הוראות השימוש בזום במכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

הוראות השימוש בזום במכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
מכללת סכנין, כמו כל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, עברה השנה ללימוד ולמידה מרחוק. מעבר זה מחייב שימוש נרחב באמצעים טכנולוגים.

חברות וחברי סגל נכבדים
סטודנטיות סטודנטים נכבדים


מכללת סכנין, כמו כל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, עברה השנה ללימוד ולמידה מרחוק. מעבר זה מחייב שימוש נרחב באמצעים טכנולוגים. לאור זאת, המכללה הכינה את חברי הסגל עם מגוון כלים רחב בתחום הטכנופדגוגיה, והכינה סרטוני הדרכה ומענה טלפוני לסטודנטים ולחברי הסגל. אנו מבקשים מעט השקעה ותרגול מצד הסטודנטים, השימוש בהם יהיה קל וזורם. הכלי המרכזי מתוכם הוא ה'זום'. לנוכח מציאות חדשה זו, ולנוכח הצורך בקיום המפגשים דרך 'זום', חשוב לציין מספר הערות והארות שיש לקחת אותן בחשבון על מנת שתהייה לכולנו הוראה ולמידה מיטביים: 
 
נוכחות והשתתפות:

1.    שיעורי "זום" הם שיעורים לכל דבר ועניין כך שהנוכחות של 80% מן המפגשים היא חובה והמעורבות וההשתתפות גם הם חיוניים. היעדרות לא מוצדקת משיעור זום דינה כהיעדרות לכל דבר ועניין, גם אם ניתן לצפות בשיעור המוקלט מאוחר יותר.

2.    בעת תחילת השיעור ובמהלכו, על כל הסטודנטים/יות להדליק את המצלמה ואת המיקרופון בכדי שניתן יהיה לראות ולשמוע אותם ולקיים אינטראקציה. מידת החובה להמשיך ולהיות עם מצלמה דלוקה תלויה בהוראות המרצה.

אתיקה ופרטיות בזמן שיעורי ה'זום':
1.    בהעדר הוראה ו/או עדכון אחר מטעם המרצה, כל שיעורי הזום מוקלטים, ומועלים למודל בכדי לאפשר צפייה נוספת ומאוחרת יותר על ידי הסטודנטים/יות.
2.    השיעורים המוקלטים הינם מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים ואין להפיץ אותם ו/או להעביר אותם  ללא אישור מפורש ובכתב מהמרצה. הפרת הוראה זו הינה עבירת משמעת, ויכולה לגרור הליכים משמעתיים במכללה.
3.    מומלץ לשמור על הופעה ומראה הולמים.
4.    מומלץ להשתמש ברקע וירטואלי ניטרלי/אישי באופן שלא יחשוף ו/או יאפשר לאחרים לחדור למרחב הפרטי המשפחתי הביתי שלבם. 
5.    מומלץ לוודא שאתם כל הזמן נמצאים במצב של MUTE כדי שלא כולם ישמעו את מה שקורה ברקע ואת השיחות שאתם ו/או אחרים מקיימים תוך כדי השיעור.
6.    במקרה של נסיבות מיוחדות שבהן הסטודנט/ית אינם מעוניינים לפתוח את המצלמה יש לפנות מראש למרצה ולקבל את אישורו מראש.
7.    כללי ההתבטאות בשיעורי ה"זום" זהים לכללי ההתבטאות בכיתה הרגילה: גם בצ'אט וגם ב"חדרים" יש לשמור על כללי התבטאות הולמים שאינם פוגעים בכבודם של אחרים.
 

חיפוש

image
image
image
image