https://sakhnin.ac.il/

פרויקט ניידות סגל וסטודנטים (Staff and Student Mobility) במסגרת תוכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, שיתוף פעולה לחילופי סטודנטים וחברי סגל עם אוניברסיטת יאש ברומניה, 2016-2020.

המטרות הכוללות של הניידות הן:

להניע את הסטודנטים לפתח את תחומי העניין והחשיבה הביקורתית שלהם ולהקים סביבה ממוקדת-לומד/ת.

לתמוך בפיתוח תכנים, שיטות חינוכיות ופרקטיקות חדשניות בלמידה לאורך החיים ובחינוך מבוגרים.

לקדם חילופי מומחיות וניסיון בשיטות פדגוגיות.

פרויקט DEMO לפיתוח קורסים חדשניים על חיי העולים והמהגרים בישראל, במסגרת תוכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, 2017-2020.

פרויקט DEMO (Developing Modernized Curricula on Immigrants' and Refugees' Lives) של האיחוד האירופי התמקד בפיתוח תוכניות לימודים אקדמיות עדכניות שיעסקו במציאות החיים של פליטים. מטרת הפרויקט, בהובלת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הייתה לפתח ולשלב קורסים ייחודיים אודות חיי עולים, מהגרים ופליטים בתוכניות ההכשרה של מקצועות חברתיים יישומיים כמו חינוך, עבודה סוציאלית והוראה, ובכך לשפר את כישוריהם של נשות ואנשי המקצועות החינוכיים-טיפוליים (מורים, יועצים, עו"סים, פסיכולוגים וכד') כך שיתאימו לצרכים של האוכלוסיות הללו, ולקדם השפעה חברתית רחבה של סובלנות ולכידות.

בפרויקט השתתפו שישה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שהובילה את הפרויקט, האוניברסיטה העברית, אקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, המרכז האקדמי רופין, מכללה אקדמית סכנין והמכללה האקדמית גורדון. מאירופה השתתפו בפרויקט DEMO  חמש אוניברסיטאות: אוניברסיטת הילדסהיים וטריאר בגרמניה, אוניברסיטת גוטנבורג בשוודיה, אוניברסיטת ווילנה בליטא ואוניברסיטת טסלי ביוון. 

צוות הפרויקט מטעם המכללה כלל את ראש הפרויקט במכללת סכנין פרופ' יאסר עואד סגן הנשיא למחקר, תכנון ואסטרטגיה, וראש יחידת הלימודים המתקדמים, ד"ר לינה בולוס ראש תוכנית מצוינות להוראה, ד"ר ראויה חאיק מהחוג לאנגלית, ד"ר ראמז עיד מלימודי חינוך, ד"ר אמל טהא פאהום דיקנית הסטודנטים ומנהלת המרכז למעורבות חברתית ואזרחית (C-Saci)ד"ר סהראב מאסרי מתוכנית ה- MA לייעוץ חינוכי.

תוצרי הפרויקט כוללים

  • 14 קורסים אקדמיים שנלמדו במוסדות שהשתתפו בפרויקט בישראל ברמת תואר ראשון או שני בהשתתפות מעל 1000 סטודנטים. סילבוסים מלאים, חומרי עזר, רשימות ביבליוגרפיות וכן אפשרות להתייעצות עם מורי הקורס – באתר הפרויקט. ראו את 3 הקורסים שפותחו במכללה האקדמית סכנין.
  • חוברות וסרטי הדרכה על שיטות הוראה מתקדמות בנושא.
  • אוסף של כ-100 ראיונות וידיאו עם עולים, מהגרים ופליטים (בשיתוף עם ארכיון בן-גוריון).
  • ניירות עמדה על הוראת הנושא במקצועות אקדמיים שונים.

למידע נוסף

פרויקט Asset לפיתוח כלי הערכה לסביבות למידה חדשניות בהשכלה הגבוהה, במסגרת תוכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, 2017-2020.

פרויקט Asset (Assessment Tools for new learning environments in higher education institutions) של האיחוד האירופי התמקד בנושא הערכת סביבות למידה חדשניות בהשכלה הגבוהה בישראל, והשתתפו בו מוסדות אקדמיים מגאורגיה, גרמניה, אסטוניה, אוסטריה, יוון, אירלנד וישראל. 

מטרת הפרויקט הייתה לפתח וליישם כלים חדשניים להערכת כישורי למידה לאורך החיים של סטודנטים בסביבות למידה ממוקדות-סטודנט לשם שיפור וייעול עבודת הסטודנטים, להתאמת ההוראה באופן שתענה טוב יותר על צורכי הלמידה של הסטודנטים, כמו גם פיתוח החשיבה הביקורתית, חוש היזמות, השימוש בכלים דיגיטליים, פתרון בעיות ושיתוף פעולה עם הסטודנטים

יתר על כן, הפרויקט פעל להידוק הקשרים האקדמיים והשותפויות בין מוסדות להשכלה גבוהה בישראל עם אלו באיחוד האירופי, והוא כלל מפגשים של חברות וחברי סגל המכללה עם עמיתיהם במדינות השותפות, וכן כנס בן 60 משתתפים מכלל המדינות השותפות בפרויקט שנערך במכללה האקדמית סכנין.  

צוות הפרויקט מטעם המכללה כלל את ראש הפרויקט במכללת סכנין פרופ' יאסר עואד סגן הנשיא למחקר, תכנון ואסטרטגיה, וראש יחידת הלימודים המתקדמים, פרופ' פאדיה נאסר-אבואלהיג'א, תכנית M.Ed. בערכה בית ספרית, ד"ר לינה בולוס ראש תוכנית מצוינות להוראה, ד"ר מנאל יזבק-אבו אחמד מהחוג לאנגלית.

תוצרי הפרויקט

במסגרת הפרויקט פותחו ו/או שוכללו 6 כלים חדשים של הערכה בשפה הערבית:

תגים פתוחים (Open Badges) – לחוברת (ערבית)

מפת מושגים (CoMA- Concept Map) – לחוברת (ערבית)

הערכת עמיתים (Peer Assessment) – לחוברת (ערבית)

יומן רפלקטיבי (Reflective Diary) – לחוברת (ערבית)

מיומנויות רכות (Soft Skills) – לחוברת (ערבית)

מתודת Critical Friends (קבלת משוב מעמיתים) – לחוברת (ערבית)

פרויקט Pro-Teach לטיפוח הצלחתם של מורים בתקופת הכניסה להוראה (התמחות/סטאז'), במסגרת תוכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, , 2016-2020.

פרויקט Pro-Teach (Promoting Teachers' Success in Their Induction Period) של האיחוד האירופי, ובהובלת סמינר הקיבוצים, התמקד ביצירת מודל חדשני של שיתוף פעולה בין האקדמיה לבין בתי הספר בשלב הכניסה להוראה (סטאז'), ומורים חדשים. מודל שמטרתו המרכזית הינה צמצום הנשירה של מורים חדשים מהמערכת על-ידי יצירת מנגנוני תמיכה לשילוב מיטבי שלהם בבתי הספר.

המודל החדש בנוי על יצירה של 'חממה' – MIT (Multiplayer Induction Team) – קבוצת עבודה שהיא מסגרת תמיכה הפועלת בתוך בית הספר ומהווה חלק בלתי נפרד מתהליך ההתמחות והפיתוח המקצועי של המורה. הוא מגביר את מידת המעורבות של בית הספר בתהליך הקבלה, תוך התמקדות ביכולותיהם של המורות והמורים המתמחים ותפיסתם ככוח שיעשיר ויעצים את בית הספר. המודל לוקח בחשבון את כל הסוגיות שעשויות לצוץ בעת פיתוח תוכנית סדורה ומובנית של תהליך הכניסה להוראה, תומך במגוון הצרכים של מורים חדשים, ומדרבן אותם לקחת חלק פעיל בתהליך הכניסה להוראה ובבית הספר. 

בפרויקט לקחו חלק שש מכללות אקדמיות להוראה מהארץ: סמינר הקיבוצים (שהובילה את הפרויקט), בית ברל, מכללת קיי, תלפיות, גורדון וסכנין; מכון מופ"ת ומשרד החינוך; וארבע אוניברסיטאות מאירופה: אוניברסיטת בוקרשט, ברומניה, אוניברסיטת אקסטר, באנגליה, אוניברסיטת טלין, באסטוניה, ואוניברסיטת זלצבורג, באוסטריה.

צוות הפרויקט מטעם המכללה כלל את ד"ר ואליד דלהיישה ראש היחידה לכניסה להוראה, ד"ר איהאב זבידאת רכז מורים מתחילים וחונכים,  וד"ר סאלח פוקרה מהחוג לאנגלית.

תוצרי הפרויקט: סיכומים, מחקרים ומאמרים שנוצרו במסגרת פרויקט  PROTEACH 

במסגרת הפרויקט, פיתחה היחידה לכניסה להוראה במכללה מודל קליטה מיטבית  שלא רק מופעל במסגרת סדנאות ההתמחות והעבודה המעשית במכללה, אלא אף אומץ על ידי משרד החינוך.

למידע נוסף: 

אתר פרויקט

עמוד פרויקט בארסמוס+

ברושור עברית

ברושור אנגלית 

פרויקט Cure לקידום חינוך למעורבות חברתית ואחריות אזרחית, במסגרת תוכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, 2016-2019.

פרויקט Cure (CUrriculum REform) של האיחוד האירופי, ובהובלת מכללת גורדון, התמקד בקידום רפורמה בתוכנית הלימודים שמטרתה לשפר את רמת תכנית הלימודים לחינוך אזרחי ועקרונות הדמוקרטיה בתוכניות להכשרת מורים בישראל ובגרוזיה. יעדי הפרויקט כללו פיתוח קורסים חדשים, סדנאות הכשרת סגל, הכשרות למנהיגי/ות ארגוני הסטודנטים ופעילויות לסטודנטים/יות – והכל על מנת לקדם חינוך לאזרחות אקטיבית ומעורבות חברתית מעשית.

כמו כן, כלל הפרויקט מסלול ניידות מיוחד (special mobility strand) שאפשר לכל אחד מהמוסדות האקדמיים שהשתתפו, מהארץ ומגאורגיה, לשלוח 4 חברי סגל לימי עיון ב-3 מוסדות אקדמיים אירופאיים.

בפרויקט לקחו חלק 5 מכללות אקדמיות להוראה מהארץ: גורדון, גבעת וושינגטון, דוד ילין, ספיר וסכנין. 5 אוניברסיטאות מגאורגיה: Illia State, Ivane Javakhishvili Tbilisi State , Samtskhe-Javakheti State, Batumi Shota Rustaveli State, Kutaisi. וחמש אוניברסיטאות מ-4 מדינות אירופאיות: Canterbury Christ Church שבאנגליה, Tallinn שבאסטוניה, זלצבורג ו- Pädagogische Hochschule Oberösterreich באוסטריה, Jagiellonian בפולין.

צוות הפרויקט מטעם המכללה כלל את פרופ' יאסר עואד סגן נשיא למחקר ותכנון אסטרטגי ויו"ר היחידה ללימודים מתקדמים, ד"ר לינה בולוס ראש תוכנית מצוינות להוראה, ד"ר מנאל יזבק-אבו אחמד מהחוג לאנגלית.

תוצרי הפרויקט: לפוסטר מסכם באתר הפרויקט

במסגרת הפרויקט פותחו ערכות למידה שיאפשרו לנשות ואנשי מקצוע ומורים נוספים להנות מהקורסים החדשניים, הוקמה רשת בינלאומית של נשות ואנשי מקצוע לשיתוף ידע ושיטות עבודה, והוקם  המרכז למעורבות חברתית ואזרחית (C-Saci), המצויד במערכות מחשוב ומולטימדיה. 

למידע נוסף:

אתר הפרויקט

פייסבוק הפרויקט

פרויקט Silice לחדשנות חברתית לקהילות מקומיות הודיות וישראליות ויזמים בוגרים, במסגרת תוכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, 2016-2019.

פרויקט Silice (Social Innovation for Local Indian and Israeli Communities and graduate Entrepreneurs) של האיחוד האירופי, ובהובלת מכללת תל-חי, התמקד בפיתוח פלטפורמה בינלאומית, נגישה ופתוחה, שתקדם רעיונות לחדשנות חברתית ושיתופי פעולה גלובליים בין ישראל, הודו והאיחוד האירופי.

במסגרת הפרויקט עלו לדיון נושאים חוצי תרבויות ומדינות, ובין היתר שוויון מגדרי ושוויון-הזדמנויות לנשים, והוקמו 9 מעבדות לחדשנות חברתית (SinnoLABs – Social Innovation Labs) שיאפשרו המשך פיתוח של סביבה יצירתית ותומכת בתוך מוסדות ההשכלה הגבוהה, כמו גם קידום של יוזמות חברתיות בשלל מודלים שיקדמו בעתיד את כלכלת המדינות השותפות. 

במסגרת הפרויקט התקיימו מפגשים קבועים בארץ ובחו"ל, ונערכו הכשרות של חברות וחברי סגל המכללה באוניברסיטאות שותפות באירופה. בנוסף כלל הפרויקט האקתון "יוזמות חינוכיות וקהילתיות עם פן כלכלי בתוך בתי הספר" שהתקיים במכללת סכנין, במסגרתו צוות של שלושה סטודנטים שזכה במקום הראשון השתתף במחנה ובתחרות הבינלאומית של הפרויקט בקרואטיה. 

בפרויקט לקחו חלק חמש מוסדות אקדמיים מהארץ: מכללות תל חי (שהובילה את הפרויקט), אורנים, ספיר וסכנין והמרכז הבינתחומי הרצליה; חמש אוניברסיטאות מהודו; וארבע אוניברסיטאות אירופאיות (מגרמניה, אנגליה, קרואטיה ופורטוגל).

צוות הפרויקט מטעם המכללה כלל את: פרופ' יאסר עואד סגן נשיא למחקר ותכנון אסטרטגי ויו"ר היחידה ללימודים מתקדמים, ד"ר מנאל יזבק -אבו אחמד מהחוג לאנגלית, ד"ר וליד ח'ליפה מהחוג למתמטיקה, ד"ר נאיף עוואד מנהל מרכז הסימולציה.

תוצרי הפרויקט: את תוצאות הפרויקט, לרבות משאבים מעשיים שניתנים לשימוש חוזר, ניתן לראות בכרטיס פרויקט

SinnoLAB סכנין – המרכז ליזמות וחדשנות חברתית. 

למידע נוסף: אתר הפרויקט

פרויקט Doit לקידום חינוך רב-תרבותי וזכויות ילדים, במסגרת תוכנית Tempus IV של האיחוד האירופי, 2012-2016

מטרת פרויקט Doit הייתה לקדם רב-תרבותיות, זכויות אדם וזכויות ילדים. בפרויקט לקחו חלק מוסדות אקדמיים מגיאורגיה, גרמניה, בריטניה, אוסטריה, הולנד, אסטוניה וישראל, והוא נועד לשפר את איכות תוכניות הלימוד באמצעות מערך רב-מימדי שיביא לרפורמה נרחבת בתוכניות הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה. הפרויקט היה כרוך בפיתוח תוכניות הוראה ולימוד לסטודנטים לתואר ראשון, וכלל סדנאות ופעילויות כיתתיות המקדמות יחסים בין-תרבותיים חיוביים, תוך שימוש בפורטל המאפשר עבודה משותפת והפצה של חומרי לימוד. במסגרת הפרויקט פיתחו השותפים חומרים ותוכניות לימוד בשלושה תחומים: זכויות ילדים, זהות בחברה רב-תרבותית, וקידום יחסים בין תרבותיים בתוך הכיתה. 

צוות הפרויקט מטעם המכללה כלל את: פרופ' יאסר עואד סגן נשיא למחקר ותכנון אסטרטגי ויו"ר היחידה ללימודים מתקדמים, ד"ר מנאל יזבק -אבו אחמד מהחוג לאנגלית, ד"ר לינה בולוס ראש תוכנית מצוינות להוראה.