מלגת קרן סיוע - משרד החינוך - ערעורים

בעקבות פניות חוזרות ונשנות מציבור הסטודנטים בנוגע לפרק הזמן שניתן להגשת הערעורים,

ניתנת בזאת הזדמנות נוספת ואחרונה לסטודנטים שלא עמדו בלוחות הזמנים שנקבעו תחילה ומעוניינים להגיש ערעור לשנת הלימודים תשפ"א.

על כן, מערכת הסיוע להגשת ערעורים לשנת תשפ"א, נפתחת באופן חד פעמי ולפנים משורת הדין החל מהיום, יום שני, ז' באייר תשפ"א, 19/4/21.

המערכת תנעל סופית ביום חמישי, י' באייר תשפ"א, 22/4/21, בחצות הלילה.      

 

עליהם לפנות למוקד הסיוע במספר המופיע באתר המלגה - 1-700-505-885

 

באחריות הסטודנט לעמוד בלוח הזמנים כפי שצוין. לא יענו תלונות בנושא.

חיפוש

image
image
image
image