נהלים והנחיות

להלן הנחיות ולוח הזמנים לתהליך הנחיית עבודת הגמר בתכניות השונות ביחידה ללימודים מתקדמים.

א. לוח זמנים

שלב

תאריך

סעיף

1

15.11.19

מועד אחרון לשיבוץ מנחים

2

30.12.19

מועד אחרון להגשת נושא עבודת הגמר כולל שאלת מחקר מנוסחת לאישור המנחה

3

31.01.20

המועד האחרון להכנת כלי המחקר המתאים

5

28.02.20

הגשה למנחה הצעת עבודה מקיפה (בהתאם למדריך של הגשת הצעת מחקר שנמצא באתר)

6

30.04.20

הגשה למנחה פרק ראשון: מבוא, סקירת ספרות, מטרות/שאלות/השערות

7

31.05.20

הגשה למנחה פרק שני: מתודולוגיה (שיטת המחקר)

8

31.07.20

הגשה למנחה פרק שלישי: ממצאים

9

31.08.20

הגשה למנחה פרק אחרון: דיון

10

31.09.20

סיום התיקונים והגשת העבודה במזכירות היחידה באישור המנחה

 

ב. תחולה: שנה"ל תשע"ח

ג. זמן תגובה של המנחה: כאשר סטודנט שולח חומר למנחה, חובתו של המנחה לענות לאי מייל של הסטודנט בלשון "פנייתו התקבלה", למנחה עומד פרק זמן של 14 ימים לתגובה מפורטת.

ד. תגובה כתובה של המנחה: סטודנט שמתעכב עד 14 ימים אחרי תאריך היעד, בהתאם לנוהל, יקבל מכתב התראה מהמנחה עם עותק ליחידה (שירין), ולרכז התכנית.

ה. תגובה של רכז/יו"ר התכנית: כאשר הרכז/היו"ר מקבל עותק של מכתב התראה ממנחה, הסטודנט יהיה "ברשימת המעקב" של הרכז, אם בתוך 14 ימים לא חל שינוי, יוזמן הסטודנט לשיחת הבהרה והסבר לגבי האפשרות שיהיה במעמד "לא תקין" בהתאם לתקנון.

ו. עיכוב: סטודנט שלא יעמוד בלוח הזמנים של הנוהל, יחויב ברישום מחדש לקורס סדנא מלווה לפרויקט גמר, כולל תשלום בגין הקורס, ואינו יכול לסיים את התואר בתום שנתיים.

ז. תפוצה: כלל המנחים והסטודנטים של שנה ב' ביחידה, ביום הראשון של שנת הלימודים.

ח. מקרים חריגים ידונו בוועדת ההוראה.

 

איכות עבודות הגמר


עבודת הגמר מהווה מרכיב מרכזי בתוכניות הלימוד בתואר שני, היא משמשת כגולת הכותרת של תוכנית ההכשרה ובה נדרש הסטודנט ליישם את החומר הנלמד ואת התובנות שנרכשו במהלך הלימודים, להקשר הרלוונטי של הכיתה, בית הספר או רמה אחרת של מערכת החינוך בה מתפקד הסטודנט או עשוי לתפקד בה בעתיד.

עבודת הגמר חייבת לעמוד בשלוש אמות מידה: (א) היא חייבת להיות רלוונטית לבית הספר ו/או לעבודתו החינוכית של הסטודנט בהווה או בעתיד; (ב) היא חייבת להדגים יישום של החומר במסגרת התוכנית; (ג) היא חייבת לשלב העמקה עיונית עם עבודה מעשית בשטח.
לאור זאת, אני חוזר ומדגיש את חשיבות האיכות של עבודות הגמר, לסטודנט שעבורו מהווה גולת הכותרת ותמצית ההכשרה, והן למכללה לשם הערכה עצמית ולשם ההערכה של משרד החינוך והמל"ג (המועצה להשכלה גבוהה). לשם כך, משקיעה המכללה משאבים גדולים בתהליך ההנחייה, על ידי הצמדת מנחה אישי לכל סטודנט/ית.

לאורך השנים, איכות העבודות של בוגרי היחידה ללימודים מתקדמים במכללת סכנין (ע.ר), קבלו הכרה הן ברמה הלאומית (בכנסים של משרד החינוך ומכון מופ"ת) והן ברמה הבינלאומית (ע"י פרסומים בעיתונות הבינלאומית והצגות בכנסים בינלאומיים). אנו נמשיך לשמור על המוטו הזה מכל משמר.

אי לכך, לא ניתן למסור עבודת גמר לשיפוט כל עוד אין אישור חתום על ידי מנחה, ואסור בהחלט לדחוק במנחה לצורך סיום, כל עוד המנחה ממשיך להעיר ולהאיר על העבודה.
אם מתעוררות בעיות כלשהם בתהליך ההנחייה, תוכלו לפנות למנחים, לראש או לרכז התכנית, למערך האדמיניסטרטיבי ביחידה, או לראש היחידה ללימודים מתקדמים.
מאחל לכם הצלחה רבה.

חיפוש

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image