

קורסים של חונכים/חונכות

בקורס של חונכים אנו מכשרים מורים, גננות ובעלי מקצועות דסצפלינריים "כחונכים/כחונכות" לעבודה עם מתמחים בהוראה, בשנים הראשונות  לעבודתם. תפקידו של החונך הוא לתמוך בקליטתם והערכתם של עובדי הוראה מתחילים. החונך של המתמחה אחראי לעמידתו בהצלחה של המתמחה בשנת ההתמחות שבסופה הוא זכאי לקבל רישיון לעיסוק בהוראה וגם להצלחתו של מורה מתחיל בשנות העבודה הראשונות שלו.

 • קורס להכשרת חונכים/מלווים א' או ב' -  60 שעות (כל אחד)

     קהל היעד: מורים בפעול עם וותק הוראה לפחות 4 שנים ו/או בדרגה 4+ באופק חדש

      זמן ויום הלימודים: הלימודים מתקיימים בימי ששי/שבת החל משעה 9:00 או 13:00

 

קורס הכשרת גננות מלוות תומכות הערכה

קורס הכשרה לגננות מלוות תומכות הערכה נועד להכשיר לתפקיד של גננת מלווה לגננת חדשה, בשנה שלאחר ההתמחות, אשר היא שותפה בתהליכי ההערכה של הגננת החדשה. כל זאת, לקראת קבלת קביעות במערכת החינוך, על פי מדיניות האגף לחינוך קדם יסודי. ההכשרה מכוונת לפיתוח זהות מקצועית של גננת מלווה, בעלת ידע ומיומנויות בתחום הערכת גננת חדשה, כחלק מהשותפות בתהליך הערכת גננות.

 • קורס הכשרת גננות מלוות תומכות הערכה – 30 שעות

 קהל היעד: גננות  בעלות ותק של 8 שנים ומעלה

זמן הלימודים: הלימודים מתקיימים בימי שני/שלישי החל משעה 16:00

 

 

בית הספר נחשב לסוכן שינוי חברתי והוא אמור לשמר את ערכיה של החברה בה הוא פועל. מתפקידו לנסות להתאימם של ערכים אלה ולפתחם בצל השינויים המתרחשים בעולם הדינאמי של היום. מכאן שבית הספר כארגון מטיל על חלק מצוות המורים לקחת חלק בתפקיד זה. רפורמת עוז לתמורה מזמנת לעו"ה שהוא בעל תפקיד (סגן מנהל, רכז שכבה, רכז מקצוע, מחנך כיתה, רכז התאמות, ועוד)  הזדמנות לרכוש כלים ומיומנויות שבמהותם טמונה היכולת לעצב בוגרים על פי עקרונות של המדיניות החינוכית הנקבעת בבית הספר ובשיתוף הקהילה.

1. קורסים לבעלי תפקידים: שכבות ביניים ותיכוניים

א. סגני מנהלים: הכשרה טרום תפקידית - 70 שעות שיעור/סדנא + 14 שעות התנסות

ב. מחנך כיתה: הכשרה מקצועית - 56 שעות

ג. רכז שכבה: הכשרה טרום תפקידית - 28 שעות, הכשרה תוך תפקידית - 28 שעות

ד. רכז מקצוע: הכשרה גנרית- 28 שעות, הכשרה בתחום הדעת- 28 שעות

ה. רכז התאמות ללמידה והבחנות בבחינות הבגרות: הכשרה טרום תפקידית- 28 שעות, הכשרה מקצועית- 28 שעות

קהל היעד: בעלי תפקידים ומורים בפועל

זמן הלימודים: הלימודים מתקיימים בימי שני/חמישי בשעות 16:00 עד 19:00

מורים חונכים ומלווים:  קורס זה הנו שלב א' להכשרת מורים, גננות ובעלי מקצועות דיסציפלינריים "חונכים/מלווים", לעבודה עם מתמחים בהוראה ומורים מתחילים, בשנים הראשונות  לעבודתם. הקורס מכשיר את המורים להיות חונכים ומלווים למתמחים ומורים מתחילים.

אוכלוסיית היעד: מיועד למורים בדרגה 2 ומעלה באופק חדש (רלוונטי גם עבור מורים בעוז לתמורה).

הקורס כולל 60 שעות:  הקורס כולל 60 שעות.

 

קיימים קוסים של חונכים/מלווים של 30 שעות, אשר מרחיבים את היריעה להתמחות עומק בנושאים ממסוימים עבור אלו שסיימו שלב א' ואו ב' בקורס חונכים/מלווים. ועוד קורסים של 30 שעות שמיועדים לעובדי הוראה שלא עברו קורס חונכים/מלווים ואשר חושף אותם לתחום של החונכות.

 

התכנים יעודכנו בקרוב מאוד, ובהם תיאור לימי העיון, סקרים ומחקרים שהיחידה קיימה וערכה בשנה"ל תשע"ד עם הסתכלות לקראת שנה"ל תשע"ה.

סטאג במכללת סכנין (ע.ר)

 • يوم دراسي للمعلمين الجدد والمختصين في التدريس (ستاج).  
  انقر هنا لتنزيل شريحة اليوم الدراسي.
  "اقامت كلية سخنين لتأهيل المعلمين يوما دراسيا بعنون: "اليافطة والرواية الشخصية للمتخصصين في التدريس والمعلمين الجدد كوسيلة للتعلم ذي معنى". حيث افتتح اليوم الدراسي البروفيسور محمود خليل مرحبا بالحضور من مفتشين ومدراء، معلمين جدد ومتخصصين في التدريس. وقد أكد في كلمته على دور كلية سخنين الرائد في عملية تأهيل معلم المستقبل بأعلى المعايير والمواصفات وبما يتناسب مع مبادئ ومعايير الجودة والتمييز والذي يعتبر نهجا اساسيا في رسالة الكلية التربوية ..... "  انقر لقراءة المقال الكامل.

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image