ספרייה

הסדרי הכניסה לספרייה:

  • הכניסה לספרייה מותרת לסטודנטים, סגל המכללה, עובדי המכללה ואורחים.
  • הכניסה לספרייה מותרת עד רבע שעה לפני שעת הסגירה.
  • הדרכות, סיורים ושיעורים של גורמי פנים: פעילות של קבוצות מקהילת המכללה (הדרכות, סיורים, ושיעורים) בתחום הספרייה מותנית באישור מנהל הספרייה ובתיאום מוקדם.
  • אין להכניס לספרייה תיקים, סלים או שקיות אטומות.
  • (חברי סגל אקדמי רשאים להיכנס לספרייה עם תיק לאחר הצגת כרטיס סגל המעיד על היותם עובדים מן המניין במכללה)

 

חיפוש

image
image
image
image