קורסים מרוכזים בחופשת אביב  לשנה"ל תש"פ

רשימת הקורסים המרוכזים לחופשת האביב לשנת הלימודים תש"פ

היחידה להסב ה ולימודי המשך

קורסים מרוכזים בחופשת אביב  לשנה"ל תש"פ  

 

 

שם הקורס

 

תאריך

 

שעה

זהירות בדרכים

11/4/2020

 

 

08:30-15:30

עזרה ראשונה

20/04/2020

21/04/2020

22/04/2020

23/04/2020

24/04/2020

08:30-15:30

08:30-15:30

08:30-15:30

08:30-15:30

08:30-15:30

ביטחון ובטיחות

07/04/2020

08/04/2020

09:00-15:30

09:00-15:30

 

 

 

חפש

image
image
image
image