פתיחת כרטיס קורא ושירותי השאלה

מכסת השאלה ומשך השאלה

סטודנטים/יות עד 8 ספרים 

עד 2 ספרים שמורים (סטטוס 10) ללילה

סגל עד 10 ספרים
עד 2 ספרים שמורים (סטטוס 10) ללילה.
עובדי/ות המכללה עד 3 ספרים לתקופה של שבוע
בעלי/ות מנוי לספרייה עד 5 ספרים לתקופה של שבוע

* לסטטוס/זמני השאלה של ספרים וכתבי עט ראה/ראי בתקנון הספרייה

* הספרייה רשאית לקצר את תקופת ההשאלה של ספרים בהתאם לדרישה

קנסות

איחור בהחזרת ספרים במועד יגרור לחיוב בקנס כמפורט:

ספרים לא שמורים: 5 ₪ לספר, ליום.

ספרים שמורים: 15 ₪ לספר, ליום.

בעלי מנוי לספריה: 15 ₪ לספר, ליום (לספרים שמורים ולא שמורים).

ספרים שמורים וכתבי עת המושאלים לשעתיים למטרות צילום: 10 ₪ לכל שעת איחור.

אי תשלום קנסות יגרום להשעיית זכויות השאלה.

* לפרטים נוספים לרבות אפשרויות לבקשת ביטול/הפחתת הקנס בתקנון הספרייה

הארכת השאלה

האחריות להאריך את תקופת ההשאלה מוטלת על השואל/ת בלבד. 

ניתן להאריך את תקופת ההשאלה בדרכים הבאות: 

בדלפק הספרייה בשעות הפעילות.

דרך טופס בקשת הארכה באתר הספרייה.

באמצעות קטלוג הספרייה: יש להקיש על) כרטיס הקורא שלך (בסרגל העליון מצד שמאל. 

טלפונית בין השעות 8:00 – 10:00 בבוקר. טלפון 04-905-8060

קיימת הגבלה במספר ההארכות שניתן לבצע בהתאם לתקנון הספרייה ו/או לסטטוס הפריט.

לא ניתן להאריך השאלה

 • אם הספר/פריט מוזמן ע"י קורא אחר.
 • אם הקורא חייב קנס.
 • אם הספר שמור ומושאל רק ללילה.
 • אם ישנה חריגה מתקופת ההארכה המקסימלית המוגדרת עבור הספר/פריט.

תקופת ההארכה המקסימלית הינה:

 • לסטודנטים/יות: עד 70 יום – עבור ספרים בהשאלה רגילה.
 • לסגל אקדמי: עד  140  יום – עבור ספרים בהשאלה רגילה.

חסימת זכויות השאלה/הארכה תחול במקרים הבאים

 • הקורא/ת חייב שכר לימוד. ההודעה על חיוב שכר לימוד ו/או סגירת החוב, היא באחריות מינהל התלמידים.
 • החזקת ספרים באיחור.
 • אי תשלום קנס.

הזמנת ספר מושאל

 • ניתן להזמין ספר שמושאל לקורא אחר באופן עצמאי דרך כרטיס הקורא ובקטלוג הספרייה.  
 • כאשר הספר המוזמן מוחזר, יקבל המזמין הודעה בדואר האלקטרוני. ספר נשמר עבור המזמין בדלפק ההשאלה במשך שלושה ימים מיום ההודעה.
 • בירור סטטוס השאלות והזמנות נעשה דרך קטלוג הספרייה וכרטיס הקורא. 

פרטים נוספים בתקנון הספרייה

ספרים שאבדו או נפגמו

ספר מושאל נמצא באחריותו המלאה של השואל. קורא שאיבד ספר, או גרם לו נזק, יודיע על כך לספרייה. הקורא יחויב במחיר הספר, בדמי כריכה ובדמי טיפול על פי עלותם, ועליו להסדיר התשלום בתוך שבועיים מיום ההודעה.

פרטים נוספים בתקנון הספרייה

שירותי יעץ והדרכות

עזרה פרטנית או קבוצתית בחיפוש חומר לצורכי לימוד ומחקר. 

צוות היעץ מנחה את קהל המשתמשים בשימוש במשאבי המידע הספרייתיים, מודפסים ודיגיטליים, לצורכי לימוד ומחקר. ומקנה כלים לאיתור המידע הרצוי באופן יעיל ועצמאי.

הדרכות קבוצתיות לשימוש במשאבי הספרייה, לסטודנטים/יות ולסגל המכללה יינתנו רק בתיאום מראש. ניתן לפנות טלפונית 04-905-8060 או בדוא"ל.

הצוות אחראי לפרסום והפצה של מידע על שירותי הספרייה.

שירותי היעץ יינתנו לאחר הצגת כרטיס סגל/סטודנט או לאלה שזכאותם רשומה במאגר הקוראים.

 

יעץ מרחוק ניתן טלפונית או באמצעות צ'אט 

טלפונית: 04-905-8060 בשעות פעילות הספרייה

שירות השאלה בין ספרייתית

השירות מאפשר לסטודנטים/יות וחברי/ות סגל להזמין ספרים/פריטים שאינם נמצאים באוספים של ספריית סכנין. לא ניתן להזמין פריטים שהושאלו לקורא אחר.

ההזמנה נעשית מספריות אחרות בארץ. אם פריט  אינו ניתן להשגה בארץ, ניתן להזמין מחו"ל.

זמן קבלת פריטים:

סריקות מתקבלות בתוך שבעה ימי עסקים.

פריטים מודפסים (ספר או עבודת מחקר) מתקבלים בתוך כשבועיים (ובהתאם לדואר ישראל)

עלויות

ההזמנה כרוכה בתשלום בהתאם לתעריפים הנהוגים ביום ההזמנה:

השאלת ספר בארץ – 20 ₪

סריקת מאמר או פרק 25 ₪ עד 50 עמודים

סריקת מאמר או פרק  50 ₪ מעל 50 עמודים

בהשאלה בינלאומית ייקבע המחיר ע"פ תעריף הספרייה השולחת בתוספת 50 ₪  

ניתן לשלם במזומן בדלפק הספרייה.

יש לשלם מראש על בקשה הכרוכה בתשלום.

הזמנה: לפני ביצוע ההזמנה יש לבדוק אם הפריט נמצא במאגרי הספרייה קטלוג "אלף 500", הקטלוגים המאוחדים ULS לכתבי עת ו-ULI  לספרים, או במאגרים המקוונים עליהם מנויה הספרייה. 

טופס הזמנה לספר או לצילום של פרק מספר

טופס הזמנה למאמר מתוך כתב עת  

להזמנות שלא באמצעות האינטרנט יש לגשת לספרנית ההשאלה הבין ספרייתית.

* לפרטים נוספים לרבות סטטוס הזמנה, בקשת הארכה, הנחיות למילוי הטפסים בתקנון הספרייה

מחשבים, תקשורת ומדיה בספרייה