1. הבהרה לפי סעיף 2 (ד) תחת הכותרת "הגדרות", ישונה ונוסחו יהא כמפורט מטה:

כל 6 הנכסים (באקה אלגרבייה, אום אלפחם, כפר יאסיף, נצרת, רהט ושפרעם) , כאשר שטח הבנוי של כל נכס מהנכסים הנ"ל יהיה כדלהלן:

  1. באקה אלגרבייה –                  בין 250 עד 450 מ"ר.
  2. אום אלפחם -                         בין 250 עד 450 מ"ר
  3. נצרת -                                    בין 250 עד 450 מ"ר
  4. כפר יאסיף -                           בין 150 עד 250 מ"ר
  5. רהט -                                     בין 100 עד 200 מ"ר
  6. שפרעם / אפק /אעבלין          בין 100 עד 200 מ"ר 
  1. הבהרה לפי סעיף 7.4. למכרז (מסמך ב') : ישונה ונוסחו יהא כמפורט מטה:

4.הצהרה כי הנכסים עומדים לרשותו לתקופה של שנתיים לפחות.

  1. הבהרה לפי מסמך ה' סעיף 2  למכרז: ישונה ונוסחו יהא כמפורט מטה:

כל 6 הנכסים הנ"ל עומדים לרשותי ובחזקתי הבלעדית לתקופה שלא תפחת משנתיים.

 

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה זה