יום עיון בנושא אתגרי הלמידה בצל מגפת הקורונה

יום העיון יתקיים במעמד נשיא המכללה, ובמסגרתו יציגו חברות וחברי סגל התוכנית דוגמאות מהשטח לאתגרים שצצו בשל המגפה ולדרכי ההתמודדות המיטבית עמם. בנוסף, ירצו גם ראש המטה הערבי לטיפול במגפת הקורונה, מר אימן סיף, וכן גב' מירי קדורה, מנהלת בית ספר יסודי ויועצת חינוכית במקצועה.

  • יום ראשון 24.01.2021
  • שעה: