פרופ' מחמוד בשולחן משותף, בנושא התנסות בהוראה משדה אימון למרחב למידה משותף.

פרופ
השולחן המשותף יוביל שינוי פרדיגמה באשר להתנסות בהוראה בשלב ההכשרה.מטרת השיח בשולחן היא לרקום יחד מדיניות באשר להתנסות בהוראה ביחס לאפיון ההדרכה הפדגוגית, לפרופיל ותפקיד מחודש למד"פ, לאפיון בתי – ספר מאמנים ולפרופיל ותפקיד המורה המאמן. צוות החשיבה מורכב מבעלי תפקידים במוסדות האקדמיים להכשרת מורים, מנציגי מטה מהמינהל הפדגוגי ומהמזכירות הפדגוגית, מנציגת הסתדרות המורים, מנציגי המחוזות ומנציגי מכון מופ"ת,, זאת על-מנת לאפשר לקולות רבים לעצב את השינוי מנקודות מבט שונות 

חפש

image
image
image
image