במסגרת הפעילות האקדמית במרכז לפיתוח מקצועי במכללת סכנין להכשרת עו"ה בראשותו של ד"ר יאסר עואד והמנחה ד"ר אמל פאהום, נערך בסוף שנה"ל תשע"ו שני ימי שיא עם סגני מנהלים שנה ה' במרכז פסג"ה טבריה. הראשון התקיים בבית ספר הימי בטבריה, והשני במרכז פסג"ה טבריה.

קורס סגני מנהלים נערך בשותפות מלאה עם גב' שמחה כחלון מנהלת מרכז פסג"ה טבריה.

 

ייחודו של הקורס בא לידי ביטוי הן ברמת התוכן בנושא "כישורי הדרכה והנחייה", והן באופי הסגנים המשתלמים בקורס. הגוון של המשתלמים בקורס מייצג נאמנה את הפסיפס של האוכלוסייה בצפון (יהודים, ערבים – מוסלמים, נוצרים ודרוזים).

הקבוצה עברה תהליך מרתק של גיבוש ודנים ביחד על דילמות וסוגיות שנתקל בהם סגן המנהל בעבודתו השוטפת. במרוצת הזמן, הקבוצה הפכה להיות "קהילה מקצועית לומדת", קבוצת עמיתים שמתלבטים ביחד ומנסים למצוא פתרונות לא שגרתיים תוך שימוש במשאבים ייחודים אצל כל סגן על פי ניסיונו במסגרות החינוך השונות.

הייחודי בהשתלמות זו שהיא נבנתה יחד עם הסגנים, על פי צרכיהם הייחודים, ועולמות התוכן שכל אחד מביא איתו, תוך היחשפות לדומה ולשונה אצל האחר.

בסוף הקורס התקיים יום שיא שבו הציגו הסגנים  את עבודותיהם ושקפו את תהליך הלמידה שהיה לכל אחד ואחד מהם, וכיצד ניתן לרתום, בצורה מיטבית, את הצוותים השונים בתוך בית הספר לעבודה שיתופית ופרואקטיבית.

 

סיכום המפגש עם המנחה ד"ר אמל פאהום במרכז פסג"ה טבריה :  

אחד המפגשים הייחודים היה פרקטיקום לעבודת צוות שהתקיימה בבית הספר הימי בטבריה ביוזמת סגן המנהל מר' מנשה וזו הייתה חוויה מעניינת, מאתגרת ומוצלחת. הפעילות שהתקיימה בבית ספר הימי התאפיינה בדינמיקה לגיבוש צוות, התמודדות עם קונפליקטים, וגיבוש הצוות לעבודה משותפת, הסגנים למדו הלכה למעשה על משמעות עבודת הצוות דרך הפעלות וחתירה בספינות.

בשנה"ל תשע"ז, ובהתאם לשיח ומיפוי הצרכים שנעשו בסוף הקורס בשנה"ל תשע"ו, קבוצת הסגנים ממשיכה לעבוד ביחד זו שנה שלישית ברציפות, ההדגש לשנה זו מתמקד בהערכת הפרקטיקה בנושאים שמובילים בבית ספרם, תוך ראייה מערכתית שנשענת על עוצמה מקצועית ומחויבות  הדדית בין כל חברי הקבוצה.