הצהרת בריאות לפני כניסה לשערי המכללה

הריני מצהיר בזאת על היעדר תסמינים קרי:

  • אני מצהיר שחם גוף מתחת ל 38 מעלות צלזיוס
  • אני מצהיר על העדר שיעול
  • אני מצהיר על העדר קושי בנשימה