מחקר זה מנסה לבדוק את השפעת תכנית אקדמיה כיתה , תכנית חדשה בהכשרת מורים, על התפתחותם המקצועית של הסטודנטים , מנקודת מבטם.
המחקר בודק את יחס הסטודנטים עם המורים המכשירים , המדרכים הפדגוגים , ותלמדי בית הספר. אוכלוסיית המחקר הינה 32 סטודנטים שה ג המחוגים אנגלית ומתמטיקה אשר מתנסים לפי מודל אקדמיה כיתה, כלי המחקר הם ראיון ושאלון , תוצאות המחקר 
1.    רמת הידע , המיומנות ,והכשרה של המשתתפים היו יותר גבוהים אחרי התוכנית
2.    פרחי ההוראה התנסו בצורה אפקטיבית ויעילה יותר לאחר התכנית 
3.    פרחי ההוראה היו יותר משוכנעים שהם עשו הבחירה הנכונה להיות מורים לאחר התוכנית 
4.    יחס פרחי ההוראה כלפי המדריך הפדגוגי , המורה המכשיר ,ובית הספר והתלמידים השתפרו  לאחר התכנית.
מילות מפתח: הכשרת מורים , מורה מכשיר , מדריך פדגוגי , בית ספר מאמן