מסלול גיל הרך

מסלול גיל הרך

על פי התפיסה הדומיננטית בקרב מדעני החינוך, המורה המקצוען, הרצוי והחיוני כיום ובעתיד הוא מורה השולט בידע וברזיו, במטרות ההוראה וביעדיה כמו במיומנויות הפרופסיונאליות של ההוראה. הודות ליכולות אלה, הוא יכול לתמרן את ההוראה ולהתאימה לתכנים הנלמדים ולתלמידים גם יחד .

בהתאם לגישה זו לימודי ההכשרה להוראה במסלול הגן שבמכללת סכנין (ע.ר) שואפים להכשיר גננות מחנכות בחברה רב-תרבותית

בעלות ידע אקדמי ברמה גבוהה במקצועות ההתמחות וכן בתחומי החינוך, הדידקטיקה וההערכה; בעלות הבנה עמוקה לאפיוני הילדים מגיל לידה ועד לגיל שש, ובעלות מודעות וחשיבה רפלקטיבית באשר לתהליכים האישיים שלהן וכן לגבי התהליכים החינוכיים, המתרחשים בגן ברמת הפרט וברמת הקבוצה.

ההכשרה מתפרשת על פני ארבע שנות לימוד (פרט לסטודנטים בתוכנית מצוינים להוראה), המשלבות לימודים עיוניים עם התנסות מעשית בהוראה ובחינוך. הלימודים בשלוש השנים הראשונות מתקיימים במשך חמישה ימי לימוד בשבוע, הכוללים התנסות בהוראה ובחינוך. בשנה הרביעית, הלימודים במסלול אינם מלאים והיקפם עד 15 שעות שנתיות. זאת, במטרה לאפשר לסטודנטיות לעסוק בהוראה בגנים בהיקף של שליש משרה לפחות (סטאז'). יצוין כי תוכנית הלימודים במסלול בנויה מרכיבי ההכשרה שלהלן: לימודי יסוד והעשרה, לימודי חינוך והוראה, התנסות בהוראה ובחינוך ולימודי ההתמחות בגיל הרך.

הזיקה שבין הרציונל, המטרות והדגשים לבין מבנה תכנית הלימודים וּתכניה

במהלך לימודיהן  הסטודנטיות נחשפות למגוון נושאים בפדגוגיה ובדידקטיקה, כולל הכרת תוכניות לימודים וחומרי הלימוד המיועדים לילדים מגיל לידה ועד גיל שש, והתנסות בהוראתם במהלך ההכשרה להוראה. כמו כן, הן רוכשות שיטות הוראה והערכה מגוונות להוראה ודרכי הערכה בתחום התמחותן (הגיל הרך). מכלול הקורסים שבתוכנית הלימודים, מאפשר לפתח אצל הסטודנטיות כושר דידקטי, המושתת על הבנה טובה ומעמיקה של המקצוע. לדוגמא במסגרת הקורס ניהול וארגון מוסדות חינוך (גן) הסטודנטיות לומדות שיטות ודרכי הוראה ודנים בנושאים רלוונטיים שעונים על השאלה "איך להיות גננת מחנכת מנהלת גן" בנוסף לכך הסטודנטיות לומדות אודות כל הכלים  והעזרים המאפשרים לגננת לנהל את הגן שלה בצורה הכי טובה. יש לציין כי מאחר ותוכנית הלימודים מדגישה את חשיבות טיפוח הבנה מעמיקה אצל הגננות למכלול האפיונים והצרכים של ילדים בגילאי לידה עד שש שנים ולייחודיות של החינוך לגיל זה הסטודנטיות ילמדו קורסים  המתייחסים  לתורת הוראה לגיל הרך בו יכירו את עקרונות ומיומנויות של הוראה-למידה "איכותית" לגיל הרך ויתמקדו בטיפוח רצונן להיות גננות "איכותיות" היודעות לעשות שימוש מושכל בידע "ההוראתי" שרכשו. שאר הקורסים תורמים אף הם להעשרת הידע של הסטודנטיות ולטיפוח כושרן הדידקטי כאשר קיימת בנוסף התייחסות לעקרונות בבניית תוכנית לימודים ומדידה והערכה בגיל הרך. חשיפת הסטודנטיות לתחום שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בחינוך תעשה במסגרת הקורס: יישומי מחשב לגיל הרך.

יצוין כי תוכנית ההכשרה כוללת מגוון קורסים בתחום לימודי החינוך אשר מהווים תשתית עיונית ובסיס לעבודת החינוך וההוראה, כגון: סוציולוגיה של החינוך, פילוסופיה של החינוך. בנוסף היא שואפת לטיפוח גננות מקצועיות ומוכשרות ומציעה קורסים התורמים להתפתחותן האישית והמקצועית של הסטודנטיות ולעיצוב אישיותן כמחנכות לילדים בגיל הרך, לדוגמה: היומן ככלי להתפתחות אישית ומקצועית, ארגון וניהול מוסדות החינוך לגיל הרך, סדנא דידקטית לגיל הרך ותוכניות לימודים לגיל  הרך.

תוכנית ההכשרה שרואה חשיבות רבה בטיפוח גננות בעלות יכולת להבנה ולטיפול בהתנהגויות של הילדים בסיטואציות החינוכיות השונות כוללת קורסים הדנים בנושאים אלו כאשר הן משלבים לימודים עיוניים בחלקם ולימודיים מעשיים בחלקם האחר, כדוגמת: תקשורת בין אישית, גן משפחה וחברה בחיי הילד.

יצוין כי כחלק מההכשרה מושם דגש מיוחד  על  ההקשר החברתי-תרבותי שבו גדלים הילדים ובו פועלות הגננות. דגש זה בא לכלל ביטוי בכל תחומי הלימודים אך הוא בולט במיוחד בקורסים הבאים: גן משפחה וחברה בחיי הילד, סוציולוגיה של החינוך ותקשורת בין אישית בגן.

במסגרת הקורסים סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותי, שיטות מחקר איכותני, רוכשות הלומדות מיומנויות חקר בסיסיות וכלים לפיתוח האוריינות המחקרית של הלומדות  הכוללת בין היתר יכולת לקרוא, להבין, להציג מחקרים, ולבצע מחקרי פעולה על תהליכי הוראה ולמידה בגן הילדים.

יש לציין כי כל סטודנטית בתוכנית להכשרת מורים נדרשת לעמוד בהצלחה בקורסים המקנים מיומנויות יסוד במחשבים ובכתיבה מדעית ובקיאות בשלוש השפות: ערבית (שפת ההוראה בבית הספר), עברית ואנגלית כמקובל במוסדות אקדמאיים כחלק בלתי נפרד מהתוכנית להכשרת מורים.

קבלת סטודנטים נעשית לפי קריטריונים ברורים, מפורסמים בידיעון המכללה ותוך הקפדה על סף קבלה ראוי ועל הלימה לכללים מוסדיים או ממלכתיים, ולפי התאמת המועמדים באופן ספציפי לתוכנית הלימודים של מסלול/התמחות. הסטודנטים מתקבלים למסלול/התמחות לפי החלטות של ועדת קבלה.

תנאי קבלה

  • זכאות לתעודת בגרות, עם ממוצע ציונים 85 לפחות.
  • ציון 70 לפחות בלשון ערבית בתעודת הבגרות (3 יחידות) לפני הבונוס.
  • מבחן פסיכומטרי בציון 475 לפחות.
  • ממוצע הציונים הנדרש של תעודת הבגרות ומבחן הפסיכומטרי הוא 540 לפחות. ציון זה נקרא ציון משולב.
  • לתוכנית מצוינים להוראה יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב 650 ומעלה (ראה דף הסבר למצוינים).
  • ראיון קבלה ללימודים.

לפירוט תנאי הקבלה לתואר ראשון B.Ed  ותעודת הוראה נא לראות עלון מפורט להרשמה.

יש סטודנטים שמתקבלים בעקבות למידה במכינה קדם אקדמית

המכינה הקדם אקדמית במכללת סכנין (ע.ר) החלה לפעול בשנה"ל תש"ע, באישור משרד החינוך. בוגרי המכינה מתקבלים ללימודים אקדמאיים במכללה עצמה או למוסדות אחרים להשכלה גבוהה. בהתאם לנתונים, כמעט 70% מהם ממשיכים את לימודיהם האקדמאיים.

המטרה העיקרית של מכינה קדם אקדמית במכללת סכנין (ע.ר) היא הנגשת ההשכלה הגבוהה לבוגרי תיכון מקרב האוכלוסייה הערבית. מתן הזדמנות שנייה לתלמידים בעלי פוטנציאל השואפים לרכוש השכלה אקדמית ואשר, מסיבות שונות, לא השלימו את השכלתם התיכונית או ברצונם לשפר את סיכוייהם להתקבל למקצועות נחשקים.

לכן התעודה שמקבל הסטודנט בתום לימודיו היא תעודה מחליפה בגרות ובפרט שעמד בהצלחה במטלות של המסלול.

תנאי הקבלה נקבעים לפי החלטות ועדת הקבלה הנשענת על הנחיות משרד החינוך.

יתר על תנאי הקבלה צוינו לעיל נערך ראיון למועמדות ע"י ועדת קבלת הסטודנטיות וע"י מראיינות ואנשי צוות החוג. הריאיון מנסה לאתר את הסטודנטיות המתאימה מבחינת אישיות להיות גננת.

 

זכאות לתואר בוגר בהוראה (.B.Ed)   ותעודת הוראה

       בוגר המכללה זכאי לתואר בוגר בהוראה (.B.Ed) ותעודת הוראה, לאחר שעמד בדרישות הבאות:

השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל פעילות חובה אחרת הנדרשת במסגרת לימודיו במכללה.
השלמת כל החובות הלימודיים ועמידה בהצלחה בכל הבחינות, העבודות והמטלות הנדרשות בכל רכיבי ההכשרה להוראה.
קבלת ציון 70 לפחות בערבית, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובלימודי ההתמחות.
עם קבלת כל הציונים וסיום כל החובות הלימודיים יקבל הסטודנט אישור המעיד על זכאותו לתואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה. אישור זה יוכל לשמש את הסטודנט עד לקבלת התואר ותעודת ההוראה.
התואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed) ותעודת ההוראה מונפקים אחת לשנה ומחולקים בטקס חגיגי, המתקיים בתחילת הקיץ.
סטודנט שסיים את לימודיו בציון ממוצע של 85 עד 94 יקבל תעודת "הצטיינות".
סטודנט שסיים את לימודיו בממוצע של 95 ומעלה – יקבל תעודת "הצטיינות יתרה".

תכנית הלימודים בלימודי ההכשרה להוראה ("מתווה הבסיס") במסלול גיל הרך 

 

רכיב הלימודים

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג קורס

(חובהבחירה)

 

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

קורסים גיל הרך

סה"כ 26 נ"ז

התפתחות אישית מקצועית של הגננות

1

חובה

שיעור

התפתחות קוגניטיבית בגיל הרך

2

חובה

שיעור

קווים מנחים לעשייה חינוכית לידה – 3

1

חובה

שיעור

התפתחות מוטורית בגיל הרך

2

חובה

שיעור

התפתחות רגשית חברתית בגיל הרך

2

חובה

שיעור

חינוך ילדים עם צרכים מיוחדים

1 חובה

שיעור

חינוך אומנותי לגיל הרך

1

חובה

סדנא

עזרי הוראה בגן מעון

1

חובה

סדנאשיעור

עיצוב סביבת הלמידה בגן

1

חובה

שיעור

המשחק בגיל הרך

1

חובה

סדנאשיעור

תיאוריות ועקרונות בחינוך

1

חובה

שיעור

תנועה וחינוך גופני לגיל הרך או / הגן כסביבה מעודדת תנועה

1

חובה

שיעור

קווים מנחים לעשייה חינוכית 3-6

1

חובה

שיעור

חשיבה מתמטית לוגית

1

חובה

שיעור

 

איתור הילד המקשה

1

חובה

שיעור

 

קשיים רגשיים חברתיים בגיל הרך

1

חובה

שיעור

מדע בגן תיאוריה ומעשה

1

חובה

שיעור

העשרת שפה וחשיבה בגיל הרך

1

חובה

שיעור

תקשורת בין אישית

1

חובה

שיעור

אלימות נגד ילדים

1

חובה

שיעור

סימנריון הגיל הרך : הקניית מיומניות אינטליגגנציה רגשית בגן ./ סימנריון גיל הרך / אוריינות בגיל הרך

2

חובה

סמינריון

לימודי חינוך

 

סוציולוגיה של החינוך

1

חובה

שיעור

פסיכולוגיה התפתחותית

1

חובה

שיעור

פילוסופיה של החינוך

1

חובה

שיעור

דידקטיקה 1 (גיל רך לידה עד 3)

2

חובה

סדנאשיעור

תוכניות לימודים לגיל הרך לידה -6

2

חובה

סדנאשיעור

דידקטיקה 2 (גיל רך 3-6)

2

 

שיעור

חינוך בחברה רב תרבותית / כשירות חברתית לערכים חגים ומועדים בגן הילדים גן, משפחה וחברה בחיי הילד טיפוח הכשירות החברתית בחיי הילד

1

חובה

שיעור

ארגון וניהול מוסדות החינוך לגיל הרך

1

חובה

שיעור

הורים ומחנכים ומה שביניהם / הורות בגיל הרך התמודדות עם בעיות משמעת בגיל הרך

1

חובה

שיעור

סמינריון חינוך: סוגיות נבחרות בחינוך

2

חובה

סמינריון

תוכניות התערבות בגיל הרך / או הערכת הישגים בגיל הרך

 

1

חובה

שיעור

 

פדגוגיה ומתודיקה

 

מדידה והערכה בגיל הרך

1

חובה

שיעור

יישומי מחשב לגיל הרך

1

שו"ת, חובה

שיעור

 

כתיבה מדעית  אוריינות אקדמית

1

חובה

שיעור

אוריינות מחקר בחינוך והוראה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותי

1

שעור, חובה

שיעור

שיטות מחקר איכותני

1

שעור, חובה

שיעור

מדעים

טבע  וסביבה

1

חובה

שיעור

צמחים ובעלי חיים

1

חובה

שיעור

גוף האדם ובריאותו

1

חובה

שיעור

קסמים במדע

1

חובה

שיעור

 

 

 

 

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

1

חובה

שיעור

צמחים ובעלי חיים

1

חובה

שיעור

מבוא למדעי כדור הארץ

1

חובה

שיעור

הוראת מוט בגיל הרך

1

חובה

שיעור

 

 

 

 

אומנות

ציורי ילדים

1

חובה

סדנא

שפת האומנות

1

חובה

סדנא

תיאטרון בובות

1

חובה

סדנא

אומנות לילדים הגיל הרך

1

חובה

סדנא

יסודות המוסיקה

1

חובה

סדנא

גישות מרכזיות בחינוך המוסיקאלי לגיל הרך

1

חובה

סדנאשיעור

האזנה מודרכת לגיל הרך

1

חובה

סדנא

רפרטואר ותנועה מוסיקלית לגיל הרך

1

חובה

סדנא

העולם המוסיקאלי של הילד כמוסיקאי

1

חובה

סדנאשיעור

 

 

 

 

 

 

 

 

ערבית

התפתחות ניצני אוריינות

1

חובה

שיעור

התפתחות השפה הדבורה

1

חובה

שיעור

תרבות ערבית

1

חובה

שיעור

אוריינות אקדמית

1

חובה

שיעור

דקדוק ערבי

1

חובה

שיעור

הוראות קריאה וכתיבה

1

חובה

שיעור

ספרות ערבית

1

חובה

שיעור

תולדות הספרות הערבית

1

חובה

שיעור

הקוראן ותרבות אסלאמית

1

חובה

שיעור

שירה קלאסית

1

חובה

שיעור

 

ד"ר מנאר סלאמה

ראש החוג לגיל הרך

אבו חדרה שאדי

אבדאח אולי

אגבריה רדא

אבו אחמד נסרין

זבידאת איהאב

אבו אסעד אסלאם

בדארנה חאתם

אליאס ליליאן

אסמאעיל הנד

דלאשה וליד

חטיב לואי

זרעיני סנאא

טרביה גובייר

חאזן מנאל

אבו אלהיגא יונס

חדאד מנאר

כמאל מועד

חטיב גוהיינה

סח מוחמד

יאסין היבה

עדוי גמאל

עואד יאסר

בולוס לינה

עואד נאיף

סלאמה מנאר

עזאם פואד

מקטרן אסמהאן

שלאעטה עבד אלכרים

חסנין סוהיל

הנדי נרימן

אסדי נביל

 

 

עואוודה חנאן

 

עודה למיס

 

פאהום אמל

 

קשקוש אימאן

 

אסעד דאוד רים

 

החוג לגיל הרך במכללת סכנין (ע.ר) להכשרת עובדי הוראה מקיים מדי שנה רצף פעילויות חברתיות, תרבותיות, חינוכיות ואחרות. הדבר נעשה בשיתוף הסטודנטיות מהחוג וגורמים שונים במכללה.

פעילויות אלו נועדו לחבר את סטודנטיות החוג והסגל שלו עם מה שקורה בשדה בפרט, ועם המתרחש בקהילה הרחבה בכלל.

לדוגמה:

  • החוג מארח אומנים עולמיים (ביקור האומן הגרמני יוהנס פייגל)
  • ביקור הסטודנטיות ל "מואססת אלאסואר" בעכו.
  • ביקור  במוזיאון האומנות באום אלפחם ופגישות עם אומנים מקומיים.
  • הסטודנטיות מציגות פרי עמלן בקורסים שונים" מוזיקה, אומנות, ספרות ילדים..." הסטודנטיות לומדות לנגן ב קסילופון ומציגות בפני שאר הסטודנטיות בחוג.

ההתנסות המעשית מהווה את מרכיב הלימודים הפרקטי במהלך הלימודים להכשרה להוראה. מטרתה לחשוף את הסטודנטיות למימדים מרכזיים של עבודת הגננת/מטפלת בפועל, למורכבות תפקידה, ולהוויה של הגן/מעון על כל היבטיהם. כמו כן, לפתח את יכולותיהן של הסטודנטיות למלא מגוון תפקידים של מחנכת במסגרות חינוכיות לילדים בגילאי לידה עד שש.
ההתנסות המעשית תעשה בכל אחת משנות הלימודים באחד מהגנים והמעונות המאמנים המקיימים קשר עם המכללה. ההתנסות המעשית מתפרסת למשך שלוש שנים: בשנה הראשונה הסטודנטיות מתנסות במשפחתון או מעון (גילאי לידה-שלוש), בשנה השנייה בגני חובה וטרום חובה ובשנה השלישית בגני ילדים חובה גילאי 5-6 שנים. בכל סמסטר בו מתקיימת ההתנסות המעשית, הסטודנטית צופה/מלמדת יום אחד בשבוע. בסוף היום, הסטודנטית מצטרפת לקבוצת ההדרכה לסדנא דידקטית עם  המדריכה הפדגוגית שהיא חברת סגל במכללה, בעלת ניסיון בהוראה מההיבט הפדגוגי דידקטי. הסדנא תקשר בין מכלול הנושאים הנלמדים בקורסים העיוניים לבין העשייה החינוכית של המחנכת ותתמוך בסטודנטית המתנסה תוך התייחסות למכלול ההיבטים של ההתנסות. כל ההתנסות במכללה לפי דגם אקדמיה גן. בשנה ג הסטודנטיות מתנסות לפחות יומיים בשבוע בגני הילדים. 
      
הסטודנטיות נדרשות לקיים את התנסותן במעון ובגן בהתבסס על הידע והמיומנויות אשר נרכשו במסגרת הלימודים העיוניים. כך לדוגמה, ההבנה של אפיוני הילד, תהליכי התפתחותו בתחומים השונים, צרכיו ויכולותיו, כמו גם הגורמים וההקשרים המשפיעים על התפתחותו ובמיוחד ההקשר המשפחתי, מהווה נדבך ידע חשוב ביותר הנלמד בקורסים: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית, התפתחות מוטורית, התפתחות רגשית חברתית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות שפה וגן משפחה וחברה

תיאור הקורסים בלימודי ההכשרה להוראה ("מתווה הבסיס") במסלול הגן:

 

שם הקורס: סוציולוגיה של החינוך 

הקורס יעסוק בהכרת מושגי היסוד של הסוציולוגיה ובהכרת הנושאים החינוכיים המרכזיים הנחקרים בתחום. במסגרת הקורס יתנהלו דיונים בדילמות חינוכיות, בכלל, ואלו הנוגעות בחברה הערבית, בפרט. בנוסף, הקורס יעסוק בתיאוריות מתחום התרבות ובכלל זה באינטראקציה סימבולית, בסוציולוגיה פרשנית ועוד. פרק נפרד ייוחד לתחום הסוציאליזציה ותפקידה בשימור וביציבות חברתית. כמו-כן, הקורס יעסוק באי-שוויון חברתי ובזיקתו לעולם החינוך. במסגרת זו, תיבחן השאלה באיזו מידה החינוך מאפשר שוויון הזדמנויות.

שם הקורס: פילוסופיה של החינוך

הקורס יציג בפני הסטודנטיות סוגי חינוך שונים (שמרני; פרוגרסיבי; פוסט מודרני) תוך הדגשת מאפייני כל אחד מהם והשפעותיו על עיצוב אישיותו של התלמיד/הילד. הקורס יעניק היכרות עם גישות והוגי דעת שונים בפילוסופיה של החינוך אשר תרמו רבות לקידום מעמדו של החינוך בכלל ומעמד התלמיד בפרט. כמו כן, הקורס יביא להגברת המודעות באשר לשיקולים הפילוסופיים והפדגוגיים העיקריים בקביעת מדיניות חינוך, תכנים ודרכי עבודה. בנוסף, הקורס יזמן את הסטודנטיות לדון באמונות ותפיסות העולם שלהן לגבי ילדים בגיל הרך ותפקידן כמחנכות ולגבי השאלה מהו חינוך בגיל הזה.

שם הקורס: פיתוח החשיבה בגיל הרך

הקורס ינסה לענות על שאלות בתחום החשיבה כמו: מיומנויות חשיבה בגיל הרך,  אילו עקרונות חשיבה כדאי להקנות לילד בגן?  מהי חשיבה טובה? איך מחנכים לחשיבה טובה?

הקורס יועבר בשני מישורים מקבילים. במישור הראשון הסטודנטים יחשפו למבני חשיבה ומיומנויות חשיבה בגיל הרך. נדון בסוגים של מבני חשיבה הניתנים לטיפוח על התיווך כמו: סיבתיות, מניה, חוקי שימור, יחסים, מיון, היפוך וכד'.

המישור השני יתמקד באיכויות שונות של חשיבה כמו חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית וחשיבה יעילה. הסטודנטיות יחשפו לסוגים אלה של חשיבה במטרה לשפר את איכות עבודתם בגנים ובנייתן לכלים המפתחים ומטפחים חשיבה בגן.

שם הקורס: גן משפחה וחברה בחיי הילד

 הקורס מיועד להקניית ידע אודות הקשרי ההתפתחות השונים בהם חי הילד מלידה ועד גיל שש: ההקשר הביולוגי, הסביבה הקרובה כולל המשפחה, המסגרות הטיפוליות בהן משתלב (בין אם זה בבוקר או אחה"צ), הסביבה החברתית והסביבה התרבותית הכללית. החומר ניתן ברוח התיאוריה האקולוגית להתפתחות הילד. בקורס מוצג כל ההקשר ההתפתחותי על מרכיביו השונים והשינויים הצפויים בו והשפעת שינויים אלה על התפתחות הילד. מטרת הקורס הינה להעלות את המודעות של הסטודנטיות לחשיבות הקשר שלהן כמטפלות וגננות עם ההקשרים השונים, גם ברמת היכרות וגם ברמת שיתוף פעולה ואינטראקציה. הקורס כולל הקניית מיומנויות ייסוד לעבודה ושיתוף הורים במסגרת החינוכית, ולעבודה עם דמויות מפתח ומוסדות רלוונטיים בקהילה במיוחד כשמדובר במצבי חירום.

שם הקורס: הורים ומחנכים ומה שביניהם

הילד בימינו שוהה וגדל בשתי מסגרות: המסגרת החינוכית והבית. חשיבות המשפחה להתפתחות הילד אינו נושא הנתון בספק. ההורים ותפקודם נמצאו כגורם משפיע ביותר על תקינות התפתחותו. לפי כך מטרת הקורס הינה לדון בסוגיות של המשכיות, התאמה, וחוסר התאמה בין הבית למסגרת החינוכית שהילד נמצא בה, והשפעתה על הילד מבחינה: התפתחותית, הישגית ורגשית. נדון בתקשורת בין הורים ומחנכים במטרה לאפשר תקשורת יעילה עם הילד ומשפחתו. כמו כן, יוכשרו הסטודנטיות ליכולת זיהוי ואיתור ילדים במצבי סיכון ומצוקה והפנייתם לגורמי טיפול ורווחה.

שם הקורס: הורות בגיל הרך

הקורס ידון בהורות בגיל הרך מההיבט התיאורטי והמעשי. בקורס יוצגו מודלים שונים של הורות, שלבים ונושאים בהתפתחות ההורות  על פי תיאוריות מגוונות. נדון ביחסים בין הורים וילדיהם בגיל הרך.

הקורס ידון גם בקשרים ההדדיים בין התפתחות הילד והליווי ההורי תוך התייחסות לסוגיות כמו הבשלה, התקשרות, משמעת וגבולות, עיצוב העולם הרגשי והחשיבה של הילד. בנוסף, נתייחס למעורבות האב בתהליך ההורות, להשלכות של סגנון ההורות על המשפחה מההיבטים של תרבות וג'נדר.

שם הקורס: ארגון וניהול מוסדות החינוך לגיל הרך

במהלך הקורס הסטודנטיות ירכשו מושגי יסוד בניהול ויתוודעו למקומו של גן הילדים כמערכת ארגונית אוטונומית בתוך מערכת החינוך. הסטודנטיות ירכשו כלים לניהול הגן, דרכים לבניית תכנית עבודה חינוכית ומנהלית ויתוודעו למדדי הערכה של העשייה החינוכית. בקורס זה תהיה התייחסות לנושאים רלוונטיים, כגון: תוכנית עבודה בגן, ניהול  צוות והנחייתו, דרכי תקשורת עם הורים, חשיפה לחוזרי מנכ"ל ודיני חינוך בסיסיים, קשר עם רשויות ואנשי מקצוע הקשורים למוסדות החינוך לגיל הרך, כגון: מנהל, מפקח, אגף חינוך במועצה המקומית וכו'.

שם הקורס: המורה כמחנך וחינוך לערכים

הקורס מזמן הזדמנות לפיתוח זהות מקצועית ואני מאמין חינוכי, ומיועד להפגיש את הלומדות עם תחום החינוך הערכי ולהבהיר להם מושגי יסוד בתחום זה כגון: הגינות, שוויון, כבוד האדם, אחריות ועוד. דגש מיוחד יוענק להבנת הדילמות והאתגרים הערכיים המרכזיים העומדים בפני מחנכים בכלל ובפני מחנכים בחברה הערבית בישראל, בפרט. במסגרת זו, ייחשפו הסטודנטיות להשקפת עולם הומניסטית דמוקרטית תוך בחינת ההלימה והסתירות בינה לבין מאפייני החברה והחינוך בישראל, בכלל, ובתוך החברה הערבית בישראל, בפרט.

שם הקורס: חגים ומועדים בגן הילדים

הקורס מעניק היכרות רחבה עם המאפיינים המרכזיים של חגים המייצגים את התרבויות והדתות העיקריות במדינת ישראל. הקורס יציג את הדומה והשונה בין החגים בדתות ובתרבויות השונות, ויעמוד על זיהוי הערכים המשותפים והייחודיים לחגים הבין-תרבותיים. גננת אשר עתידה להתייחס בעשייה היומיומית בגן לחגים ולמועדים של הילדים בגן ושל תרבויות ודתות עיקריות במדינה, תרכוש הבנה בסיסית למנהגים, למסורת לתרבות ולטקסים המייחדים את החגים והמועדים השונים.

שם הקורס: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

 

הקורס דן במושגי יסוד בהתפתחות האישיות של הילד והוא מקנה ידע על עקרונות, גישות ותיאוריות בפסיכולוגיה התפתחותית. הלומדות ירכשו ידע והבנה בסיסיים בתחומי הפסיכולוגיה ההתפתחותית כגון: בתחומים הפיסי, הרגשי, החברתי והקוגניטיבי, כולל השלכות בולטות של הנ"ל לתחום החינוך. כמו כן הלומדים יפתחו מודעות לתהליכים המתרחשים בגן וירכשו יכולת להסבירם על פי התיאוריות השונות.

שם הקורס: התפתחות רגשית חברתית בגיל הרך- תיאוריה ומעשה

מטרת הקורס הינה להקנות ידע בסיסי ומורחב על ההתפתחות הרגשית החברתית בששת השנים הראשונות לחיי הילד. בחלק הראשון של הקורס יוצגו תיאוריות פסיכולוגיות מרכזיות בתחום כולל: התיאוריה הפסיכואנליטית בחלקה ההתפתחותי, ההתפתחות הנפשית – חברתית ע"פ אריקסון, תיאורית הלמידה  החברתית, תיאורית ההתקשרות ע"פ בולבי,  תיאורית יחסי האובייקט ע"פ וויניקוט, והתפתחות העצמי ע"פ דניאל שטירן.

 במהלך החלק התיאורטי יש דגש על חשיבות הגננת והמטפלת בשנים המוקדמות והשפעתה המרבית על ההתפתחות הרגשית והחברתית של התינוק והילד.

 במהלך הקורס הסטודנטיות מתאמנות ביישום התיאוריות הנלמדות במסגרת העבודה המעשית שלהן, כאשר כל סטודנטית מתבקשת ללוות ילד במהלך השנה ובסמסטר השני להציג הבנתה את מהלך ההתפתחות הרגשית חברתית שלו מנקודת מבט תיאורטית  תוך שימוש בתיאוריות הנלמדות, יחד עם הדגשת האינטראקציה בינה לבינו, והשפעתה על תהליך ההתפתחות שלו במהלך השנה.

שם הקורס: התפתחות מוטורית בגיל הרך

הקורס דן בהבנת ותפיסת הילד כמערכת אינטגרטיבית  בתהליך של שינוי וגדילה. הבנת תהליכים ועקרונות בסיסיים בהתפתחות הילד מלידה עד גיל שש, עם מיקוד על ההתפתחות המוטורית הנורמאלית מינקות עד הילדות, כבסיס לזיהוי והבנת חריגויות בהתפתחות הפסיכומוטורית והפסיכוגרפית וזיקתה להיבטים קוגניטיביים וללקויות בכתיבה. הקניית היכולת והמיומנויות לצפייה בילד באופן מקצועי והפקת מדע מרבי מהצפייה.

שם הקורס: התפתחות קוגניטיבית בגיל הרך

הקורס מיועד להקנות הבנה בסיסית לקוגניציה וההתפתחות של מיומנויות ותהליכים קוגניטיביים אצל ילדים מלידה עד גיל שש (כמו זכירה, קשב, חשיבה סימבולית, סיווג, חשיבה קונקרטית ומופשטת, מושג האינטליגנציה וכ'). הקורס נשען על תיאוריות בתחום (כמו התיאוריה של פיאז'ה , תיאורית עיבוד מידע ויגוצקי ...). במקביל הלומדות בקורס יתרגלו הקניית מיומנויות קוגניטיביות ספציפיות במהלך העבודה המעשית שלהן עם ילדים עם צרכים מיוחדים ועם ילדים רגילים מחוץ לעבודה המעשית.

שם הקורס: קשיים רגשיים חברתיים בגיל הרך

בקורס זה יוצגו פתולוגיות שונות העלולות להופיע בשנים המוקדמות, החל מחודשי חייו הראשונות ועד לגיל שש.

יוצגו תיאוריות מרכזיות שהתייחסו לפתולוגיה בילדות תוך הדגשת: גורמי סיכון התפתחותיים, גורמי סיכון משפחתיים וסביבתיים. הקורס יעסוק ברכישת כלים לזיהוי סימני מצוקה מוקדמים לפתולוגיות שונות אצל תינוקות וילדים, ודרכי הטיפול בהן. תוך הדגשת תפקיד המטפלת/גננת בקריאת איתותי המצוקה המוקדמים, אופן ההתערבות שלה ובשעת הצורך הפניית הילד לטיפול מותאם.

שם הקורס: מבוא לחינוך המיוחד-א'

מטרות הקורס הן: הכרת אוכלוסיית היעד של החינוך המיוחד. הכרת המסגרות השונות בחינוך המיוחד. הכרת  סוגי האבחון והטיפול בילדי החינוך המיוחד. הכרת בעיות החינוך המיוחד במגזר הערבי בארץ. הכרת חוק החינוך המיוחד משנת 1988. הכרת חוק שוויון לבעלי מוגבלויות: התשנ"ח (1998). הכרת דו"ח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד: יולי, 2000. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: מהו החינוך המיוחדרקע היסטורי, מטרות. מה בין חינוך מיוחד לחינוך רגיל? הרצף בין החינוך הרגיל לחינוך המיוחד. אוכלוסיית היעד של החינוך המיוחדהגדרה ומאפיינים: ילדים עם פיגור שכלי, ילדים עם הפרעות התנהגותיות ורגשיות, ילדים עם ליקויי למידה, ילדים עם ADHD  ו-ADD , ילדים עם מוגבלויות פיזיות וילדים עם ליקויי חושים. המסגרות השונות בחינוך המיוחד והתאמתם לסוג האוכלוסייה.העקרונות בבחירת החומר הלימודי.עקרונות ההוראה בחינוך המיוחד.החינוך המיוחד במגזר הערבי.חוק החינוך המיוחד (1988) .חוק שוויון לבעלי מוגבלויות: התשנ"ח (1998).דו"ח וועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד: יולי (2000).

שם הקורס: מבוא לחינוך המיוחד-ב'

מטרות קורס מבוא לחינוך המיוחד ב' הן: פיתוח הבנה לרציונאל ולבסיס האידיאולוגי- חינוכי של השילוב. הכרת מודלים מגוונים של שילוב והתאמתם לאוכלוסיות ולילדים שונים. הכרת סוגי הלקויות הנפוצות בשילוב. הבנת החשיבות והתפקיד של גננת/מורה כוללת בשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הכרת עקרונות העבודה במסגרות משלבות. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: תיקון מס'7 לחוק החינוך המיוחד (התשס"ג 2002). הרציונאל והבסיס האידיאולוגי לשילוב. עמדות אישיות כלפי ילדים בעלי צרכים מיוחדים וכלפי שילובם במסגרות חינוך רגילות. סוגי הקשיים  הנפוצים אצל ילדים המשולבים בגנים ובבתי-ספר רגילים. השילוב בראייה מערכתית: מודלים לשילוב והתאמתם למגוון הקשיים של ילדים משולבים, צוות רב-מקצועי. דילמות חינוכיות הקשורות למודלים השונים של שילוב. התמודדות הילד המתקשה ומשפחתו עם תהליך השילוב. המחנכת/הגננת כדמות המרכזת את מכלול הטיפולים בילדסיוע ותמיכה בכיתה לילדים המשולבים, שיתוף פעולה עם מורה לחינוך מיוחד ועם צוות רב-מקצועי, עבודה עם הורים. עקרונות ודרכי הוראה בכיתה משלבת: הוראה מותאמת, עיבוד נושאים ופעילויות והתאמתם לילדים בעלי צרכים מיוחדים, הקלות והתאמות בבחינות. דרכים לשילוב חברתי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים. דיון וטיפול בנושאים הקשורים לשילוב עם כלל ילדי הגן/הכיתה.

שם הקורס: איתור הילד המתקשה

מטרות קורס האיתור הן הקניית ידע בסיסי בתחומים הקשורים במוכנות ללמידה. הכרה  בחשיבות של איתור מוקדם של קשיים בגיל הרך כבסיס לעבודה מונעת ומקדמת. טיפוח היכולת של הסטודנטיות לאיתור הילדים המתקשים בגיל הרך והתנסות בשימוש בכלים העומדים לרשותם. הכרת כלים לאיתור וזיהוי קשיים אצל ילדים בגיל הרך. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: מוכנות ללמידה: הגדרה, גישות, תחומים ודרכי הערכה. חשיבות האיתור המוקדם של קשיים בגיל הרך. הכרת התחומים והשלבים בהתפתחות הילד כבסיס לתיאור תפקודם של ילדים ואיתור קשיים: תפיסה  (חזותית ושמיעתית), זיכרון, מוטוריקה גסה ועדינה, אינטגרציה סנסו-מוטורית, התפתחות קוגניטיבית, בעיות התנהגותיות ורגשיות,  התפתחות שפה. הכרת תוכנית המעגן והתנסות בחוברת "  מבטים" לשם עריכת תצפיות בגנים והכרה מעמיקה עם ילדי הגן.

שם הקורס: תיאוריות ועקרונות בחינוך לגיל הרך

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטיות תשתית ידע החיונית לעבודה עם ילדים בגיל הרך. תשתית זו כוללת הכרה של מושגי יסוד ועקרונות של החינוך בגיל הרך. בנוסף, הסטודנטית תכיר גישות שונות לחינוך בגיל הרך אשר נגזרו מתיאוריות למידה, תיאוריות התפתחות ותיאוריות חינוכיות, הקורס יתייחס לתפיסת הילד וחינוכו בתרבויות השונות תוך דגש על התרבות הערבית. כמו כן, הסטודנטיות יכירו את המסגרות החינוכיות לגיל הרך הקיימות בישראל ובהקשר זה יוצגו בקורס מטרות החינוך בישראל, חוק חינוך חובה בגני ילדים וזכויות הילד.

שם קורס: קווים מנחים לעשייה חינוכית מלידה עד שלוש

הקורס יפתח את יכולותיהן של הסטודנטיות לעסוק בחינוך ובטיפול לפעוטות מגיל לידה עד שלוש. הסטודנטיות ירכשו את הידע והכלים הדרושים על מנת לפתח באופן הוליסטי את מכלול תחומי ההתפתחות: מוטוריים, חברתיים- רגשיים וקוגניטיביים- בהתאם לקצב התפתחותם של הפעוטות, לפוטנציאל שלהם, לטמפרמנט שלהם ולתחומים שמעניינים אותם בסביבתם.  הסטודנטיות יכירו מקרוב את גישת ההתאמה ההתפתחותית ודרכי העבודה הנגזרים ממנה. הן ילמדו לארגן ולתכנן תכנית עבודה עם פעוטות, לפיה מתנהל סדר יום הכולל פעילויות טיפוליות- חינוכיות והתנסויות למידה תואמות את תהליכי ההתפתחות של הפעוטות. יושם דגש מיוחד על תוכני שיגרת החיים במעון ובמשפחתון, הסתגלותם של פעוטות למסגרת החינוכית, ועל האסטרטגיות המכוונות ליצירת יחסים אותנטיים  ואינטראקציה איכותית עם הפעוטות.

שם הקורס: עיצוב סביבת הלמידה בגן

מטרת העל של הקורס הינה הבנת חשיבות הסביבה החינוכית להתפתחות הילד וללמידה וכן  הכרת העקרונות המנחים לארגון סביבה איכותית מותאמת התפתחות. הקורס יתמקד ב: הגדרת מהות הסביבה הלימודית וחשיבותה לטיפוח כישורי הילד בגן. הכרת העקרונות המנחים בעיצוב סביבה לימודית עדכנית. הקניית כלים ודרכים לארגון ועיצוב סביבה לימודית איכותית ואפקטיבית. ארגון הסביבה הלימודית בהתייחס לתכנון לימודים. סביבה מובנית וסביבה פתוחה. דרכים להערכת הסביבה הלימודית בכיתה.

שם הקורס: חינוך אומנותי לגיל הרך

הקורס דן בחינוך האומנותי וייחודיותו לגיל הרך (לידה עד שש). בקורס זה נטפל במושגים בסיסיים, כגון: יצירתיות, חשיבה יצירתית, אמונות, אסתטיקה, ונתמקד באומנות ילדית, כמו כן נכיר את שיטות ההפעלה של ילדים באמנות, דרכי הוראה, דרכי עבודה כאשר נתנסה בעבודה יצירתית לגיל הרך. בכך הקורס יקנה לסטודנטיות כלים מעשיים ויחשוף אותן בפני שיטות מגוונות לעברת פעילויות אומנותיות לגילאי לידה עד שש. יצוין כי במסגרת הקורס תהיה התייחסות לעבודה יצירתית בתחומים שונים מחיי הילדים בגן, כגון: חגים, דתות, תרבויות שונות ועונות השנה.

שם הקורס: המשחק בגיל הרך

מטרות הקורס הן: פיתוח הבנה של אפיוני המשחק הטבעי וחשיבותו להתפתחות בגיל הרך. הכרת סוגי משחק. הכרת השלבים בהתפתחות המשחק. פיתוח יכולת לצפות במצבים של משחק ולהעריכם. הבנת תפקיד המחנך בעידוד משחק ובהתערבות במשחקי ילדים. הקורס יכלול התייחסות לתכנים, כגון: מהות המשחק, אפיוניו ותרומתו להתפתחות. סוגי משחק: משחק חופשי, המשחק המובנה, משחקי חברה. שלבים בהתפתחות המשחק בגיל הרך, הקשר בין משחק לבין התפתחות קוגניטיבית (כגון: משחק ושפה, משחק וחשיבה). משחק ולמידה. הקשר בין משחק לבין התפתחות רגשית-חברתית (משחק וכישורים חברתיים, מריבות בין ילדים). סביבות משחק: גן, כיתה, חצר. תפקיד המחנך בעידוד משחק ובהתערבות במשחקי ילדים.

שם הקורס: עזרי הוראה בגן

מטרות הקורס הן: פיתוח הבנה לתפקידיהם של עזרי הוראה בגן ולאופני שילובם בהוראה. פיתוח הבנה לעקרונות ההכנה וההערכה של עזרי הוראה ולמידה בגן. הקניית כלים להכנת עזרי הוראה המותאמים ללומדים ולנושאים הנלמדים ובנויים על-פי עקרונות אסתטיים. פיתוח יכולת להעריך וליישם עזרי הוראה קנויים. הקורס יכלול התייחסות לתכנים, כגון: מהם  עזרי הוראה ובמה חשיבותם בהוראה. כמו כן, התמונה: חשיבותה, קריטריונים להערכה ודרכי השימוש בה. (בחלקו היישומי של הקורס תהיה התייחסות ל: ספרי תמונות, הגדלת תמונות, מקורות למציאת תמונות, הכנת לוח נושא). בנוסף, תהיה התייחסות לספרות ילדים: חשיבות ההמחשה. (בחלקו היישומי של הקורס תהיה התייחסות ל: לוח פלנלית, תיאטרון צלליות, בובות תיאטרון, תפאורה להמחזה).  לבסוף, משחקי גרוטאות: שיקולי דעת בהכנת משחקי גרוטאות (בחלקו היישומי של הקורס תהיה התייחסות ל: משחקי השחלה, משחקי מישוש, כלי נגינה).

שם הקורס: תקשורת בין אישית בגן

מטרת הקורס הינה פיתוח הבנה עצמית ומיומנויות תקשורת בין אישית כבסיס להבנת תהליכים בינאישיים ופיתוחם אצל ילדי גן. הקורס יועבר כסדנא המעוגנת בתיאוריה, כאשר המשתתפות עוברות תהליך של הבנת דרכי התקשורת שלהן במצבים שונים ועם דמויות שונות ביניהם ילדי הגן והוריהם, תוך כדי למידה חווייתית למושגי ייסוד בתקשורת הבין אישית, תקשורת מילולית ותקשורת לא מילולית, טכניקות יעילות בהעברת מסרים, מחסומים בתקשורת ועוד. במקביל הקורס יחשוף את הסטודנטיות לדרכי התקשורת אצל הילדים, לביטויי האלימות ולדרכי פתרון הסכסוכים ביניהם. בנוסף, תהיה התייחסות לתפקיד הגננת ביצרת אקלים של צמיחה בגן וטיפוח תקשורת לא אלימה בקרב ילדים כאשר הסטודנטיות ייוודעו לטכניקות התקשורת האפקטיבית עם הילדים וכן עם ההורים.

שם הקורס: תנועה וחינוך גופני לגיל הרך

בהתאם לתוכנית הלימודים בחינוך הגופני לגן ילדים של משרד החינוך הגננת היא האחראית לכך שכל ילד יתנועע כשעה ביום. על הגננת להשיג  את שש מטרות "שילוב תנועה בסביבה הפיסית והחברתית" שהן מטרות הליבה.

הקורס בא לתת כלים ראשונים למימוש תוכנית הלימודים. נושאי הקורס צמודים למטרות תוכנית הלימודים ועוסקים בפיתוח התנועות הבסיסיות, המרחב הכללי והאישי, ויסות הכוח, מדדי הזמן ואפיוניו בתנועה, יציבה נכונה, הדימוי המנטאלי של התנועה, שילוב תנועה והמללה, הערכה עצמית חיובית בתנועה ודאגה לבטיחות הילד והסובבים אותו. נלמד שכיצד לשלב את התוכנית בנושאי הלימוד המרכזיים במקביל ללימודים בגן, הקניית מיומרנויות והרגלים גופניים – חינוך לשלומות.

שם הקורס: הגן כסביבה מעודדת תנועה

הקורס מניח כי על הגננת להיות מסוגלת ליצור סביבה מעודדת תנועה בגן ובחצר וכמי שיכולה למפות את צרכי הילד דרך משחק תנועתי וריקוד. בהסתמך על כך הקורס ילמד את הסטודנטיות את התצפית והמעקב אחר התנועה של הילדים במשחק התנועתי ובריקוד כבסיס למתן הזדמנויות תנועה. בקורס נלמד לבנות מרכז תנועה וסביבה מעודדת תנועה. כיצד לתת הוראות תנועה במפגשים ובמעברים תוך טיפוח היצירתיות של תנועת הילדים. בנוסף תהיה התייחסות למהות הצפייה ומיפוי הצרכים של הילדים תוך התייחסות למטרות ולהתנהגות הנצפות על פי רצף גילי (הכרת הטפסים) וכן יינתנו קווים מנחים לשיתוף הפעולה בין הגננת למורה לחינוך גופני.

שם הקורס: חשיבה מתמטית לוגית לגיל הרך

מטרתו העיקרית של הקורס הזה היא להכשיר סטודנטיות חושבות שיכולות לפתח ולטפח את דרכי החשיבה המתמטית אצל הילדים בגילאים 3-6 שנים, לשם כך הקורס יעסוק בשלושה רובדים עיקריים: ברובד הראשון, הסטודנטיות תיחשפנה לתכנית הלימודים בחשבון לגני ילדים ולטרום חובה עם הכרת עקרונות ושיטות הוראה שונות להוראת החשבון בגיל הזה. במסגרת זו הסטודנטיות תיחשפנה למגוון רחב של פעילויות, משחקים ואמצעי המחשה. ברובד השני, הדגש יושם על הכרת דרכי החשיבה של ילדים והכרת תהליכי התפתחות של מושגים מתמטיים בגיל הרך. בשלב הזה, הקורס ינסה לענות על שאלות כגון: מהן עקרונותיה של החשיבה המתמטית בגיל הזה? מהי חשיבה מתמטית הגיונית? מהן הגבולות של החשיבה המתמטית בגיל הרך? ושאלות דומות אחרות. במסגרת זו יוצגו מאמרים עדכניים שנוגעים להתפתחות החשיבה המתמטית בגיל הרך. ברובד השלישי, הסטודנטיות תיחשפנה ותתנסינה במגוון רחב של שאלות ובעיות מתמטיות המתאימות לגיל הרך ושדורשות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, ובשיטות הוראה מתאימות להעברתן. בעיות אלו נגזרות מתכנית הלימודים בחשבון ונוגעות לכל  הנושאים בה כגון: מיון, מניה, חוק השימור, השוואות וסדרי גודל, סיבה ותוצאה, חשיבה יעילה, אומדנים שונים באורך- שטח ונפח..וכו'.

שם הקורס: מדע בגן, תיאוריה ומעשה

מטרת הקורס פיתוח  עניין  וסקרנות  להרחבת  הידע

ההכשרה מתפרשת על פני ארבע שנות לימוד (פרט לסטודנטיות בתוכנית מצוינים להוראה), המשלבות לימודים עיוניים עם התנסות מעשית בהוראה ובחינוך. הלימודים בשלוש השנים הראשונות מתקיימים במשך חמישה ימי לימוד בשבוע, הכוללים התנסות בהוראה ובחינוך. בשנה הרביעית, הלימודים במסלול אינם מלאים והיקפם עד 15 שעות שנתיות. זאת, במטרה לאפשר לסטודנטיות לעסוק בהוראה בגנים בהיקף של שליש משרה לפחות (סטאז'). יצוין כי תוכנית הלימודים במסלול בנויה מרכיבי ההכשרה שלהלן: לימודי יסוד והעשרה, לימודי חינוך והוראה, התנסות בהוראה ובחינוך ולימודי ההתמחות.

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image