העשור האבוד של השתתפות נשים ערביות בשוק העבודה, הפסד של מיליארדי שקלים בתוצר הלאומי, ומיליוני שקלים בהכנסות ממסים