פורום בנושא טיפול וייעוץ רגיש תרבות

בפורום יציג בוגר התוכנית, מר ראיד ביסאן, את דרכי ההתערבות הייעוצית בעת משבר המותאמות לייחודיותה של האוכלוסייה הדרוזית.

המודל המערבי לטיפול שרבות ורבים נחשפים אליו בלימודיהם לא תמיד מתאים לייחודיות של תת-קבוצות בחברה הערבית, ולעתים אף מתנגש עמה. לפיכך, הפורום יוקדש לדרכים בהן ניתן מצד אחד לעשות למודל אדפטציות ומצד שני גם לשמור על מקצועיות ברמה גבוהה.

  • יום ראשון 02.02.2020
  • שעה: