מערכת ה-Moodle מאפשרת לבצע רישום נוכחות של הלומדים בקורס וכן להפיק דו"חות מתאימים בפורמטים שונים (בין היתר, אקסל). יש להגדיר תחילה את מסך ההזנה ולאחר מכן לסמן בכל מפגש את הנוכחים, אלה שאינם נוכחים, מאחרים או שהיעדרותם אושרה.
לכלי הנ"ל יש יתרון משמעותי לא רק בשל האפשרות להפיק דו"חות אלא גם בשל העובדה שניתן לסמן נוכחות במהירות ובקלות בכל מקום גם ע"י מכשירים ניידים כגון טלפונים חכמים או מחשבי לוח.

הכנת היישום לרישום נוכחות
1 .עבור למצב עריכה.  
2 .ב"הוספת פעילות", בחר באפשרות "נוכחות תלמידים". 
 
יתקבל המסך הבא:
 
3 .שנה את השם (למשל ל"נוכחות"). אם יש צורך, ניתן להפעיל את רישום הנוכחות גם על קבוצות.
4 . הגדר זמינות: ברירת המחדל היא "הראה", כלומר כל סטודנט יוכל לראות את רישומי הנוכחות שלו בלבד. המרצה יכול כמובן לעיין ברישומי הנוכחות של כל הסטודנטים בכל מצב (גם נראה וגם נסתר).
5 .בסיום הקלק על שמירת שינויים והצגתם   ונקבל המסך הבא:
6.כדי להגדיר את המפגשים, הקלק על "הוספה"
 
יתקבל מסך כדוגמת הבא:
 
7. כדי להגדיר מספר מפגשים, סמן √ ליד "יצירת מספר מפגשים".
לדוגמה, יש להגדיר מפגשים של 6 שעות, בימי ה' החל מיום 1.10.2019 ועד
:31.10.2019
א. ב"תאריך מפגש" הגדר את תאריך ההתחלה: 1.10.2019 בשעה 09:00
ב. משך המפגש: 6 שעות.
ג. ב"תאריך סיום המפגש" הגדר את תאריך הסיום, 31.10.2019
ד. בימי המפגש, סמן "חמישי".
ה. תדירות: 1 שבוע (כלומר המפגשים מתקיימים מידי שבוע).
ו. ניתן להוסיף גם תיאור (כגון, "התמחות בטכנולוגיות מידע ותקשורת").

ז. בסיום, הקלק על "הוספת מפגש"                    תתקבל ההודעה:

ח. הקש על "המשך".
ט. הכנת היישום לרישום נוכחות


הצגת המפגשים ורישום נוכחות


1.  כדי להציג את המפגשים, הקש על "מפגשים". יתקבל המסך הבא:

2. כדי לרשום נוכחות ביום מסוים, הקלק בעמודה "פעולות" על הסימן הירוק .

תתקבל הטבלה הבאה:

3. סמן את אחת האפשרויות הבאות עבור כל לומד: נ – נוכח, א – אחור, מ – מאושר, ח – חסר.
ניתן גם לרשום לכולם את אותה אפשרות: כך למשל הקלקה על בראש העמודה
תגרום לסימון נוכחות לכולם. בהמשך ניתן לעדכן פרטנית את הסימון של כל אחד
מהלומדים.

בסיום הקלק על   "שמירת נתוני נוכחות" 

4. כדי לעדכן רישום נוכחות קיים, הקש על תאריך המפגש או הזמן ובסיום, הקש שוב על "עדכון מפגש"

הגדרות מתקדמות
הגדרת מאפיינים


1. בסרגל העליון בחר באפשרות "מאפיינים"

2. ייפתח החלון הבא:
 
3. ניתן לעדכן את הקיצורים ו/או התיאורים וכן להוסיף קיצור חדש. מומלץ לעדכן את ציון
הנוכחות ל 1- (במקום 2) כדי שתהיה ספירה מדויקת של מספר המפגשים שהלומד נכח.
בסיום הקלק על "עדכון"

הפקת דו"חות


תחילה יש לבחור את אחת האפשרויות (כל המפגשים, מפגשים שהסתיימו, חודשים,
שבועות או יום). ניתן להפיק שני סוגי דו"חות נוכחות:
1. דו"ח מסך: הקלק על "דוח". יוצג פלט.
2. יצוא: ניתן לייצא לקובץ (כגון אקסל) ע"י בחירה באפשרות "יצוא".
3. ברירת המחדל היא "בחירת כל המפגשים". ניתן לבטל אפשרות זו ואז להגדיר חלון זמן
ובסיום להקליק על (EXCEL (תחילת תקופה וסוף תקופה). יש לבחור תצורה (כגון
"אישור".
הערה: בכל אחד מהדו"חות הנ"ל , הציון יתייחס לסך הנוכחות מתוך סך כ ל המפגשים
בלי קשר לתקופה שנבחרה.

בכבוד רב,
בילאל מנסור
יחידת התקשוב – מכללת סכנין