הנחיית קבוצות היא תכנית יישומית להכשרת מנחים, אשר מקנה הזדמנות ייחודית לשלב ידע ותיאוריה עם מיומנויות ופרקטיקות בהנחיית קבוצות. הקורס מפתח ומדגיש את המיומנויות והידע בתחום כוחה של הקבוצה, והשימוש בעבודה קבוצתית למען קידום יעדים, תכניות, משימות והטמעת ערכים אם כקבוצת חשיבה יצירתית, כקבוצת למידה הנדרשת לפיתוח מיומנות, או כקבוצה העומדת בפני משימה ארגונית.
בנוסף לכך, הקורס מקנה כלים של אימון אישי וקבוצתי תוך שילוב דרכי הוראה שונים. השיעורים בקורס מלווים באינספור דוגמאות מהעבודה בשטח, הפעלות, תרגילים, דיונים קבוצתיים, התנסות בתחום, ניתוח אירועים, ורקע תיאורטי ברמה אקדמית אשר מאפשרים לבוגרים הבנה מעמיקה ויישומית בתחום, וכן עוזרים להשתלבות מהירה בשוק העבודה.