פתיחת הרשמה להגשת בקשה לסיוע להלוואה או למלגה לשנת הלימודים תשע"ט

שמחים להודיע כי נפתחה ההרשמה להגשת בקשה לסיוע להלוואה או למלגה של משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ט. ההרשמה להגשת מועמדות מתקיימת בין התאריכים: ביום שלישי כ"ד בטבת תשע"ט עד יום ראשון ה' באדר א' תשע"ט 1/1/2019 – 10/2/2019

הריני שמחה להודיעכם כי נפתחה הרשמה להגשת בקשה לסיוע להלוואה או למלגה של משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ט.

ההרשמה להגשת מועמדות מתקיימת בין התאריכים:

ביום שלישי כ"ד בטבת תשע"ט עד יום ראשון ה' באדר א' תשע"ט

1/1/2019 – 10/2/2019 (יש לעקוב אחר הפרסומים)

תשומת ליבכם: המועד האחרון עבור הרשמה לקבלת סיסמא, 28/1/2019 כ"ב בשבט תשע"ט.

    המועד האחרון עבור הגשת הבקשה לסיוע, עד יום ראשון 10/2/2019 ה' באדר א' תשע"ט.

אבקש לפרסם את המדע לכלל הסטודנטים הלומדים במוסדכם. – בהדגשה במידה והם עונים על :

מענק משפחות מיוחד לסטודנטים:  

מחייב את 3 התנאים הבאים: 

  1. לסטודנט יש ילד אחד לפחות.
  2. תשלום שכר לימוד שנתי בסיסי מלא.
  3. שמתקיים לפחות אחד מתנאי הזכאות המפורטים:
  • המבקש ו/או בן/ת הזוג קיבל/ו ­ קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.
  • המבקש קיבל תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב – 1972 מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.
  • המבקש ו/או בן הזוג קיבל "קצבה" - מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה ("מלגת הבטחת הכנסה לאברכים" במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.
  • המבקש ו/או בן הזוג נמצא/ים בטיפול שירותי הרווחה ומוכר/ים בדרגה זכאות א'.
  • המבקש מוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי: נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות והוא מקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

הנחיות מפורטות יש בדף הנחיתה בכתובת :

www.edu.gov.il/Scholarships

חיפוש

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image