קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד נשיא/ת המכללה

מכללת סכנין (ע"ר)

קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד נשיא/ת המכללה

מועד כניסה לתפקיד:  לקראת תחילת תשפ"א

מכללת סכנין (ע"ר) הינה מכללה מובילה במגזר הערבי בישראל העוסקת בהכשרת מורים ומחנכים במסגרת לימודי התואר הראשון והכשרת אקדמאיים ובפיתוח מקצועי של אנשי הוראה, חינוך וטיפול בתואר השני. מכללת סכנין מקפידה על איכות אקדמית ותפישות חינוך מתקדמות עם דגש על צרכי החינוך במגזר הערבי בישראל

  • נשיא/ת מכללת סכנין יישא באחריות הכוללת לניהול האקדמי והמנהלי של המכללה ויפעל להמשך קידומה ופיתוחה של המכללה – הן בזירה הפנים מוסדית, הן בזירה המקומית והן בזירה הבינלאומית. הנשיא/ה הנבחר/ת ייצג את המכללה בפני הגופים המופקדים על ההשכלה הגבוהה, הכשרת המורים, הציבור, גורמי חוץ ועוד.

הכישורים הנדרשים לתפקיד  נשיא/ת המכללה הינן:

  • תואר פרופסור (רצוי מן מניין), בעל הכרה ומוניטין אקדמיים;
  • היכרות וניסיון ניהולי מוכח בתפקיד בכיר, המוכיח כישורי יזמות, מנהיגות ויכולת לקדם פיתוח אקדמי ותשתיות פיזיות.
  • יכולת ליצירת שיתופי פעולה עם רשויות, גורמים ממשלתיים, גורמים מממנים, קרנות וארגונים אחרים, ויכולת גיוס כספים בארץ ובעולם.
  • הזדהות עם מטרות המכללה, חזונה, אופייה ומעורבותה הקהילתית.

הגשת מועמדות תיעשה על ידי הרואים עצמם מתאימים, תוך צירוף קורות חיים מפורטים בעברית ובאנגלית, מכתב נלווה המתאר את התאמתם לתפקיד וכל מסמך אחר אשר תומך בעמידתם באמות המידה הנ"ל ובהתאמתם לתפקיד. את קורות החיים יחד עם החומר הנלווה יש לשלוח  לוועדת האיתור באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  sakhnin@sakhnin.ac.il  וזאת עד ליום 20.06.2020 בשעה 16.00.

פניות מגישי המועמדות ודיוני ועדת האיתור יתנהלו בסודיות מלאה.

 ועדת האיתור שומרת על זכותה שלא לפנות לכל מועמד שיגיש מועמדותו, לפנות בעצמה למועמדים פוטנציאליים, לבחור במועמד שלא השיב למודעה זו או שהשיב לה באיחור וכן לבחור במועמד שלא היו לו כל הכישורים המפורטים לעיל.

ועדת האיתור לנשיא מכללת סכנין (ע"ר)

חיפוש

image
image
image
image