זמני הרצאות בחודש רמדאן

טבלה בזמני הרצאות

חודש רמדאן

2020

תואר ראשון

 

הרצאה

שעה

הרצאה 1

09:00-10:10

הרצאה 2

10:15-11:25

הפסקה

11:25-11:35

הרצאה 3

11:35-12:45

הרצאה 4

12:50-14:00

הרצאה 5

14:05-15:15

 

 

הסבה

הרצאה

שעה

הרצאה 1

08:30-09:40

הרצאה 2

09:45-10:55

הרצאה 3

11:00-12:10

הפסקה

12:10-12:25

הרצאה 4

12:25-13:35

הרצאה 5

13:40-14:55

חיפוש

image
image
image
image