פרסום למלגת מפעל הפיס

סטודנטיםות
שלום רב,

כמדי שנה, בשנים האחרונות, ממשיך מפעל הפיס להעמיד מלגות לסטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך.
השנה ההגשה היא בטופס בקשה מקוון. כל סטודנט העומד בתנאי קבלת המענק וההלוואה המותנית, יידרש להיכנס לטופס הבקשה למלא אותה ולצרף את האישורים והאסמכתאות הדרושות בטופס, ללא התערבות של המכללות.
לנוחיותכם ולבדיקת תנאי קבלת מלגה:
 
1. מצ"ב קישור למלגות מפעל הפיס - https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/mifaal_hapais_scholarship.pdf
 
2. מצ"ב קישור למערך המסייע - https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/teacher_training_7.pdf
 
לשאלות ועזרה בנושא מלגות הפיס, הסטודנטים יפנו למרכזי המלגות במכללות.
 
מצ"ב קישור לטופס הבקשה המקוון:

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.MinhalHachsharaPituach.Pe_alef.pais.xsn
 
הנחיות חשובות:

  1. כל השדות בטופס הם שדות חובה
  2. חובה לצרף אישורים ואסמכתאות – צילום ת"ז, אישור לימודים לשנת הלימודים תשפ"א, אישור ניהול חשבון/צילום שיק על שם הסטודנט, התחייבות חתומה ע"י הסטודנט (מצ"ב נספח א' – כתב הצהרה והתחייבות)
  3. לאחר שליחת הטופס לא ניתן לערוך בו שינויים!
  4. כאשר עושים "שליחה" תיפתח חלונית עם ההודעה "הטופס נשלח בהצלחה" – לא יישלחו הודעות נוספות למייל/לנייד. לאחר קבלת הודעה זו אין צורך לוודא שהטופס התקבל. לאחר אישור ההודעה יירשם "הטופס נסגר".
  5. לאחר בדיקת הבקשות והעמידה בתנאים, יינתנו תשובות ישירות לסטודנטים, לכתובת המייל שתירשם בטופס המקוון.
  6. הטופס יהיה זמין להגשות עד לתאריך 30.11.2020 – לאחר מועד זה לא יהיה ניתן להגיש בקשות!! 

 
שיהיה לכולם בהצלחה ושנה טובה!
 

חיפוש

image
image
image
image