נהלים ומידע כללי

כללי ההתנהגות והעבודה בספרייה מפורטים באתר ובתקנון. 

סטודנטים/יות שיפרו את הסדר הטוב ויתנהגו בניגוד לכללים יתבקשו לצאת מן הספרייה.

אי עמידה בכללים תוביל לצעדים משמעתיים.

הסדרי הכניסה לספרייה

 • הכניסה לספרייה מותרת לסטודנטים/יות, סגל המכללה, עובדי/ות המכללה ואורחים/ות.
 • הכניסה לספרייה מותרת עד רבע שעה לפני שעת הסגירה.
 • הדרכות, סיורים ושיעורים של גורמי פנים: פעילות של קבוצות מקהילת המכללה בתחום הספרייה מותנית באישור מנהל הספרייה ובתיאום מוקדם.
 • אין להכניס לספרייה תיקים, סלים או שקיות אטומות (חברי/ות סגל אקדמי רשאים להיכנס לספרייה עם תיק לאחר הצגת כרטיס סגל המעיד על היותם עובדים מן המניין במכללה)
 • חדר לוקרים להפקדת תיקים נמצא מימין לכניסה לספרייה.
 • ביקורת חומר מושאל: ביציאה מהספרייה, יציג הקורא בפני ספרנ/ית ההשאלה את כל הפריטים הספרייתיים שהושאלו.
 • פרטיות הקוראים: יצוין כי הספרייה אינה מוסרת לקורא פרטים על קורא אחר או על פרטי השאלותיו.

ביקורים של גורמי חוץ בספרייה

 1. סיורים בספרייה מותנים באישור מוקדם של מנהל הספרייה.
 2. סיורים לאורחים מן החוץ ייערכו בליווי עובדים מורשים (אחראי לקשרי ציבור). במקרה ויש צורך בהדרכה מקצועית, ילוו המבקרים על ידי ספרן/ית.
 3. לקבוצה המונה מעל 15 משתתפים/ות נדרש אישור מנהל הספרייה.

כללי ההתנהגות בספרייה

 • יש לשמור על השקט בכל תחומי הספרייה, למעט באזורים המיועדים לעבודה בקבוצות (ומסומנים בשלט "אזור עבודה קבוצתית").
 • חל איסור מוחלט להפעיל מכשירי טלפון סלולריים בספרייה.
 • חל איסור מוחלט לעשן בשטח הספרייה.
 • אין להכניס דברי מזון ומשקאות (פרט למים).
 • יש לשמור על הניקיון והסדר בספרייה.
 • אין להעביר כסאות ושולחנות ממקום למקום ואין להניח הרגליים על השולחן או כסא.
 • הספרייה אינה אחראית על חפציהם של המבקרים. אין להשאיר חפצים אישיים ומחשבים ניידים ללא השגחה.
 • יש לשמור על שלמות וניקיון הספרים וכל חומר וציוד ספרייתי אחר. הפגיעה בשלמות של פריט ספרייתי (תלישת דפים או קימוטם, ציור או כתיב על/בתוך הספרים) היא עבירת משמעת.
 • בספרייה פועל מכשיר להגנת ספרים. 
 • אין להכניס לשירותים חומר ספרייתי כלשהו.
 • יש להישמע להוראות עובדי/ות הספרייה. קורא חייב להזדהות ולמסור את פרטיו האישיים לעובד/ת הספרייה אם הוא נדרש לעשות כן.
 • השימוש במחשבי הספרייה לשיחות צ'ט אסור.
 • הצעות ותלונות ניתן להפנות בכתב למנהל הספרייה.

כללי השימוש באוסף הספרייה

 • רוב האוסף הספרייתי מאורגן בשיטת המדף הפתוח. הקורא רשאי לגשת ישירות למדפים, לחפש ולהוציא מן המדפים ספרים וחומר ספרייתי אחר כרצונו ולעשות בהם שימוש.
 • ספרים שמורים (אסורים או מוגבלים להשאלה) רשומים ככאלה במחשב הספרייה ומסומנים בפס כחול-אדום. ספרים אלו מיועדים לקריאה בספרייה בלבד.
 • בתום השימוש בחומר ספרייתי יש להניחו על אחת מעגלות האיסוף הפזורות בספרייה (ולא על המדפים).