פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיגא

שעות קבלה: בתיאום מראש

04-9058051 [email protected]

מומחית הערכה / מתודולוגיה כמותית ואיכותנית