בפגישת פורום דרגות וקידום (דרגות 9-7) ופורום פיתוח פרופסיונלי, שהתקיים ביום רביעי,11.1.2017 במכון מופ"ת, נערך טקס פרישה לגב' אילנה רוזנברג, מנהלת גף פיתוח מקצועי לעו"ה, במשרד החינוך. בעת פרישתה, היא סכמה 45 שנות עשייה. 
בדברי הפרישה היא ציינה שבמהלך עשר השנים מאז החלת הרפורמות, נעשתה כברת דרך משמעותית, ששינתה תפיסות, תהליכי עבודה והתפתחות בתחומים שבאחריות המינהל והאגף לפיתוח מקצועי. תהליכי השינוי על ערכים שליווי את עבודתה; מצוינות, אחריותיות, מקצועיות, ושיתופיות.
ד"ר יאסר עואד, סגן נשיא למחקר, תכנון ואסטרטגיה, ומנהל המרכז לפיתוח מקצועי וחבר בפורום דרגות קידום, ציין שהשותפות בין המכללה והאגף לפיתוח מקצועי במטה ובמחוז צפון היוו אדמה פורייה להתפתחות מטאורית, הן בהיקף הפעילות והן בעומק התכנים של התכניות שמועברים היום במרכז לפיתוח המקצועי במכללה. 
היא ציינה למופת שיתוף הפעולה ושותפות בין האגף לפיתוח מקצועי של משרד החינוך לבין המרכז לפיתוח מקצועי במכללת סכנין.
אנו במרכז לפיתוח מקצועי מאמינים כמוה, כי עוצמת אש אינטלקטואלית, ערכים, להט, מוסר עבודה ופרקטיקה עשויים להוות חלק מאבני הדרך ליצירת מורים הרואים בעבודתם קריירה המממשת שליחות תרבותית, חברתית, חינוכית ליצירת חברת מופת.
בתום הטקס העניק לה ד"ר יאסר עואד, בשם המכללה והמרכז לפיתוח מקצועי, אות הוקרה על השותפות, המקצועיות והתווית הדרך למצוינות.