יום עיון להצגת הפקות של תלמידי החוג למתמטיקה דיגיטלית

יום עיון שבמסגרתו תלמידי החוג מציגים את הפקותיהם השונות שעסקו באמצעים טכנולוגיים חדישים להוראת מתמטיקה, כלים דיגיטליים ומשימות ממוחשבות אותם הם בנו בבתי ספר השונים בהם הם פועלים, המשלבים משחק וכיף להגברת ההבנה של ​​התוכן המתמטי הרצוי.

יום העיון יערך במעמד נשיא המכללה, פרופ' פייסל עזאיזה, דיקן המכללה, פרופ' מחמוד חליל, ראש היחידה להתנסות מעשית בהוראה, ד"ר טארק מוראד, וראש החוג למתמטיקה, ד"ר ופיק היבי.

 

  • יום חמישי 19.05.2022
  • שעה: